Életrajz

Dr. Námesztovszki Zsolt

Születési idő: 1981. augusztus 14.

Apja neve: Námesztovszki Béla

Anyja neve: Námesztovszki (szül. Farkas) Margit

Születési hely: Szabadka

Lakhely: Bajsa

Családi állapot: Nős, öt gyermek édesapja

Munkahelyi elérhetőségek

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar

24000 Szabadka, Strossmayer u. 11., Szerbia

Telefon: +381 24 624 444

Fax: +381 24 624 424

 

Levelezési cím:

24331, Bajsa, Petőfi Sándor utca 24.

E-mail: namesztovszkizsolt@gmail.com

Szakmai érdeklődési körök, kutatási témák:

Inormatika

Oktatásinformatika

Informatika módszertan

Oktatástechnológia

Motiváció IKT eszközök segítségével

Online tanulási környezetek

Nyelvismeret:

Ír, beszél, olvas: magyarul, szerbül, horvátul, angolul és németül

 

Tanulmányok:

 

 • 1988/1996 – az általános iskolát lakhelyén, Bajsán fejezte be, színkitünő eredménnyel, és Vuk-diplomával.
 • 1996/2000 az általános iskola után a topolyai Dositej Obradović gimnáziumba íratkozott, ahol minden évben kitűnő tanuló volt.
 • 2000-ben íratkozott az Újvidéki Egyetem Zombori Tanítóképző Karának, Szabadkai Kihelyezett Tagozatára
 • 2004. október 6-án védte meg a diplomadolgozatát. A munka címe: A számítógépekkel támogatott oktatás megvalósulása Vajdaság iskoláiban, a diplomamunkát és a megvédését a bizottság 10-sel értékelte, így tanítói diplomát szerzett. A tanulmányai során 8,73-as átlageredményt ért el.
 • 2004-ben íratkozott az Újvidéki Egyetem, Mihajlo Pupin Műszaki Egyetemi Karára Nagybecskereken (Zrenjanin), magiszteri képzésre, oktatásinformatika szakra.
 • 2008. július 8-án védte meg magiszteri munkáját, és elnyerte a “Műszaki tudományok magisztere” címet, szakterület: Informatika az oktatásban. A magiszteri értekezésének a címe: A korszerű taneszközök alkalmazásának kihatása az oktatás hatékonyságának a növekedésére az általános iskolában (Uticaj primene savremenih nastavnih sredstava na povećanje efikasnosti nastave u osnovnoj školi). Magiszteri tanulmányai alatt 8,86 átlageredményt ért el.
 • 2008. november 12-én jelentette be a doktori diszertációját az Újvidéki Egyetemen a következő témával: A tanulók és a tanárok motivációjának növelése szoftveres eszközök segítségével, az általános iskolák alsó osztályaiban. (Podsticaj motivisanosti učenika i nastavnika u nižim razredima osnovne škole uz pomoć softverskih alata).
 • 2008. végétől előadásokat tart ECDL Start, Interaktív táblák az oktatásban és a sikeres PowerPoint prezentáció technikája témákban.
 • 2009. második felétől folyamatosan tart előadásokat szerb nyelven is.
 • 2009-től az e-Régió civil szervezet elnöke.
 • 2013. július 9-én védte meg doktori értekezését, oktatásinformatikából, az Újvidéki Egyetem Mihajlo Pupin Műszaki Karán a következő címmel: Az oktatószoftverek alkalmazásának hatása a pedagógusok és a tanulók motiváltságára az általános iskolák alsó osztályaiban (Analiza efekata primene оbrazovnih softvera na motivisanost nastavnika i učenika u nižim razredima osnovne škole)

Munkatapasztalatok:

 • 2006/2007-es tanévtől, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar megalakulásától, a kar szakmunkatársa, majd tanársegédje a bevezetés az informatikába, oktatásinformatika és oktatástechnológia tantárgyakból.
 • 2008-tól nemzetközi előadó és vizsgáztató az ECDL tanfolyamokon. Számos tanfolyamot és vizsgát vezetett a Vajdaság számos pontján a HRK Consulting cég szervezésében és felkérésében.
 • 2009. február 24-én nevezték ki tanársegédnek a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon a bevezetés az informatikába, oktatásinformatika és oktatástechnológia tantárgycsoportból.
 • 2009 május/júniusában nagyszabású e-tábla tanfolyamot szervezett és vezetett a szabadkai székhelyű Regionális Tudományi Társaság felkérésére, 60 tanár, tanító és egyetemi hallgató részvételével
 • 2009/2010-es tanévtől akkreditált pedagógus-továbbképzést vezet „A gyakorló pedagógusok  felkészítő képzése az interaktív tábla alkalmazására” (Obučavanje nastavnika za korišćenja elektronske table) címmel.
 • 2012/2013 tanév téli szemeszterétől Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszihológiai Karán a következő tantárgyakat oktatja: Informatikai, Médialabor és Oktatásinformatikai rendszerek. 
 • 2013. október 9-től a Magyar Tudományos Akadémia Külső Köztesületi tagja.
 • A 2014-től szervezett “IKT az oktatásban” konferencia szervezőbizottságának elnöke és a tanulmánykötet szerkesztője.
 • 2014/2015-ös tanévtől újabb pedagógus-továbbképzést vezet: “Web 2.0-ás eszközök lehetőségei az oktatásban (Google Drive dokumentumok, Prezi prezentációk,WordPress honlapok)” címmel
 • 2015-től a Webuni szerbiai (Webuni Srbija) fejlesztéseit vezeti.
 • 2016-tól újabb kurzusokat vezet akkreditál: Út a sikeres prezentációhoz és Tudatos és biztonságos internethasználat (teljesen online)
 • 2016. szeptemberétől egyetemi docens, valamint a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar pénzügyi és fejlesztési dékánhelyettese.
 • 2016. októberétől vezeti a KockAsulit, amely programozói ismereteket oktat, elsősorban középiskolásoknak
 • Számos tanulmány, valamint egy önálló egyetemi tankönyv szerzője. Meghívott előadó különböző szakmai fórumokon és több képzés és tréning előadója.
 • 2019-től a World Robot Olympiad (WRO) robotika verseny szerbiai koordinátora
 • Dékánhelyettesi mandátuma alatt megvalósult az MTTK teljeskörű külső és belső felújítása (2017-2020), 2017-ben beindította a Pedagógiai, pszichológiai és módszertani képzést (PPM), 2018-ban az Informatikai modult, 2019-ben pedig a Szerb mint nem anyanyelv tanítása.
 • 2020. október 29-től rendkívüli egyetemi tanár, majd 2021. október 1-től a Természettudományi és Matematikai Tanszék vezetője az MTTK-n.
 • 2020-ban vendégogtató a veszprémi Pannon Egyetemen (oktatott tárgyak: A tanítás és tanulás folyamata, Oktatástervezés, e-learning elmélet)
 • 2022-től a Magyar Nemzeti Tanács tagja és Oktatási Bizottság elnöke

Díjak és kitüntetések:

 • „Év oktatója” cím nyertese az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszihológiai Kar Andragógia Tanszékén (2013).
 • Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Multimédia az Oktatásban Szakosztálya “Multimédia az oktatásban gyűrű” – tananyag díj (2016) – www.goo.gl/wt2Lwt   (Tudatos és biztonságos internethasználat alapjai)

Projektek:

 • TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0016 (2014-2015): A jövő vízgazdálkodási agrármérnökei

 • Magyar Tudományos Akadémia Domus ösztöndíja (kutatási téma: A  web 2.0-ás eszközök alkalmazásának lehetőségei a szerbiai magyar közoktatási rendszerben.) (2014)
 • Magyar Tudományos Akadémia Domus csoportos ösztöndíja (kutatási téma: E-learning eszközök alkalmazása a vajdasági magyar informatikai tehetséggondozásban) (2013)
 • ELTE PPK, Digitális állampolgárság az információs társadalomban (2013)
 • Hallgatói Tehetséggondozó Műhelyek (2014-2018), A projektum száma: 20/2015, A projektumban résztvevő intézmények: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka (hordozó) – Pallas Athéné Concordiae Alapítvány Budapest, Magyarország (Az informatikai hallgatói műhely vezetője)
 • Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság (2017-2018) 142-451-2723/2017-02: A PPM (Pedagógiai, Pszichológiai és Módszertani képzés) hatása a magyar nyelven oktató résztvevők oktató-nevelő munkájára (Анализа ефеката ППМ (педагошко-психолошко-методичког) програма наставника на мађарском језику на педагошки рад полазника (a projekt vezetője)
 • EFOP-3.6.1-16-2016-00001 (2017): Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen (határon túli kutató)
 • EFOP-3.4.3-16-2016-00023 (2018) Az Óbudai Egyetem komplex intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 4. Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása” alprojekt (a projekt vajdasági vezetője)
 • Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság (2018-2019) 142-451-2681/2018-01: Comparative analysis of study programs for the education of teachers and pre-school teachers of the Hungarian Language Teacher Training Faculty’s curriculum with the corresponding contents of related faculties in the Republic of Serbia and its region (Упоредна анализа студијских програма за образовање учитеља и васпитача Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици са одговарајућим студијским програмима сродних факултета у Републици Србији и у региону)
 • Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia (2018-2019): HUSRB/1602/31/0204 Development of water tourism on waterways connecting Hungary and Serbia (WATERTOUR) – a projekt pénzügyi vezetője az MTTK-n
 • Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia (2018-2019): HUSRB/1602/41/0167 Cross-border Agrobusiness Development Program (C-AGRO-Dev)
 • Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia (2018-2019): HUSRB/1602/41/0214 Competitive sustainability of agricultural enterprises through the development of new products with added value based on alternative plant species (CORNUCOPIA)
 • Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság (2022) 142-451-2156/2022-01: Еколошка свест студената Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици.
 • Зелени центар за Западни Балкан (2021-2022): WBGC-2021.3-2021-00020 Трајна промена у ставовима јавности према зеленој свести, коришћењем мобилне платформе за образовање

Tagságok:

 • Magyar Tudományos Akadéma Pedagógiai Tudományos Bizottság Digitális Pedagógiai Albizottság tagja (2023-tól)
 • Szekeres László Alapítvány, Oktatás szaktestületének tagja (2020-tól),
 • Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Multimédia az Oktatásban Szakosztályán keretén belül a Szabadkai Tagozat elnöke (2015-től),
 • Magyar Tudományos Akadémia Külső Köztesületi tag (2013-tól),
 • e-Régió civil szervezet (2009-től),
 • Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete

Ösztöndíjak:

 • 2009 – Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Balassi Intézet
 • 2010 – Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Balassi Intézet
 • 2011 – Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Balassi Intézet
 • 2012 – Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet
 • 2012 – Collegium Talentum
 • 2013 – Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet “Soós Kálmán”
 • 2013 – Magyar Tudományos Akadémia Domus ösztöndíja (kutatási téma: A web 2.0-ás eszközök alkalmazásának lehetőségei a szerbiai magyar közoktatási rendszerben.)
 • 2014 – Magyar Tudományos Akadémia Domus csoportos ösztöndíja (kutatási téma: E-learning eszközök alkalmazása a vajdasági magyar informatikai tehetséggondozásban)
 • 2014 – Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet “Soós Kálmán”
 • 2015 – Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet “Soós Kálmán”
 • 2016 – Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíj
 • 2017 – Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíj
 • 2018 – Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíj

Egyéb:

 • B kategóriás jogosítvány, EBC*L (European Business Competence Licence)

 

2 thoughts on “Életrajz

 1. Pingback: Námesztovszki Zsolt blogja , Archive » Aktuális interaktív tábla tanfolyam

 2. Kedves Zsolt!

  Gratulálok!
  Kiváló szakember vagy!
  A Youtubon elhelyezett Prezi készítő videódból sajátítottam el a program kezelésének alapjait!
  Én aki annyit tudok a számítástechnikáról, hogy hol van a laptop bekapcsoló gombja! És ez nem vicc. Most a WordPress honalappal gyakorlok a te videód alapján de az eddig még kifogott rajtam.
  További sok sikert egészséget és boldogságot kívánok neked!
  Üdvözlettel!
  Patkós Tamás
  Motorépítő és motorszerelő mester.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA *