Feb 25

Informatika alapjai – Távhallgatók

Általános adatok a tantárgyról

Tantárgy neve: Informatika alapjai

Időtartam: 2008/2009 ősz

Szemeszter: első

Év: első

Óraszám:

Sorszám

Elméleti órák – az oktatási tartalmak

Óraszám

1.

Az informatika alapfogalmai

2.

Számítógéptörténet

3.

A személyi számítógép

4.

Hardverismeretek

5.

Szoftverismeretek

Összesen

Sorszám

Gyakorlati órák – az oktatási tartalmak

Óraszám

1.

Operációs rendszer – Microsoft Windows XP

2.

Szövegszerkesztés – Microsoft Office Word

Összesen

Sorszám

Pontszámok eloszlása

Legtöbb

3.

Operációs rendszer – kollokvium (gyakorlati)

30

4.

Szövegszerkesztés – kollokvium (gyakorlati)

30

6.

Záróvizsga – összegző felmérés az elméleti és a gyakorlati tartalmakból (szóbeli + írásbeli)

40

Összesen

100

Ajánlott szakirodalom

Nyomtatott szakirodalom (a kötetek megtalálhatóak a kar könyvtárában)

 • FARKAS, Csaba: Windowa Vista és Office 2007. felhasználoknak, Bp.: Jedlik Oktatási Stúdió, 2007
 • DR., Kovácsné Cohner: Office 2000, Bp.: Computer Books, 2002
 • KUNTNER, Gábor: Micrisoft Office 2003, Bp.: Szerzői Kiadás, 2004

Nyomtatott szakirodalom (a kötetek nem találhatóak meg a kar könyvtárában)

 • Đorđe Nadrljanski-Dragan Soleša (2004): Informatika u obrazovanju; Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet u Somboru, Sombor
 • Bármely ECDL szabvány szerint készült könyv, amely a 2003. után jelent meg

On-line szakirodalom

Előadások:

Vizsgák, kollokviumok

Hiányzó kollokviumok: 2012. október 1., 9 óra

Vizsga: 2012. október 2., 9 óra

Aktuális hallgatói listák

Letölthető segédanyagok

Elmélet

Az informatika alapfogalmai

Számítógép-történet

A személyi számítógép

Hardverismeretek

Szoftverismeretek

Gyakorlat

Operációs rendszerek

Microsoft Word 2003

Oct 22

Publikációim

Eredmények jegyzéke M21A – Közlemények a legrangosabb nemzetközi folyóiratokban

 • L. Major, Ž. Namestovski, R. Horák, Á. Bagány, V. Pintér Krekić (2017): Teach it to sustain it! Environmental attitudes of Hungarian teacher training students in Serbia, Journal of Cleaner Production, 154, ISSN: 0959-6526, 255-268. IF: 5,715 Download

Eredmények jegyzéke M22 – Közlemények kiemelkedő nemzetközi folyóiratokban

 • Zs. Námesztovszki, L. Major, C. Kovács, D. Karuović, Gy. Molnár (2020): The Correlations between Health Behaviors and the Use of Health-Preserving Mobile Applications in Young Adults, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 17 No. 2, ISSN: 1785-8860, 115-128. IF: 1.28Download 
 • Ž. Namestovski, A. Kővári (2022): Framework for Preparation of Engaging Online Educational Materials—A Cognitive Approach, Applied Sciences, 12, 1745, ISSN: 2076-3417, IF: 2.679 Download 

Eredmények jegyzéke M23 – Közlemények nemzetközi folyóiratokban

 • D. Glušac, Ž. Namestovski, V. Pinter-Krekić (2012): Impact of Implementing IT Tools in Elementary Schools on Pupils’ Motivation Level, Metalurgia International, Vol. 17 No. 11, ISSN: 1582-2214, 232-236. IF: 0,134  Download
 • B. Arsović, Ž. Namestovski, L. Gogolak (2013): Improvement of university courses on teachers’ training faculty by using of hypervideo design projects, Metalurgia International, Vol. 18 No. 05, ISSN: 1582-2214, 231-235. IF: 0,134 Download
 • Námesztovszki Zs., Glušac D., Esztelecki P., Kőrösi G., Major L. (2015): Tapasztalatok három saját készítésű MOOC kapcsán – a tervezéstől a kiértékelésig/Design to evaluation: experiences of creating MOOCs, Információs társadalom, Vol. 15 No. 4, ISSN: 1587-8694, 63-84. IF: 0,045 Download
 • Ágyas R., Gruber E., Kovács Sárkány H., Námesztovszki Zs., Szügyi É (2016): Fókuszban a vajdasági magyar civil szféra – önszerveződések sikerei és nehézségei, Civil Szemle,  Vol. 13 No. 1, ISSN: 1786-3341, 77-95. IF: 0,136 Download
 • Námesztovszki Zs., Balázs P. D., Kovács C., Major L., Karuović D. (2016): Tanulói aktivitás mintázatai három MOOC képzés alapján/Tracing learners’ activity patterns in 3 MOOC training, Információs társadalom, Vol. 16 No. 4, ISSN: 1587-8694, 40-60. IF: 0,022 Download
 • Ž. Namestovski, L. Major, Gy. Molnár, Z. Szűts, P. Esztelecki, G. Kőrösi (2018): External Motivation, the Key to Success in the MOOCs Framework,  Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 15 No. 6, ISSN: 1785-8860, 125-142. IF: 1.286 Download
 • Kovács E., Major L.,Námesztovszki Zs., Kovács C., Karuović D. (2018): Iniciális tesztek mint a tanulói teljesítményt prognosztizáló eszközök, Információs társadalom, Vol. 18 No. 3-4, ISSN: 1587-8694, 40-60. IF: 0,02 Download
 • Z. Namestovski, D. Karuovic, C. Kovac, L. Major, Gy Molnar (2019): Making a move: increasing physical activity using smartphones and android applications, BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation 2019, 11, 7, ISSN: 20521847, 4-5, IF: 0.926. Download
 • V. Pinter Krekity, L. Major, Z. Namestovski, R. Horak, A. Baganj (2019): The development of stress relief and problem resolution strategies among pre-service teachers via biological-cultural programs along the River Tisza, BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation 2019, 11, 7, ISSN: 20521847, 5, IF: 0.926. Download
 • D. Karuović,  I. Tasić, V. Vidacek Hains, D. Glušac, Z. Namestovski, Cs. Szabo, M. Kocaleva,  D. Milanov (2020): Students’ habits and competencies for creating virtual learning environments, Computer Applications in Engineering Education, 2020,1-19, DOI: 10.1002/cae.22312, IF: 0,856 Download
 • Námesztovszki Zs., Molnár Gy., Kovács C., Major L., Kulcsár S. (2020) Az információs társadalomban megjelenő online oktatás trendjei, lehetőségei és korlátai, Civil Szemle,  Különszám/Special Issue 2020, ISSN: 1786-3341, 35-56. IF: 0,093. Download
 • Juhász B., Kővári A., Major L., Námesztovszki Zs. (2021): Vajdasági magyar civil szervezetek szerepvállalása a pályakezdő vállalkozók képzésében, Civil Szemle, Vol. 18 No. 1, ISSN: 1786-3341, 103-122. IF: 0,188. Download
 • Major L., Námesztovszki Zs., Kovács C., Urbán D., Boros O. (2022): Fejleszthetők-e a pedagógusok online oktatással kapcsolatos kompetenciái online tanulási környezetben? Információs társadalom, Vol. 22 No. 1, ISSN: 1587-8694, 49-66. IF: 0,169 Download
 • Szűts, Z., Námesztovszki, Z. (2023). A digitalizáció kihívásai a civil, mindennapi felhasználó szemszögéből: Fejleszti vagy kiváltja az egyént a mesterséges intelligencia használata az oktatásban?. CIVIL SZEMLE5. Download
 • Zs. Námesztovszki, D. Glušac, L. Major, B. Grabovac,  Gy.  Molnár (2024): Playing Computer Games and Playing Sports in the Light of Personal Background Variables, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 21 No. 3, ISSN: 1785-8860, 191-204. IF: 1.7. Download

Eredmények jegyzéke M24 – Közlemények nemzetközi jelentőségi folyóiratokban, külön határozattal hitelesítve

 • E. Kovács, Zs. Námesztovszki, L. Major, D. Glušac (2022): Examining Pupils’ Attitudes toward Mathematics as a Result of Cooperative Learning, Настава и васпитање, Vol. 71, No. 2, ISSN 0547-3330, 215-232. Download
 • Esztelecki P., Kőrösi G., Námesztovszki Zs. (2015): M-learning – a jelen vagy a jövő oktatási eszköze?, Új Pedagógiai Szemle, 65, Magyar Pedagógiai Társaság, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, ISSN: 1215–1807, 102-109. Download
 • V. Krekić-Pinter, J. Ivanović, Ž. Namestovski, L. Major (2015): Strategy and Methods for Solving Combinatorial Problems in Initial Instruction of Mathematics, International Journal of Modern Education Research, ISSN: 2375-3781, Vol. 2, No. 6, 2015, 77-87. Download
 • Ž. Namestovski, D. Glušac, B. Arsović (2015): Survey About the Durability of Learnt Contents in Traditional and In Interactive Learning Environments, Život i škola, Vol. 61 No. 2, ISSN: 0044-4855, 69-77. Download

Eredmények jegyzéke M32 – Meghívott előadó nemzetközi összejöveteleken, nyomtatva kivonatosan

 • Námesztovszki Zs. (2020): E-learning fejlesztési tapasztalatok a közoktatásban, a felsőoktatásban és a versenypiacon, Agria Média 2020 – ICI-16 Információ- és Oktatástechnológiai konferencia (Eger, Eszterházy Károly Egyetem)
 • Zs. Námesztovszki (2021): How to Teach Online Effectively – Technical and Methodological Approach, Doctoral Students’ Conference: Tradition, Development & Innovation in Didactics – Early Career Researchers Conference, Johannes Kepler University, Austria – Babeș-Bolyai University, Romania.
 • Ž. Namestovski, A. Buda, Gy. Molnár, Z. Szűts (2022): Skill and competence development at the World Robot Olympiad (WRO) competition. International Conference on Information Technology and Education Development, ITRO 2022; Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin.

Eredmények jegyzéke M33 – Közlemények nemzetközi összejöveteleken, nyomtatva teljességében

 • G. Cekuš, Ž. Namestovski (2004): Obrazovni softver u nastavi prirode i društva u osnovnoj školi; Zbornik radova: Savremene informatičke i obrazovne tehnologije i novi mediji u obrazovanju, Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet u Soboru, Sombor, ISBN: 86-83097-24-2, 39-54. Download
 • G. Cekuš, Ž. Namestovski (2005): Primena računara na nastavnim časovima; Druga međunarodna naučno-stručna konferencija: Savremene informatičke i obrazovne tehnologije i novi mediji u obrazovanju, Zbornik radova – Knjiga 1, Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet u Soboru, Sombor, ISBN: 86-83097-31-5, 16-29. Download
 • G. Cekuš, Ž. Namestovski (2006):Interdisciplinary education using Digitalized map, The Third International Conference on Informatics, Educational Technology and New media in Education, Sombor, 2006, proceeding of papers, Faculty of Education Sombor, Publishing Centre, ISBN: 86-83097-51-X, 56-62. Download
 • Námesztovszki Zs. (2007): Vajdaság digitalizált térképe elnevezésű szoftver felhasználása az általános iskolák alsó osztályaiban; Tanítóképzés egykor és ma: a nemzetközi tudományos konferencián elhangzott munkák gyűjteménye; Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-01-4, 158-163.  Download
 • D. Glusac, Z. Namestovski (2008):The Role of Digital Educative Material in Effective Teachings; Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on MULTIMEDIA, INTERNET & VIDEO TECHNOLOGIES (MIV ’08) & Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on DISTANCE LEARNING and WEB ENGINEERING (DIWEB ’08); WSEAS Press, Santander, Cantabria, Spain, ISBN ~ ISSN:1790-5109 , 978-960-474-005-5, 97-101. Download
 • Námesztovszki Zs. (2008): A tanítók megváltozott szerepköre az információs társadalomban (Changes in the role of teachers in the information society); Tanítóképzés jövőképe – A II. nemzetközi tudományos konferencián elhangzott munkák gyűjteménye, Forum Könyvkiadó, Újvidék és Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-323-0756-8, 276-284. Download
 • Zs. Námesztovszki, M. Takács (2008): Digital Course Supported Education In Life Long Learning Process; Proceeding of the 9th International Symposium of Hungarian researchers on Computational intelligence and informatics, Budapest Tech Hungary – Hungarian Fuzzy Association; Budapest, Hungary, ISBN: 978-963-7154-82-9, 129-136. Download
 • Glušac D., Namestovski Ž., Tasić I (2009): The possibilities of new technologies in process of education; Mipro 2009, Croatia, Opatija (Elektronikus publikáció). Download
 • Námesztovszki Zs., Takács I. (2009): Az irodalom oktatásának lehetőségei az Integra projektum segítségével; Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban I. Általános kérdések – (Anya)nyelvi oktatás, Nemzetközi tudományos konferencia; Forum Könyvkiadó, Újvidék és Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-323-0753-7, 147-155. Download
 • Jelli J., Námesztovszki Zs. (2009): IKT-kompetenciák és az esélyegyenlőség; Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban III. Integrálás, felzárkóztatás, esélyegyenlőség; Nemzetközi tudományos konferencia; Forum Könyvkiadó, Újvidék és Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-323-0749-0, 82-94. Download
 • V. Pinter Krekić, Ž. Namestovski (2009): Ciljevi i zadaci izgradnje i razvijanja informatičke kompetencije učenika u osnovnoj školi; Obrazovanje i usavršavanje nastavnika – ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada, Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu, ISBN 978-86-80695-88-4, 459-478. Download
 • V. Pinter Krekić, Žolt Namestovski (2009): Computer Modelling in Mathematics Education, SISY 2009 7th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics Proceedings, Budapest Tech (Hungary) – Subotica Tech (Serbia) – University of Novi Sad  (Serbia), Subotica, ISBN: 978-1-4244-5349-8. Download
 • V. Pinter Krekić, Ž. Namestovski (2009): Computer simulation as representation of knowedge in education; International Scientific Publication: Material. Methods & Technologies, Info Ivest Ltd, Bulgaria, Sunny Beach resort, ISSN: 1313-2539, Volume 3,  Part 1,  501-507. Download
 • Námesztovszki Zs. (2010):A számítógép és az interaktív tábla alkalmazásának módszertani alapelvei az általános iskolában; Korszerű módszertani kihívások; Nemzetközi tudományos konferencia; Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-07-6, 577-586. Download
 • Jelli J., Námesztovszki Zs. (2010):Digitális kompetenciák a pedagógusképzésben; VIII. Tantárgy-pedagógiai nemzetközi tudományos konferencia: Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja, ISBN: 978-963-7290-73-2, 509-516. Download
 • Námesztovszki Zs. (2011):Ikt eszközök a Vajdaságban, mint a tehetséggondozás alapfeltételei és mozgatórugói (Ict tools in Vojvodina as basic conditions for and drivers of talent); A tehetségek szolgálatában – III. nemzetközi konferencia, Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ, Magyarkanizsa, ISBN 978-86-88671-00-2. 229-234. Download
 • Ž. Namestovski – J Ivanović (2011): The application of  interactive whiteboards in primary schools of Vojvodina; International Conference on Information Technology and Development of Education, ITRO 2011; Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, ISBN: 978-86-7672-134-4, 312-316. Download
 • D. Glušac – M. Takač – Ž. Namestovski (2011): Aspekti usvajanja informatičkih pojmova i usavršavanje informatičkih veština kod odraslih osoba. Nastava i učenje – stanje i problemi. Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu, ISBN: 978-86-80695-92-1, 801-810. Download
 • Zs. Námesztovszki – M. Takács – D. Glušac (2011): Methodology of Implementing Information Technologies in Education. 12th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics. Budapest Tech Hungary – Hungarian Fuzzy Association; Budapest, Hungary. ISBN: 978-1-4577-0043-9, 427-431. Download
 • Ž. Namestovski – A. Vinko (2012): Assembling interactive panorama pictures for educational purposes instead of static pictures. International Conference on Information Technology and Development of Education, ITRO 2012, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, ISBN: 978-86-7672-167-2, 467-470. Download
 • Ž. Namestovski – M. Takács B. Arsović (2012): Supporting Traditional Educational Process with E-Learning Tools. SISY 2012 10thJubilee International Symposium on Intelligent Systems and Informatics Proceedings, Budapest Tech (Hungary) – Subotica Tech (Serbia) – University of Novi Sad  (Serbia), Subotica, ISBN: 978-1-4673-4750-1, 461-464. Download
 • Takács M. – Pintér Krekić V. – Vinkó A. – Námesztovszki Zs. (2012): Interaktív szoftver mint digitális tananyag-kiegészítő az alsó tagozatos matematikatanításban. KÖNYV – kommunikáció – KOMPETENCIA; VI. nemzetközi tudományos konferencia; Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-20-5, 100-108. Download
 • B. Arsović – Zs. Námesztovszki – Lj. Diković (2012): Social Media In Education – Pedagogical Background. Proceedings/5th International Conference „Science and Higher Education in Function of Sustainable Development” – SED 2012, Section2, 2-9, High business-technical school of Užice, ISBN:  978-86-83573-26-4, 47-49 (Elektronikus publikáció). Download
 • Námesztovszki Zs. (2012): Cybermobbing a kisdiákok körében. Nemzetközi Módszertani Konferencia a tanítók és az óvodapedagógusok minőségesebb oktatására; Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. ISBN: 978-86-87095-28-1., 49-50.  Download
 • Z. Namestovski – B. Arsovic (2013): Possibilities of implementing web 2.0 tools in education. International Conference on Information Technology and Development of Education, ITRO 2013, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, ISBN: 978-86-7672-203-7, 43-45. Download
 • Námesztovszki Zs. (2013): Az IKT eszközökkel támogatott oktatás helyzete a Vajdaságban. Tudás és tanulás, nemzetközi konferencia, Babeş – Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet Doceo Egyesület, Kolozsvár, ISBN: 978-973-0-14736-0 (Elektronikus publikáció). Download
 • Námesztovszki Zs. (2013): A web 2.0-ás tanulási környezetek motiváló hatása. Motiváció – figyelem – fegyelem. VII. nemzetközi tudományos konferencia; Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-38-0, 570-578. Download
 • B. Arsović – Ž. Namestovski (2013): Obrazovni računarski softver – kriterijumi za odabir i za proveru kvaliteta. Nastava i učenje – kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa. Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu, ISBN: 978-86-6191-015-9, 523-530. Download
 • Z. Namestovski – B. Arsovic (2014): Web 2.0 tools in education, the gap between the curriculum and school practice. International Conference on Information Technology and Development of Education, ITRO 2014, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, ISBN: 978-86-7672-225-9, 192-195. Download
 • Námesztovszki Zs., Kőrösi G., Esztelecki P., Vinkó A., Kovács C. (2015): A tudatos és biztonságos internethasználat alapjai online kurzus bemutatása. II. IKT az Oktatásban Konferencia, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-54-0, 112-115. Download
 • Námesztovszki Zs.(2015):  Egy kísérleti MOOC felületén megjelenő kommunikáció jellemzői. II. IKT az Oktatásban Konferencia, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-54-0, 116-120. Download
 • Ž. Namestovski, A. Buda, M. Takács (2015): Application models of computers and educational software for teaching, International Conference on Information Technology and Development of Education, ITRO 2015; Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, ISBN: 978-86-7672-258-7, 309-311. Download
 • Esztelecki P., Kőrösi G., Námesztovszki Zs., Major L. (2016): The comparison of impact offline and online presentation on student achievements: A case study, MIPRO 2016, Croatia, Opatija, ISBN: 978-953-233-087-8, 907-911. Download
 • Námesztovszki Zs. (2016): Az online oktatás módszertani különlegességei, XXII. “Multimédia az Oktatásban” nemzetközi konferencia, Balatoni Múzeum, Keszthely, ISBN 978-615-80204-3-5, 77-80. Download
 • Pintér Krekić V., Major L., Námesztovszki Zs., Bagány Á. (2016): A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar minőségbiztosítási rendszerének eredményessége, A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2016-os tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-71-7, 448-458. Download
 • J. Ollé, Ž. Namestovski (2017): Instructional Design in an Online Environment, International Conference on Information Technology and Development of Education, ITRO 2017; Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, ISBN:  978-86-7672-302-7, 141-142. Download
 • Kovács C., Námesztovszki Zs. (2018): Tevékenységközpontú online oktatástervezés – egy online kurzus tervezésének módszertana, A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-81-6, 397-402. Download
 • Námesztovszki Zs., Kovács C. (2018): IKT az oktatásban jellegű programok és fejlesztések az MTTK-nA Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-81-6, 418-426. Download
 • V. Pinter Krekić, J. Ivanović, Ž. Namestovski, R. Horak, L. Major (2018): Uporedna analiza studijskih programa za  obrazovanje učitelja i vaspitača učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u  Subotici sa odgovarajućim studijskim programima srodnih fakulteta u Republici Srbiji i u regionuA Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-81-6, 285-288. Download
 • Karuović, I. Tasić, C. Szabó, V. Vidaček Hainš, Z. Namestovski, M. Kocaleva, D. Glušac, D. Milanov (2019): Influence of Student Computer Literacy on Qualifications for Creating Virtual Learning Environments, Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO, Rijeka, Croatia, ISSN  1847-3946, 1863-1867. 
Download
 • Horvát K., Pintér Krekić V., Námesztovszki Zs., Kovács E. (2019): Mobilmatematika – a mobil eszközök alkalmazása az alsó osztályos matematikaoktatásban, Mobilitás, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN 978-86-87095-87-8, 580-592. Download
 • Major L., Kovács C., Námesztovszki Zs. (2019): Az egészségmegőrző mobil alkalmazások hatása az egyetemisták egészségmagatartására, Mobilitás, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN 978-86-87095-87-8, 637-645. Download
 • Nagy M., Szabóová T., Hutterer E., Kanczné Nagy  K., Strédl É., Szekedi L., Námesztovszki  Zs. (2019): Természettudományokhoz köthető tanári kompetenciák a biológia szakos és más tanulmányi programokba beiratkozott hallgatóknál, 11th International Conference of J. Selye University Pedagogical Sections, ISBN: 978-80-8122-333-4, 35-43. Download
 • Molnár Gy., Námesztovszki Zs., Szűts Z. (2020): Switching to online education, experiences from Hungary and Serbia, XI International IT and education development conference 2020, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”,University of Novi Sad, Zrenjanin, 978-86-7672-341-6, 55-59.  Download
 • Major L., Horák R., Pintér Krekity V., Námesztovszki Zs., Kalmár L. (2020): Tanítóképzős hallgatók „jelenképe”: elégedettség, életcél, társas kapcsolatok, Az új nemzedékek értékrendje, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN 978-86-87095-98-4, 116-124. Download
 • Gy. Molnár, Zs. Námesztovszki, D. Glušac, D. Karuović, L. Major (2020): Solutions, experiences in online education in Hungary and Serbia related to the situation caused by Covid-19, 11th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications – CogInfoCom 2020, ISBN: 978-1-7281-8213-1, 603-607. Download
 • Gy. Molnár, Z. Balogh, Zsolt Námesztovszki (2021): The possibilities of using augmented reality (AR) in education through interactive applications, 12th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications – CogInfoCom 2021, ISBN: 978-1-6654-2495-0, 1001-1008. Download
 • Major L., Kalmár L., Kovács C., Námesztovszki Zs., Pintér Krekity V. (2022): Nemzetiségi nyelvű tanítóképzős hallgatók megküzdési stratégiái a koronavírus idején,  13th International Conference of J. Selye University, ISBN: 978-80-8122-409-6, 125-140. Download
 • D. Glušac, Ž. Namestovski, K. Vignjević (2023): Metodika računarstva u drugom ciklusu obrazovanja, Međunarodna naučna konferencija Nauka i komunikacija, Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica (in print).

Eredmények jegyzéke M34 – Közlemények nemzetközi összejöveteleken, nyomtatva kivonatosan

 • Námesztovszki Zs. (2013): The motivation effects of web 2.0 learning environment. Motivation – Attention – Discipline. 7th Internation Scientific Conference. University of Novi Sad Hungarian Language Teacher Training Faculty, Subotica, ISBN: 978-86-87095-37-3, 74. Download
 • Námesztovszki Zs. (2013): A web 1.0-ás és a web 2.0-ás oktatási környezet lehetőségei a felsőoktatásban. Interdiszciplináris pedagógia és fenntartható fejlődés – VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Kiss Árpád Archívum Könyvtára – Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézete, Debrecen, ISBN: 978-963-472-928-0, 58. Download
 • Námesztovszki Zs. (2013): Inovatív oktatási környezetek. III. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia. Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Budapest, 25. Download
 • Námesztovszki Zs. (2019): Online kurzusok Vajdaságban, I. Szakképzés és Oktatás: Ma – Holnap konferencia. Fejlődés és partnerség, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 97-98. Download
 • Kovács C., Námesztovszki Zs. (2019): A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Informatika és számítástechnika oktatása az általános iskolában képzésének bemutatása, Oktatás-Informatika-Pedagógia Konferencia, Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen, 36. Download
 • Námesztovszki Zsolt (2022): Online fejlesztések és kurzusok a digitális tanrend (távoktatás) után, Paradigmaváltás az oktatásban és a tudományban, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka.
 • Major L., Grabovac B., Kalmár L. Námesztovszki Zs., Horák R. (2022): Új paradigmák a tanulási motivációban, Paradigmaváltás az oktatásban és a tudományban, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka.
 • Námesztovszki Zs. (2023): Helyzeti tanulás (situated learning) alkalmazási lehetőségei az online tanulási környezetekben, Oktatás-Informatika-Pedagógia Konferencia, Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen.

Eredmények jegyzéke M36 – Nemzetközi összejövetelek tanulmánykötetének szerkesztése

 • I. IKT az Oktatásban Konferencia –  IKT u obrazovanju 1. Naučna konferencija (2014), Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar – Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Szabadka – Subotica. ISBN 978-86-87095-43-4.
 • II. IKT az Oktatásban Konferencia –  IKT u obrazovanju 2. Naučna konferencija (2015), Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar – Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Szabadka – Subotica. ISBN 978-86-87095-54-0. Download
 • III. IKT az Oktatásban Konferencia –  IKT u obrazovanju 3. Naučna konferencija (2016), Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar – Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Szabadka – Subotica. ISBN 978-86-87095-71-7.
 • IV. IKT az Oktatásban Konferencia –  IKT u obrazovanju 4. Naučna konferencija (2017), Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar – Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Szabadka – Subotica. ISBN 978-86-87095-76-2.
 • V. IKT az Oktatásban Konferencia –  IKT u obrazovanju 5. Naučna konferencija (2018), Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar – Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Szabadka – Subotica. ISBN 978-86-87095-81-6.
 • VI. IKT az Oktatásban Konferencia –  IKT u obrazovanju 6. Naučna konferencija (2019), Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar – Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Szabadka – Subotica. ISBN 978-86-87095-87-8.
 • VII. IKT az Oktatásban Konferencia –  IKT u obrazovanju 7. Naučna konferencija (2020), Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar – Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Szabadka – Subotica.
 • VIII. IKT az Oktatásban Konferencia –  IKT u obrazovanju 8. Naučna konferencija (2021), Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar – Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Szabadka – Subotica.
 • IX. IKT az Oktatásban Konferencia –  IKT u obrazovanju 9. Naučna konferencija (2022), Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar – Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Szabadka – Subotica. ISBN 978-86-81960-17-2.
 • X. IKT az Oktatásban Konferencia –  IKT u obrazovanju 10. Naučna konferencija (2023), Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar – Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Szabadka – Subotica.

Eredmények jegyzéke M42 – Nemzeti jelentőségű monográfia

 • Námesztovszki Zs. (2013): Oktatásinformatika. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. ISBN: 978-86-87095-36-6. Download
 • Námesztovszki Zs. – Kovács C. (2021): E-learning. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. ISBN: 978-86-81960-04-2. Download
 • Námesztovszki Zs. – Boros O.(2023): Gyakorlati példák a számítógépes vezérlésre (mikrovezérlők programozása) . Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. ISBN: 978-86-81960-26-4. Download

Eredmények jegyzéke M52 – Közlemények nemzeti jelentőségű folyóiratokban

 • Námesztovszki Zs. (2011): Az informatikai tartalmak oktatásának módszertani különlegességei. Módszertani jegyzetek I. Szent István Egyetem Pedagógiai Kar, Kárpát-medencei Magyar Pedagógusok Módszertani és Kutatási Központja, Szarvas, ISBN: 978-963-87735-8-6, 109-118. Download
 • Ž. Namestovski (2011):Primena elektronskih tabli u osnovnim školama Vojvodine. Univerzitet u Kragujevcu Učiteljski fakultet u Užicu, Zbornik radova 13, ISSN: 1450-6718, 335-346. Download
 • B. Arsović – Ž. Namestovski (2012): Novi komunikacioni mediji u obrazovanju. Univerzitet u Kragujevcu Učiteljski fakultet u Užicu, Zbornik radova 14, ISSN: 1450-6718, 319-326. Download
 • Námesztovszki Zs. – Glušac D. – Arsović B. (2013): A tanulók motiváltsági szintje egy hagyományos és egy IKT eszközökkel gazdagított oktatási környezetben. Oktatás-Informatika. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara, ISSN: 2061-1870  (Elektronikus publikáció). Download
 • Csapó M. – Halasi Sz. – Námesztovszki Zs. (2013): Tehetséggondozás az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán. LÉTÜNK, TÁRSADALOM • TUDOMÁNY • KULTÚRA (Virtuális szekció – Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban), Forum Könyvkiadó, Újvidék. ETo: 32+008+81+82. Download
 • B. Arsović – Ž. Namestovski (2014): Cloud programiranje – mogućnosti primene u obrazovne svrhe; Univerzitet u Kragujevcu Učiteljski fakultet u Užicu, Zbornik radova 16, ISSN: 1450-6718, 381-388. Download
 • Szabó B. – Szabó K. – Buda A. – Nagy R. – Námesztovszki Zs. – Paládi V. –  Pšenáková I. (2013): Pedagógusok béreinek összehasonlító elemzése a  Kárpát-medencében. PedActa, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézete (PADI), Kolozsvár. ISSN: 2248-3527, 115-123. Download
 • Námesztovszki Zsolt, Kovács Cintia, Balázs P. Dorottya (2017): Magyar nyelvű online kurzusok Vajdaságban. LÉTÜNK, TÁRSADALOM • TUDOMÁNY • KULTÚRA, Forum Könyvkiadó, Újvidék. ETo: 32+008+81+82, 91-100. Download
 • Major L.  Ivanović, J.  Lepeš, J.  Grabovac B.  Námesztovszki Zs. (2019): A pedagógiai, pszichológiai, módszertani (PPM) képzés hatékonyságvizsgálata, LÉTÜNK, TÁRSADALOM • TUDOMÁNY • KULTÚRA, Vol. XLIX., No. 1., Forum Könyvkiadó, Újvidék. ETo: 32+008+81+82, 7-18. Download

Eredmények jegyzéke M53 – Közlemények tudományos folyóiratokban

 • Námesztovszki Zs., Gordán K. (2003): Egy felmérés a kisdiákok számítógép használatáról; Új Kép VII., Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka, ISSN: 1450-5010, 26-29. Download
 • Námesztovszki Zs., Czékus G. (2004): A multimédiás Tananyagkiegészítő bemutatása; Új Kép VIII., Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka, ISSN: 1450-5010, Tanármelléklet 9-11. Download
 • Námesztovszki Zs. (2004): Ismétlő-rendszerező óra vázlata természet- és társadalomismeretből; Új Kép VIII., Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka, ISSN: 1452-8118, 32-39. Download
 • Námesztovszki Zsolt (2007): Számítógépek az általános iskoláinkban; Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Évkönyve, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISSN: 1452-8118, 139-153. Download
 • Námesztovszki Zs. (2007): PowerPoint 2003 alkalmazása az oktatásban 1. rész; Új Kép XI., Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka, ISSN: 1452-8118,  28-38. Download
 • Námesztovszki Zs. (2007): PowerPoint 2003 alkalmazása az oktatásban 2. rész; Új Kép XI., Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka, ISSN: 1452-8118,  50-62. Download
 • Námesztovszki Zs. (2008): PowerPoint 2003 alkalmazása az oktatásban 3. rész; Új Kép XII., Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka, ISSN: 1452-8118,  30-40. Download
 • Námesztovszki Zs. (2009): Az információs társadalom korszerű taneszközei – A számítógép, az internet, a projektor, a digitális tábla és a prezenter. Új Kép XIII., 2009. Vajdasági Módszertani Központ, ISSN: 1452-8118. (Elektronikus publikáció) Download Link
 • Námesztovszki Zsolt (2009): A digitális oktatóanyagok hatása az oktatás hatékonyságának növekedésére. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Évkönyve, Forum Könyvkiadó, Újvidék és Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISSN: 1452-8118, 179-190. Download
 • Námesztovszki Zsolt (2010): Helyzetkép – interaktív táblák Vajdaság általános iskoláiban. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Évkönyve, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISSN: 1452-8118, 13-25. Download
 • Ž. Namestovski – J Ivanović (2011): The application of  interactive whiteboards in primary schools of Vojvodina; ITRO: a journal for information technology, education development and teaching methods of tehnical and natural sciencies Vol . 1, no. 1; Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Department of Teaching Methods of Science and Educational Technology, ISSN: 2217-7930, 78-82. Download
 • Pintér Krekity V. – Námesztovszki Zs. – Sterbik S. (2012): Az interaktív tábla alkalmazásának hatása a kezdő matematikaoktatásban. MÓDSZERTANI közlöny; Vol. 2, no. 1; Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, ISSN: 2217-4540, 85-94. Download
 • Ž. Namestovski – B. Arsović (2012): Povezanost u posedovanju računara i Internet pristupa sa stepenom informatičkog znanja u nižim razredima osnovne škole; Zbornik Učiteljskog fakulteta na mađarskom jeziku Subotica “Évkönyv”, Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica, vol.7, no.1, ISSN: 2217-8198, pp: 191-200. Download
 • Námesztovszki Zs. (2014): Facebook mint az oktatási folyamat része az általános iskoláktól a felsőoktatásig; Intelligens háló… Fiatal kutatók a Kárpát-medencében, Edutus Főiskola, Tatabánya, ISBN: 978-963-8445-75-9, 225-232. Download
 • Barsy A. – Námesztovszki Zs. (2014): Hogyan alkalmazzuk az interaktív táblákat az oktatásban? Tippek, trükkök, tapasztalatok. Modern Iskola (elektronikus publikáció). Download Link
 • Námesztovszki Zs. (2017): Digitális történetmesélés a nevelési-oktatási folyamatban. Digitális történetmesélés mobil eszközök segítségével; Líceum Kiadó Eger, ISBN: 978-615-5621-61-1, 60-71. Download
 • Kovács C., Major L., Horák R., Námesztovszki Zs., Pintér Krekity V. (2019): Az információs és kommunikációs rendszer működésének hatékonysága: hallgatói elégedettségmérés, Képzés és Gyakorlat: neveléstudományi folyóirat, Training and Practice: Journal of Educational Sciences, A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar neveléstudományi folyóirata Vol. 16 No. 4. ISSN: HU-ISSN 1589-519-x, 59-72.Download
 • B. Orosz, C. Kovács, D. Karuović, Gy. Molnár, L. Major, V. Vass, Z. Szűts, Zs. Námesztovszki (2019): Digital education in digital cooperative environments, Journal of Applied Technical and Educational Sciences, Vol. 9, No. 4, ISSN 2560-5429, 55-69. Download
 • Zs. Námesztovszki, O. Boros (2019): The Implementation of Projects which Develop Both Soft and Interdisciplinary Skills Using Micro:bit, Journal of Applied Technical and Educational Sciences, Vol. 9, No. 2, ISSN 2560-5429, 42-51. Download
 • Szél Á., Námesztovszki Zs., Kovács C. (2020): M-learning az általános iskolában, MÓDSZERTANI közlöny; Vol. 2, no. 1; Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, ISSN: 2217-4540, 75-95. Download

Eredmények jegyzéke M62 – Meghívott előadó nemzeti összejöveteleken, nyomtatva kivonatosan

 • Námesztovszki Zs. (2017): Mobil eszközök alkalmazása az oktatásban – tapasztalatok és meglátások a Vajdaságból. Mobil eszközök az oktatásban konferencia 2017 (Balatonfűzfő, IKT
  MasterMinds
  )
 • Námesztovszki Zs. (2018): Okos eszközök az oktatásban – ötletek és meglátások a Vajdaságból,
  II. Jelen és jövő: számítógépek és okos eszközök az iskolában konferencia és workshop (Budapest,  Puskás Ferenc Általános Iskola)
 • Námesztovszki Zs. (2018): Digitalizáció, online kurzusok és tananyagok az oktatásban, Versenyképesség, Innováció, Oktatás (Budapest – Zsigmond Király Egyetem)
 • Námesztovszki Zs. (2019): Korszerű oktatástechnológia – tapasztalatok, élmények, meglátások, III. Jelen és jövő: számítógépek és okos eszközök az iskolában konferencia és workshop (Budapest,  Puskás Ferenc Általános Iskola)
 • Ž Namestovski (2019): Savremena obrazovna tehnologija u praksi, međunarodni Sajam obrazovanja“Putokazi“, (Novi Sad).
 • Námesztovszki Zs. (2019): Informatika a mezőgazdaságban, Ötletből Valóság, III. Vajdasági (agrár)vállalkozói konferencia és innovációs verseny (Zenta).
 • Ž Namestovski (2019): Savremena obrazovna tehnologija u praksi, Pedagoški zavod Vojvodine.
 • Námesztovszki Zs. (2019): LEGO robotok alkalmazása az informatika oktatásában, Vajdasági Magyar Mérnökök és Műszakiak Egyesülete (Szabadka)
 • Námesztovszki Zs. (2020): Távoktatás Szerbiában, tapasztalatok és meglátások, X. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia (Budapest, Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ)
 • Námesztovszki Zs. (2020): Solutions, experiences in online education in Serbia related to the situation caused by Covid-19,  NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA, Pedagógiai kihívások a 21. században (Dunaújváros, Dunaújvárosi Egyetem)
 • Námesztovszki Zs. (2021): Robotversenyek a Vajdaságban, Vajdasági Magyar Digitális Napok, Digitális Jólét Program.
 • Námesztovszki Zs. (2021): A digitális oktatás stratégiája határon túl: változások, tapasztalatok pandémia után Digitális Oktatási Konferencia és Kiállítás (DOKK), Digitális Jólét Nonprofit Kft.
 • Námesztovszki Zsolt (2021): Gamifikáció alkalmazásának a lehetőségei az óvodától az egyetemekig, Pedagógiai kihívások a XXI. században, 5. akkreditált szakmai konferencia – Gamifikáció – A játékalapú tanulás lehetőségei,  Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete.
 • Námesztovszki Zsolt (2022): Tanulói aktivitás növelése a közoktatásban, a felsőoktatásban és az online térben, Oktatás-Informatika-Pedagógia Konferencia, Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen.
 • Námesztovszki Zsolt (2022): Trendek és törekvések az oktatásinformatikában, IKT eszközök alkalmazása a vajdasági általános iskolákban, Vajdasági Pedagógiai Intézet, Újvidék.
 • Námesztovszki Zs. (2022): Tanulj velünk magyarul 2!  online kurzus bemutatása, Magyar nyelv oktatása mint környezetnyelv és anyanyelvápolás, Magyar Nemzeti Tanács, Újvidék.
 • Námesztovszki Zsolt (2022): Az online tananyagfejlesztés módszertana, saját fejlesztések és tapasztalatok bemutatása, Utak a Digitális Pedagógiában Konferencia, Pannon Egyetem MFTK Digitális Módszertani Intézet, Veszprém.
 • Námesztovszki Zsolt (2022): Óvodai nevelés és oktatás Szerbiában az új program tükrében, a digitális eszközök vonatkozásában, Óvodai nevelés és közoktatás az információs társadalomban, Pannon Egyetem MFTK Digitális Módszertani Intézet, Veszprém.
 • Námesztovszki Zsolt (2023): Prezentacija WRO takmičenja, Vukobratovićevi dani robotike, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Námesztovszki Zs. (2024): Algoritmikus gondolkodás fejlesztése egy nemzetközi robotépítési és -programozási verseny segítségével. OKTATÁS – INFORMATIKA – PEDAGÓGIA KONFERENCIA, Debrecen.
 • Námesztovszki Zs. (2024): Transzverzális készségek fejlesztése egy robotika verseny segítségével. MTA PTB DIGITÁLIS PEDAGÓGIA ALBIZOTTSÁG NYILVÁNOS ÜLÉSE, Budapest.
 • Ž. Namestovski (2024): WRO (World Robot Olympiad) – Svetska olimpijada robota. Sajam obrazovanja „Putokazi”, Novi Sad.

Eredmények jegyzéke M63 – Közlemények nemzeti összejöveteleken, nyomtatva teljességében

 • Námesztovszki Zs. (2005): A számítógéppel támogatott környezetismeret-oktatás megvalósulása az általános iskolák alsó osztályaiban; Horizont és tudásmódok – Válogatás a III. Vajdasági Tudományos Diákköri Konferencia humán tárgyú dolgozataiból, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, ISBN: 86-85245-03-6, 264-283. Download
 • Námesztovszki Zs. (2007): Interdiszciplináris oktatás a digitalizált térkép segítségével, VI. Vajdasági Tudmányos Diákköri Konferencia, Újvidék. Download Abstract
 • Glušac D., Namestovski Ž. (2009): Primena digitalnih multidisciplinarnih didaktičkih sredstava u nastavi u osnovnoj školi;  YU INFO 2009, Kopaonik (Elektronikus publikáció). Link
 • Námesztovszki Zs. (2012): Az informatika, az oktatás és az oktatásinformatika helyzete a Vajdaságban; IV. Oktatás-Informatikai Konferencia, ELTE Pedagogikum Központ, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest. ISBN: 978-963-312-086-6, 168-172 (Elektronikus publikáció).. Download
 • Námesztovszki Zs. (2012): IKT eszközök a Vajdaság iskoláiban; II. „Trefort Ágoston” Szakmai Tanárképzési Konferencia, Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Budapest. ISBN: 978-615-5018-39-8, 222-233 (Elektronikus publikáció). Download
 • Námesztovszki Zs. (2013): Az interaktív táblák számának változása 2010 és 2012 között a Vajdaság általános iskoláiban; V. Oktatás-Informatikai Konferencia, ELTE Pedagogikum Központ, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest. ISBN: 978-963-284-316-2, 225-231 (Elektronikus publikáció). Download
 • Námesztovszki Zs. (2013): Innovatív oktatási környezetek; III. „Trefort Ágoston” Szakmai Tanárképzési Konferencia, Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Budapest. ISBN: 978-615-5018-90-9, 183-195 (Elektronikus publikáció). Download
 • Námesztovszki Zs. (2014): A web 1.0-ás és a web 2.0-ás oktatási környezet lehetőségei a felsőoktatásban; Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés – A VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata, Kiss Árpád Archivum Könyvsorozata és a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, ISBN: 978-963-473-730-8, 242-249. Download
 • Bagány Á. Major L., Námesztovszki Zs. Szálas T. Takács M. Vinkó A. (2014):  A nevelési gyakorlat többszempontú megújításának igénye a digitális  társadalomban: IKT- és web 2.0-ás eszközök használata a vajdasági tanárok körében; I. IKT az Oktatásban Konferencia, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. ISBN 978-86-87095-43-4, 264-274. Download
 • Námesztovszki Zs.(2014): A web 2.0-ás eszközök alkalmazásának lehetőségei a szerbiai magyar közoktatási rendszerben I. IKT az Oktatásban Konferencia, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. ISBN 978-86-87095-43-4, 275-286. Download
 • Takács M. Námesztovszki Zs. (2014): IKT helyzetkép a vajdasági magyar oktatásban; XX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5036-09-5, 121-125. Download
 • Námesztovszki Zs., Kőrösi G., Esztelecki P. (2015): Az online tanulás lehetőségei és nehézségei. IV. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia. Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Budapest, ISBN 978-615-5460-05-0, 362-374. Download
 • Námesztovszki Zs., Kőrösi G., Esztelecki P., Vinkó A., Kovács C. (2015): Tapasztalatok és következtetések egy kísérleti MOOC kapcsán, VII. Oktatás-Informatikai Konferencia – ELTE Pedagogikum Központ – ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, ISBN: 978-963-284-598-2, 302-314. Download
 • Námesztovszki Zs. (2016): (Költség)hatékonyabb oktatás online eszközök segítségével, Oktatásmódszertani konferencia, Pro Scientia Naturae Alapítvány, Zenta, ISBN: 978-86-89827-06-4, 117-141. Download
 • Námesztovszki Zs., Kovács C. (2018): IKT az oktatásban jellegű programok és fejlesztések az MTTK-n, Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben, III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia, Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar, Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Nagyvárad, ISBN: 978-963-449-115-6, 694-700. Download
 • Lepes J., Halasi Sz., Námesztovszki Zs., Grabovac B., Hegedűs K., Kovács C., Pintér Krekity V., Major L. (2018): Az óvoda-iskola átmenet kihívásai, Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben, III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia, Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar, Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Nagyvárad, ISBN: 978-963-449-115-6, 23-47. Download
 • Major, J. Ivanović, J. Lepeš, B. Grabovac, Zs. Námesztovszki (2018): A pedagógia-pszichológia-módszertan képzés hatása tanári kompetenciák fejlődésére, X. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete, Selye János Egyetem, Komárom, ISBN: 978-80-8122-252-8, 55-65. Download
 • Námesztovszki Zs., Ivanović J., Lepeš J., Grabovac B., Major L. (2018): Pedagógiai, pszichológiai, módszertani (ppm) képzés keretein belül megvalósuló projektpedagógiai törekvések, Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban, Óbudai Egyetem, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Budapest, ISBN: 978-963-449-024-1, 87-94. Download

Eredmények jegyzéke M66 – Nemzeti összejövetelek tanulmánykötetének szerkesztése

 • I. IKT az Oktatásban Konferencia –  IKT u obrazovanju 1. Naučna konferencija, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar – Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Szabadka – Subotica. ISBN 978-86-87095-43-4. Download

Eredmények jegyzéke M71 – Megvédett doktori értekezés

 • Namestovski, Ž. (2013): Analiza efekata primene оbrazovnih softvera na motivisanost nastavnika i učenika u nižim razredima osnovne škole (doktorska disertacija), Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin. Download

Eredmények jegyzéke M72 – Megvédett magiszteri tézis

 • Namestovski, Ž. (2008): Uticaj primene savremenih nastavnih sredstava na povećanje efikasnosti nastave u osnovnoj školi (magistarska teza), Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin. Download

Eredmények jegyzéke M85 – Technikai megoldások

 • Námesztovszki Zs. (2004): Tananyagkiegészítő természet és társadalomból az általános iskolák második osztálya számára; Multimédiás CD. Topolyai Tájékoztatási Közvállalat.
 • Námesztovszki Zs. (2006): Tananyagkiegészítő – Vajdaság digitalizált térképe – Multimédiás CD. Topolyai Tájékoztatási Közvállalat.

Részvétel különböző kutatásokban és projektumokban:

 • Felmérés az Észak-bácskai alsós tanulók körében a számítógép-használati tudásszintjéről– 1123 tanuló. Mentor: dr. Molnár Gábrity Irén (2003).
 • A számítógépek alkalmazásának a mértéke a tanórákon Észak-Bácskában, dr. Czékus Gézával (2005).
 • Megismételt és összehasonlító felmérés az Észak-bácskai tanulók számítógép-használati tudásszintjéről (2006).
 • A digitális oktatóanyagok hatása az oktatás hatékonyságának növekedésére; Újvidéki Egyetem, Mihajlo Pupin Műszaki Kar, Nagybecskerek (2008).
 • Az elsőéves tanítójelöltek IKT  kompetencia mérése (Szabadka-Vác), dr. Jeli Jánossal (2009).
 • Integra – Tantárgy-korrelációs program; Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka (2008).
 • A tanárok oktatása és továbbképzése az európai irányelvekkel összhangban;  Szerb Köztársaság Tudományügyi és Technológiai Minisztériuma és a Kragujevaci Egyetem, Tanítóképző Kar Užice, regisztrációs szám: 149054 (2009).
 • Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság (2017-2018) 142-451-2723/2017-02: A PPM (Pedagógiai, Pszichológiai és Módszertani képzés) hatása a magyar nyelven oktató résztvevők oktató-nevelő munkájára (Анализа ефеката ППМ (педагошко-психолошко-методичког) програма наставника на мађарском језику на педагошки рад полазника (a projekt vezetője)
 • EFOP-3.6.1-16-2016-00001 (2017): Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen (határon túli kutató)
 • EFOP-3.4.3-16-2016-00023 (2018-2020): Az Óbudai Egyetem komplex intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében A.4. Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása” (a projekt szerbiai koordinátora, határon túli kutató)
 • Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság (2018-2019): Упоредна анализа студијских програма за образовање учитеља и васпитача Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици са одговарајућим студијским програмима сродних факултета у Републици Србији и у региону (Comparative analysis of study programs for the education of teachers and pre-school teachers of the Hungarian Language Teacher Training Faculty’s curriculum with the corresponding contents of related faculties in the Republic of Serbia and its region)
 • Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia (2018-2019): HUSRB/1602/31/0204 Development of water tourism on waterways connecting Hungary and Serbia (WATERTOUR)
 • Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia (2018-2019): HUSRB/1602/41/0167 Cross-border Agrobusiness Development Program (AGRODEV)
 • Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia (2018-2019): HUSRB/1602/41/0214 Competitive sustainability of agricultural enterprises through the development of new products with added value based on alternative plant species (CORNUCOPIA)
 • Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság (2020-2021): 42-451-2825/2020-01: Модел и методе примене учења на даљину на Учитељском факултету на мађарском наставном језику (Model and methods оf implementing distance learning at the Hungarian Language Teacher Training Faculty)(a projekt vezetője)
 • Szerb Köztársaság Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium (2019-2021): 401-00-00363/2020-27: Превод и промовисање програма предшколског васпитања и образовања у мађарској националној заједници (Az óvodai tantervek fordítása és népszerűsítése a magyar nemzeti kisebbség körében)
 • Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium (2020-2021): 401-00-269/7/2020-20: Подршка настави на даљину помоћу интерактивног онлајн курса за наставнике (Interaktív, online tanári továbbképzés a távoktatás támogatására)
 • Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium (2020-2021): 401-00-269/8/2020-20: Учимо заједно мађарски! Онлајн курс за подстицај наставе и учења мађарског језика у Србији (Tanulj, velünk magyarul! Online kurzus a magyar nyelv oktatásának támogatására Szerbiában)
 • Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium (2021): 401-00-087/2021-20: Учимо заједно мађарски 2! Онлајн курс за подстицај наставе и учења мађарског језика у Србији (Tanulj, velünk magyarul 2! Online kurzus a magyar nyelv oktatásának támogatására Szerbiában)
 • Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériuma (2022): 451-02-1475/2021-20/13: Учимо заједно мађарски 3! Онлајн курс за подстицај наставе и учења мађарског језика у Србији (Tanulj, velünk magyarul 3! Online kurzus a magyar nyelv oktatásának támogatására Szerbiában)
 • Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériuma (2023): 401-00-079/2023-16: Учимо заједно мађарски 4! Онлајн курс за подстицај наставе и учења мађарског језика у Србији (Tanulj, velünk magyarul 4! Online kurzus a magyar nyelv oktatásának támogatására Szerbiában)

Szerkesztések

 • Námesztovszki Zsolt (2004): Tananyagkiegészítő természet és társadalomból az általános iskolák második osztálya számára – Multimédiás CD. Topolyai Tájékoztatási Közvállalat.
 • Námesztovszki Zs. (2006): Tananyagkiegészítő – Vajdaság digitalizált térkép – Multimédiás CD. Topolyai Tájékoztatási Közvállalat.
 • Námesztovszki, Czékus (edit.) CD (2008): A tanítóképzés egykor és ma nemzetközi tudományos konferencián elhangzott munkák gyűjteménye.  Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka.
 • Námesztovszki (edit.) CD (2009): MTTK Digitális Tankönyvtár: A negyedéves hallgatók pedagógiai gyakorlatain készült óravázlat és tervezet-válogatás. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. Download
 • Námesztovszki, Czékus-Horák (edit.) CD (2010): Biológia – tankönyv a tanítóképzo kar hallgatói számára. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. ISBN: 978-86-87095-06-9. Download
 • Námesztovszki, Káich-Bene (edit.) CD (2010): Korszerű módszertani kihívások nemzetközi tudományos konferencián elhangzott munkák gyűjteménye. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. ISBN: 978-86-87095-07-6. Download
 • Námesztovszki, Takács-Bene (edit.) CD (2011): A tehetséges tanulókkal való munka módszertana – Metodika rada s talentovanim učenicima – The methodology of working with talented pupils,  Nemzetközi tudományos konferencián elhangzott munkák gyűjteménye. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. ISBN: 978-86-87095-17-5. Download
 • Námesztovszki, Takács-Czékus (edit.) CD (2012): KÖNYV – kommunikáció – KOMPETENCIA – BOOK – communication – COMPETENCE, VI. nemzetközi tudományos konferencián elhangzott munkák gyűjteménye. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-20-5. Download

Recenzens a következő folyóiratoknál

 • Acta Polytechnika Hungarica – IF: 1,711 (Budapest – Magyarország) – 2022-től
 • Education Sciences – (Svájc – Bázel) – 2022-től
 • Civil Szemle – IF: 0,188 (Budapest – Magyarország) – 2022-től
 • Interactive Learning Environment – IF: 1,604 (Abington – Anglia) – 2019-től
 • Computers & Education – IF: 4.538 (Amsterdam – Hollandia) – 2019-től
 • Scientometrics –  IF: 2,173 (Heidelberg – Németország) – 2018-tól
 • The International Review of Research Open and Distributed Learning – IF: 1,244  (Alberta – Canada) – 2015-től
 • Interactive Learning Environments – IF: 1,175 (Schipolweg – Hollandia) – 2016-tól
 • Információs társadalom –  IF: 0,04 (Budapest – Magyarország) – 2016-tól
 • Educational Research and Reviews (ERR) (Kenya) – 2017-től
 • Jampaper (Budapest – Magyarország) – 2015-től
 • Létünk (Újvidék – Szerbia) – M52 – 2017-től
 • Évkönyv (Szabadka – Szerbia) – M53 – 2006-tól
 • Módszertani Közlöny (Szabadka – Szerbia) – 2010-től
 • EDU Szakképzés-pedagógia és Környezetpedagógiai Elektronikus Szakfolyóirat (Sopron, Magyarország) – 2017-től
 • Iskolakultúra (Szeged – Magyarország) – 2020-tól
 • Pannon Digitális Pedagógia (Veszprém – Magyarország) – 2021-től
 • Doctoral Students’ Conference: Tradition, Development & Innovation in Didactics (Linz/ Kolozsvár) – Early Career Researchers Conference  – 2021-től
 • Journal of Applied Technical and Educational Sciences – jATES (Szabadka – Szerbia) – 2022-től

Szervező, programbizottság, szerkesztőbizottság, recenzens

 • A szerbiai World Robot Olympiad (WRO) szerbiai koordinátora – 2019-től
 • IKT az oktatásban konferencia szervezőbizottságának elnöke és a tanulmánykötet szerkesztője (Szabadka – Szerbia) – 2014-től
 • Az MTTK nemzetközi tudományos konferenciájának tudományos programbizottságának tagja (Szabadka – Szerbia) – 2007-től
 • Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (Újvidék – Szabadka) – 2018-tól
 • Mobil eszközök az oktatásban konferencia tudományos programbizottságának tagja (Veszprém – Magyarország) – 2016-tól
 • Létünk (Újvidék – Szerbia) – M52 – 2017-től
 • Oktatás-Informatika-Pedagógia Konferencia (Debrecen – Magyarország) – 2017-től
 • Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban (Budapest – Magyarország) – 2018-tól
 • Pedagógusképzés (Budapest – Magyarország) – 2020-tól
 • International Conference on Cognitive Infocommunications (Győr – Magyarország) – 2021-től
 • International Conference “Information Technology and Education Development” – ITRO (Nagybecskerek – Szerbia) – 2022-től
Díjak, kitüntetések
 • „Év oktatója” cím nyertese az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszihológiai Kar Andragógia Tanszékén (2013)
 • Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Multimédia az Oktatásban Szakosztálya “Multimédia az oktatásban gyűrű” – tananyag díj (2016)
 • Magyar Nemzeti Tanács díjazottja, az ösztöndíjprogram eredményes és hatékony megvalósítását segítő egyetemi tanár (2020)

Mentorság, bizottsági tagság

Opponens:

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger, Neveléstudományi Doktori Iskola

Ládiné Szabó Tünde: A LearningApps használata az oktatásban, hatása a tanulók teljesítményére (2023)

Bizottsági tag:

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger, Neveléstudományi Doktori Iskola

Urbán Dorottya: Online kurzus követelményrendszerének kidolgozása, hatáselemzése (2023)

Opponens:

Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola

Nagy Vitéz: E-learning értékelési módszerek (2019)

Az egyetemisták tutora a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (Újvidék – Szerbia) szervezet felkérésében – 2013-tól

2007. – 6. Vajdasági Magyar Diákköri Konferencia:

 • Tóth Karolina, Utasi Andrea: A PowerPoint mint multimédiás segédeszköz az oktatásban Download

2010. – 9. Vajdasági Magyar Diákköri Konferencia:

 • Balogh Anikó, Kulcsár Sarolta: A kibertérben élő coca-cola generáció esetében tapasztalt túlsúly és szemkárosodás gyakorisága Download
 • Sterbik Sarolta, Vörös Flóra: A SMART interaktív táblák felhasználásának gyakorlati lehetőségei az általános iskolák osztályaiban Download
 • Szabó Szabolcs, Vass Dorottea: A szabadkai és nagybecskereki község általános iskolásainak szünidei tevékenysége Download

2011. – 10. Vajdasági Magyar Diákköri Konferencia:

 • Balogh Anikó, Kulcsár Sarolta: A tudatalatti beépülése a tudatos cselekedetekbe, azaz a kisiskoláskori szokások függőséggé formálódása Download
 • Bognár Renáta, Kovács Cintia: A digitális bevándorlók és a digitális bennszülöttek a közösségi oldalak veszélyes hálójában (szekcióelső) Download
 • Sterbik Sarolta, Vörös Flóra: A SMART interaktív táblák felhasználásának gyakorlati alkalmazása a hagyományos oktatási környezettel szemben az általános iskolák alsó osztályaiban Download

2012. – 11. Vajdasági Magyar Diákköri Konferencia:

 • Bognár Renáta – Kovács Cintia: A Facebook hatásai a személyiségre és az e-személyiség kialakulása (szekcióelső) Download
 • Szalma Izabella – Tóth Lívia: A „Digitális bilincs” Download

2014. – 13. Vajdasági Magyar Diákköri Konferencia:

 • Kovács Cintia: A közoktatásban előforduló web 2.0-ás eszközök alkalmazásának gyakorisága a szerbiai magyar pedagógusok körében Download
 • Szalma Izabella, Dudás Viktor: online szabadegyetemek (MOOC) – elérhető-e egy átlagos vajdasági magyar egyetemista számára? Download

2015. – 14. Vajdasági Magyar Diákköri Konferencia:

 • Szalma Izabella: A blogrendszerek használata az oktatásban című VMTDK dolgozat köré épülő elméleti és gyakorlati tartalmak Download
 • Szokola Péter: Prezentációs lehetőségek az oktatásban című VMTDK dolgozat köré épülő elméleti és gyakorlati tartalmak Download

2016. – 15. Vajdasági Magyar Diákköri Konferencia:

 • Balázs Piri Dorottya: Az ember és a MOOC Download

2017. – 15. Vajdasági Magyar Diákköri Konferencia:

 • Urbán Dorottya: Online kurzusok- az elmélettől a gyakorlatig Download
 • Horváth Krisztina: Mobilmatematika Download

2018. – 17. Vajdasági Magyar Diákköri Konferencia:

 • Urbán Dorottya: Az online tanulást befolyásoló tényezők (szekcióelső, OTDK-ra továbbjutott munka) Download
 • Boros Orsolya: A programozás oktatása az általános iskola alsó tagozatában micro:bit segítéségével (OTDK-ra továbbjutott munka, 3. helyezés az OTDK-n) Download
 • Horváth Krisztina: Mobilmatematika – A mobileszközök alkalmazásának lehetőségei az alsó osztályos matematikaoktatásban (OTDK-ra továbbjutott munka) Download

Egyéb

 • Námesztovszki Zs. (2010): A hatásos PowerPoint prezentáció technikai és tartalmi elemei. Fókusz – Vajdasági ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő portál, Működteti a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete. Link
 • Námesztovszki Zs. (2011): Internet, a kisdiákok virtuális világa. Magyar Szó, Kiadja a Magyar Szó Lapkiadó Kft, Főszerkesztő: Pressburger Csaba, Újvidék,  12. Download
 • Nyilatkozat a Hazaérsz projektum VIP tagjaként (2009) Download
 • Hét Nap: Az asztalitenisztől az informatikáig (2011) Download
 • Magyar Nemzeti Tanács: Felvételi tájékoztató, Példaképek (2012) Download
 • Hét Nap: Feltalálja-e magát? (2012) Download