Előadásaim

 • G. Cekuš, Ž. Namestovski (2004): Educational software in  teaching Nature and Society in elementary schools; (Obrazovni softver u nastavi prirode i društva u osnovnoj školi; Međunarodna naučno-stručna konferencija: Savremene informatičke i obrazovne tehnologije i novi mediji u obrazovanju, Sombor).
 • Námesztovszki Zs., dr. Czékus G. (2004): A multimédiás Tananyagkiegészítő bemutatása; Akreditált Pedagógus Szeminárium. Szabadka.

 • Námesztovszki Zs. (2004): A számítógéppel támogatott környezetismeret-oktatás megvalósulása az általános iskolák alsó osztályaiban; III. Vajdasági Tudományos Diákköri Konferencia, Zenta.

Kapcsolódó link: III. Vajdasági Tudományos Diákköri Konferencia – Rezümékötet

 • G. Cekuš, Ž. Namestovski (2005): Primena računara na nastavnim časovima; Međunarodna naučno-stručna konferencija: Savremene informatičke i obrazovne tehnologije i novi mediji u obrazovanju, Sombor. Prezentáció letöltése
 • Ž. Namestovski, G. Cekuš (2006): Interdisciplinary education using digitized map Međunarodna naučno-strućna konferencija: Savremene informatičke i obrazovne tehnologije i novi mediji u obrazovanju, Sombor. Prezentáció letöltése
 • Námesztovszki Zs. (2007): Interdiszciplináris oktatás a digitalizált térkép segítségével, VI. Vajdasági Tudmányos Diákköri Konferencia, Újvidék . Prezentáció letöltése

VI. Vajdasági Tudmányos Diákköri Konferencia, Újvidék

 • Námesztovszki Zs. (2007): Vajdaság digitalizált térképe elnevezésű szoftver felhasználása az általános iskolák alsó osztályaiban; Tanítóképzés egykor és ma – nemzetközi konferencia, Szabadka. Prezentáció letöltése
 • Námesztovszki Zsolt (2008): A digitális oktatóanyagok hatása az oktatás hatékonyságának növekedésére (magiszteri tézis megvédése); Újvidéki Egyetem “Mihajlo Pupin” műszaki kar, Nagybecskerek (Zrenjanin). Prezentáció letöltése
 • Námesztovszki Zs. (2008): A tanítók megváltozott szerepköre az információs társadalomban (Changes in the role of teachers in the information society); Tanítóképzés jövőképe – nemzetközi konferencia, Szabadka. Prezentáció letöltése

A tanítók megváltozott szerepköre az információs társadalomban

 • Zs. Námesztovszki, M. Takács (2008): Digital Course Supported Education In Life Long Learning Process; 9th International Symposium of Hungarian researchers on Computational intelligence and informatics, Budapest Tech Hungary – Hungarian Fuzzy Association; Budapest, Hungary. Prezentáció letöltése
 • Námesztovszki Zs. (2009): A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar e-book platformjának a bemutatása; Évértékelő tanácskozás a gyakorlóiskolák tanáraival; Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar; Szabadka.


A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar e-book platformjának a bemutatása

 • Námesztovszki Zs. (2009): Hagyományos és digitális olvasás; V. Neumann Informatikai Tábor; Magyar Nemzeti Tanács; Kishegyes. Prezentáció letöltése

Kapcsolódó link: Magyar Szó, 2009.07.15. – Élménybeszámoló az V. Neumann-táborról

reIMG_1109

Hagyományos és digitális olvasás

 • Námesztovszki Zs., Takács I. (2009): Az irodalom oktatásának lehetőségei az Integra projektum segítségével; Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban; Nemzetközi tudományos konferencia, Szabadka. Prezentáció letöltése

resDSCF0691

Az irodalom oktatásának lehetőségei az Integra projektum segítségével

 • Jelli J., Námesztovszki Zs. (2009): IKT-kompetenciák és az esélyegyenlőség; Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban; Nemzetközi tudományos konferencia, Szabadka. Prezentáció letöltése

IKT-kompetenciák és az esélyegyenlőség

 • V. Pinter Krekić, Žolt Namestovski (2009): Ciljevi i zadaci izgradnje i razvijanja informatičke kompetencije učenika u osnovnoj školi; Obrazovanje i usavršavanje nastavnika – ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada, Užice. Prezentáció letöltése

rePicture 067

Az informatikai kompetenciák kiépítésének és fejlesztésének a céljai és feladatai az általános iskolában

 • Jelli J., Námesztovszki Zs. (2009): Digitális kompetenciák a pedagógusképzésben; VIII. Tantárgy-pedagógiai nemzetközi tudományos konferencia, Baja. Prezentáció letöltése

reDSC08421

Digitális kompetenciák a pedagógusképzésben

 • Námesztovszki Zs. (2011): Ikt eszközök a Vajdaságban, mint a tehetséggondozás alapfeltételei és mozgatórugói (Ict tools in Vojvodina as basic conditions for and drivers of talent); A tehetségek szolgálatában – nemzetközi konferencia, Magyarkanizsa. Prezentáció letöltése

kanizsa2011

Ikt eszközök a Vajdaságban, mint a tehetséggondozás alapfeltételei és mozgatórugói

 • Ž. Namestovski – J Ivanović (2011): The application of  interactive whiteboards in primary schools of Vojvodina; International Conference of Information Technology and Development of Education, ITRO 2011; Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin. Prezentáció letöltése Video letöltése

Zrenjanin2011

The application of  interactive whiteboards in primary schools of Vojvodina

 • D. Glušac – M. Takač – Ž. Namestovski (2011): Aspekti usvajanja informatičkih pojmova i usavršavanje informatičkih veština kod odraslih osoba. Nastava i učenje – stanje i problemi. Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu.
 • Zs. Námesztovszki – M. Takács – D. Glušac (2011): Methodology of Implementing Information Technologies in Education. 12th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics. Budapest Tech Hungary – Hungarian Fuzzy Association; Budapest, Hungary.  Prezentáció letöltése

Cinti2011

Methodology of Implementing Information Technologies in Education

 • Námesztovszki Zs. (2012): Az informatika, az oktatás és az oktatásinformatika helyzete a Vajdaságban; IV. Oktatás-Informatikai Konferencia, ELTE Pedagogikum Központ, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest. Prezentáció letöltése

Az informatika, az oktatás és az oktatásinformatika helyzete a Vajdaságban

Az informatika, az oktatás és az oktatásinformatika helyzete a Vajdaságban

 • Ž. Namestovski – A. Vinko (2012): Assembling interactive panorama pictures for educational purposes instead of static pictures. International Conference on Information Technology and Development of Education, ITRO 2012, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin. Prezentáció letöltése Video letöltése
 • Ž. Namestovski – M. Takács –  B. Arsović (2012): Supporting Traditional Educational Process with E-Learning Tools. SISY 2012 10th Jubilee International Symposium on Intelligent Systems and Informatics Proceedings, Budapest Tech (Hungary) – Subotica Tech (Serbia) – University of Novi Sad  (Serbia), Subotica. Prezentáció letöltése

Supporting Traditional Educational Process with E-Learning Tools

Supporting Traditional Educational Process with E-Learning Tools

 • Takács M. – Pintér Krekić V. – Vinkó A. – Námesztovszki Zs. (2012): Interaktív szoftver mint digitális tananyag-kiegészítő az alsó tagozatos matematikatanításban. KÖNYV – kommunikáció – KOMPETENCIA; VI. nemzetközi tudományos konferencia; Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka.

IMG_2841

Interaktív szoftver mint digitális tananyag-kiegészítő az alsó tagozatos matematikatanításban

 • Námesztovszki Zs. (2012): IKT eszközök a Vajdaság iskoláiban. II. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia, Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógia Központ, Budapest. Prezentáció letöltése
 • Námesztovszki Zs. (2012): Cybermobbing a kisdiákok körében. Nemzetközi Módszertani Konferencia a tanítók és az óvodapedagógusok minőségesebb oktatására; Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. Prezentáció letöltése
 • Namestovski, Ž. (2013): Analiza efekata primene оbrazovnih softvera na motivisanost nastavnika i učenika u nižim razredima osnovne škole (doktorska disertacija), Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin. Prezentáció

 

 

 

 

 

 

 • Námesztovszki Zs. (2013): A web 2.0-ás tanulási környezetek motiváló hatása. Motiváció – figyelem – fegyelem. VII. nemzetközi tudományos konferencia; Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. Prezentáció
 • Námesztovszki Zs. (2013): A web 1.0-ás és a web 2.0-ás oktatási környezetek lehetőségei a felsőoktatásban. VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia; MTA Pedagógiai Bizottsága, a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, MTA Debreceni Területi Szakbizottsága és a Magyar Pedagógiai Társaság, Debrecen. Prezentáció

 

 

 

 

 

 • Námesztovszki Zs. (2013): Innovatív oktatási környezetek. Együtt az innovatív oktatásért; Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, Szabadka. Prezentáció

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA *