Mar 04

Médialabor

A kurzus (130L) tematikája

Képszerkesztés:

Képszerkesztő szoftver (FastStone Image Viewer 4.9)

A szerkesztendő kép

Feladatsor: 1. Mentsük el a képet másik név alatt 2. Forgassuk vissza a képet a megfelelő helyzetbe 3. Vágjuk le a felesleges részeket 4. Tüntessük el a piros szemet 5. Használjuk a Clone és Heal eszközöket a kisebb hibák kijavítására, elmosására 6. Javítsunk a kép minőségén a fényerő és a színek módosításával 7. Engedélyezzünk tetszőleges keret a képnek 8. Próbáljunk ki néhány hatást

Hangszerkesztés:

Hangszerkesztő szoftver (Audacity Portable 1.2.6)

Nyersanyag

Feladatsor: 1. Nyissuk meg nyersanyag1.wav fájlt és távolítsuk el a sípoló hangot a hangfájlból 2. Illesszük a nyersanyag2.wav fájlt az előző hanganyag után 3. Optimizáljuk a hang minőségét és terjedelmét 4. Mentsük el a fájlt mp3 formában.

Videószerkesztés:

Töltsük le és telepítsük a YouTube Downloader és a Movie Maker elnevezésű szoftverteket.

Töltsük le a következő videót: http://www.youtube.com/watch?v=9WX0VnOcDHA. Szerkesszük a videót, majd egyesítsük a következő videóval: http://www.youtube.com/watch?v=r7h4TESJs7M. Alkalmazzunk animációkat a különböző átmeneteknél és töltsünk le háttérzenét, valamint némítsuk el az eredeti hangot. Mentsük el a fájlt mp4 formába. Próbáljuk ki a YouTube csatornára történő feltöltést, a videószerkesztést és az ugrópontok felvételét.

Hangouts:

Próbáljuk ki a Google Hangouts beszélgetést, valamint a beállításait (hívjuk fel a mellettünk ülő csoporttársunkat). Próbáljuk ki a közvetített Hangouts lehetőségeit.

Panorámaképek szerkesztése:

Panorama Studio 2.0

Képek a panorámaképek létrehozásához

 

Sep 03

Oktatásinformatikai rendszerek – ANDM-128 és ANDM-128L (ELTE PPK, tavaszi szemeszter)

                Az előzetes egyeztetések és az előző években használt tematikák áttanulmányozása után kikristályosodott számomra, hogy a kurzus a honlapkészítésre és az e-learning keretrendszerekre fog felépülni. A tematikát (http://bit.ly/13lQS8h) ezután úgy módosítottuk, hogy az inkább mélységében merítse ki a két legismertebb ilyen jellegű alkalmazást a WordPress-t és a MOODLE-t,  ahelyett hogy felületesen foglalkozzunk nagyobb számú környezettel. Ezekhez a környezetekhez kapcsolódtak az egyes kisebb egységek, mint az interaktív panorámaképek készítése és közzétele, valamint a SMART Notebook szoftver segítségével elkészített segédanyag. A követelményeket próbáltuk minél pontosabban meghatározni (widgetek száma, bővítmények száma, bejegyzések száma, tananyagok száma és típusa stb.), elsősorban az értékelési kritériumok tudatosításának céljából.

                A hallgatókkal történő kommunikáció fogadóórák keretében, e-mail segítségével és zárt facebook csoportban valósult meg. Természetesen a Facebookon történő kommunikáció volt a legközkedveltebb :).

                A kis lépésekben történő haladás és folyamatos feladatmegoldással egybekötött tanulás az alacsonyabb előtudással érkezett hallgatókat is motiválta. Sajnos a levelező csoportban, elsősorban a kevés kontaktóra, valamint az időhiány következtében kevésbé részletező kontaktórákon gyakrabban tapasztaltam lemaradást. Emellett a levelezők közül nehezen pótolták a hallgatói hiányzások következtében kimaradt tartalmakat és nehezen oldották meg az erre épülő feladatokat. Ezzel ellentétben a nappali képzés hallgatói, akik hiányoztak az előző órán, az óra elején/előtt megtartott összefoglaló után hatékonyan tudták folytatni a keretrendszerek építését és tevékenyen tudták követni az előadásomat.

                Habár egy MA képzésben a források önálló felkutatása kell(ene), hogy domináljon, mégis folyamatos követelményként jelent meg a saját készítésű PDF-ek létrehozására. Így a szemeszter végére az elkészült szövegek és a néhány más szerzőtől ajánlott munka teljes mértékben lefedi a szeminárium gyakorlati elemeit (is).

  • Námesztovszki Zsolt (2013): A WordPress telepítésének lépései. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Oktatásinformatikai rendszerek – egyetemi szöveggyűjtemény. Letölthető: http://bit.ly/13Mfpcv
  • Námesztovszki Zsolt (2013): A WordPress testreszabása. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Oktatásinformatikai rendszerek – egyetemi szöveggyűjtemény. Letölthető: http://bit.ly/15B7qdT
  • Námesztovszki Zsolt (2013): Bejegyzések, oldalak létrehozása és szerkesztése WordPress-ben. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Oktatásinformatikai rendszerek – egyetemi szöveggyűjtemény. Letölthető: http://bit.ly/14VK8kb
  • Námesztovszki Zsolt (2013): Bővítmények telepítése és szerkesztése WordPress-ben. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Oktatásinformatikai rendszerek – egyetemi szöveggyűjtemény. Letölthető: http://bit.ly/13MfsVK
  • Námesztovszki Zsolt (2013): Interaktív panorámaképek készítése és ezek közzététele. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Oktatásinformatikai rendszerek – egyetemi szöveggyűjtemény. Letölthető: http://bit.ly/17JhHa2
  • Námesztovszki Zsolt (2013): A MOODLE telepítése és testreszabása. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Oktatásinformatikai rendszerek – egyetemi szöveggyűjtemény. Letölthető: http://bit.ly/1489zkL

                Mindkét rendszert a telepítéstől kezdődően építettük fel, azonban az ingyenes tárhelyek (www.000webhost.com) megbízhatatlan és korlátozott működésének eredményeként váltottunk a www.wordpress.com online felületre, valamint a http://www.andm-128.namesztovszkizsolt.com/ saját tárhelyre. A panorámaképek megosztásánál is népszerűbb volt az online web 2.0-ás környezet (http://www.360cities.net/), mint az FTP csatlakozással feltölthető HTML alapú rendszer.

                Habár a honlapok és az e-learning kurzus témája szabadon választható volt és ez jelentősen motiválta a hallgatókat, a kontaktórákon egy képzeletbeli honlapot (andragógia) és MOODLE kurzust (egészséges életmód) építettünk és adtuk hozzá az ismertetett tartalmakat, funkciókat és alkalmazásokat. Az interaktív panorámaképeket, egy bemutató feladat elvégzése utána, saját készítésű képekből alkottuk meg. A beadandók időben, mivel digitális bennszülöttekről van szó, sokszor éjfél előtt néhány perccel, érkeztek meg. A csoportokban azonban nem volt elhanyagolható a hiányzások száma, amely jelentősen befolyásolta a munkák minőségét és a követelmények teljesítésének a sikerességét. Azt tapasztaltuk, hogy a honlapkészítés igénye és szándéka megvolt már a hallgatókban, mivel a témaválasztás igen gyorsan megtörtént és létező szervezetek, egyesületek vagy kedvtelések honlapjai kezdtek el épülni. Külön elismerés az is, hogy néhány hallgató jelezte, hogy további felkérései érkeztek, szervezetek illetve magánszemélyek honlapjának elkészítésére :).

                A két beadandó mellett (honlap és e-learning kurzus), ezek bemutatása (szerkesztési folyamat, tapasztalat a keretrendszerekről, nehézségek, technikai problémák, stb.) is  szerepelt a követelmények között, 35 + 15 arányban. A honlapok címét a hallgatók egy online dokumentumba másolták, ahova a későbbiekben, a visszajelzések és az esetleges hiányosságok és hibák jegyzéke került.

                Az élőszavas bemutatás mellett a podcastok is népszerűek voltak, amelyeket szintén a Facebook csoportban kellett megosztani és a visszajelzések és kérdések is itt jelentek meg. A podcastek szinte kivétel nélkül a http://www.screencast-o-matic.com/ alkalmazás segítségével készültek el. A bemutató mellett, a teljes munkafolyamatot rögzítő podcast készült (http://bit.ly/15A5j8C).

                 A tematika további fejlesztésénél ajánlatos lenne webergonómiai irányelvek beiktatása, mivel néhány honlapnál tapasztaltam a túl kicsi, nehezen olvasható betűket, a minőségtelen (háttér)képeket és a tartalmak nehezen áttekinthető struktúráját. A szerekesztéssel kapcsolatos tapasztalatok pedig online munkanapló segítségével lenne szerencsésebb megoldani, az egyes munkafolyamatok befejezése után, meghatározott karakterszámú terjedelemben.

A legsikeresebb munkák (a készítők jóváhagyásával):

Podcast:

http://bit.ly/14fDpVl

http://bit.ly/15SS07F

Honlapok

http://bit.ly/15SSTwV

http://bit.ly/18zt5TW

http://bit.ly/15SUXFe

http://bit.ly/1e9XpdX

http://bit.ly/17n6zg0

http://bit.ly/14fF519

http://bit.ly/18ztfuA

http://bit.ly/14UOfP2

http://bit.ly/1fw7y2r

Körképek

HTML alapú:

http://bit.ly/17BbhsJ

http://bit.ly/15A3vws

360cities felületen:

http://bit.ly/1dCtigy

http://bit.ly/14mQI15

http://bit.ly/15uGv8P

Moodle kurzusok

http://bit.ly/17n2XdR

Mar 05

Az első hetek tapasztalatai az új szemeszterben

Az első hetek tapasztalata, néhány nagyobb horderejű projektum befejezése és az első tavaszi napsugarak megérkezése engem is arra ösztönzött, hogy leírjam a tapasztalataimat az első néhány hétről a tavaszi szemeszterben.

MTTK

Az általános informatikai teendőim keretében elkészítettem egy elektronikus Felvételi tájékoztatót, amely segítségével az érdeklődők részletes információkat kapnak a Karról, valamint a közösségi oldalakon is egyszerűen meg tudjuk osztani. Az intézményt először próbáljuk meg így népszerűsíteni, annak ellenére hogy már  tavaly is túljelentkezés volt, idén a felvételizők tudásának a minőségi javulásában bízunk. A hallgatók felkészülését az előző évek online(osított) felvételi tesztjei is segítik, általános műveltségből és tájékozottságból.

A felvételi tájékoztató részeként elkészült az intézmény Virtuális körsétája, amelyet Bús Kornélia, Bognár Renáta, Kiss Krisztina, Juhász Dániel, Kovács Cintia és Kurcinák Melissza harmadéves hallgatóink készítettek el a tavalyi évben az oktatástechnológia kurzusom keretén belül. Ezt a munkát átdolgozva töltöttük fel a honlapunkra a körsétát, amely érdekes lehetőséget kínál a külső érdeklődőknek, de a Kar hallgatóinak is, ugyanis közelebbről szemügyre tudják venni az intézmény olyan irodáit, amelyekbe a belépés csak külön engedéllyel vagy megfelelő indokkal lehetséges (Dékáni iroda).

Oktatásinformatika

Az oktatásinformatika kurzusom elméleti tartalmai közé az online tanulási terek és az interaktív taneszközök elméleti elemei kerültek be jelentősen több óraszámmal, mint ez az előző években volt tapasztalható. Az elméleti oktatás kiegészítéseként egy facebook zárt csoportot hoztam létre, amely igazán közkedvelt a hallgatóim körében és nagy aktivitás tapasztalható itt egész héten. Az elsőéves hallgatók mellé felvettem ide néhány innovatív hozzáállású kollégát és néhány oktatásinformatikában járatos és lelkes hallgatót a felső évfolyamokról. Ez a felület sokkal népszerű mint a MOODLE alapú rendszerünk volt (habár ez is párhuzamosan működik), mivel a hallgatóink a nap jelentős részében elérhetők és hozzászólnak és linkelnek a számukra érdekes témákban. Nem mellékes az sem, hogy ez a környezet számukra már ismert és a regisztrációra sem kell időt fordítani. Ezekben a csoportokban aktívak az olyan hallgatók, akik az offline környezetben nem (akarnak vagy mernek) hozzászólni az egyes témákhoz. A számos pozitívum mellett említést kell tenni az egyes hallgatók trágár és illetlen hozzászólásairól, amelyeket egyszerűen nem tudok megérteni, mivel ez a környezet is az MTTK egy oktatási felülete, még ha nem formális is. Valószínűleg ez is privát szféra és a tanulás multitaszking összemosódásának az eredménye. Én ezeket a posztokat lelkesen gyűjtögetem, remélhetőleg tudatosítani tudom ezekkel az egyetemistákkal a digitális lábnyom és a gondolkodj mielőtt posztolnál fogalmak és szabályok alapelveit.

A közösségi média mellett elkezdtem az előadásaim rögzítését itthoni körülmények között, mivel úgy gondoltam, hogy ha ezt az egyetemi oktatóteremben tenném meg, akkor elveszítené az előadás a spontanitását és nem tudnék elég teret és időt biztosítani a hallgatók hozzászólásainak, valamint az előadásom az interaktivitása is csökkenne.

A kurzus gyakorlati tartalmai a prezentációs szoftverek közül a PowerPoint mellett a prezi nyer egyre nagyobb teret (a valós helyzet az óraszák számábam is megnyilvánul). A prezi segítségével egyszerűen teljesül a hallgatóink azon igénye az online tartalmak egyre jelentősebb megjelenítésére (amely a PowerPoint szoftver segítségével igen nehézkes, még akkor is ha a 2010-es verzióban történtek előrelépések).

Oktatástechnológia

Gyakorlati oktatásban az elektronikus keresztrejtvényeket emeltem be a tartalmak közé: (EcdlipseCrossword) és html alapú dinamikus keresztrejtvény (Hot Potatoes), valamint a panorámaképek készítését és publikálását. A honlapszerkesztés és az online tanulási környezetek telepítését és testreszabását egy választható kurzus (E-learning környezetek telepítés és testreszabása) oktatási tartalmai közé illesztettem be.

ELTE PPK

Oktatásinfromatika rendszerek

Az új rendszerben és az új szakirányon (andragógia) történő tanítás érdekes és egyben izgalmas kihívások elé állítottak. Egyelőre boldogan tapasztalom, hogy a honlapkészítés folyamatában a hallgatók nagy része kézzelfogható és a későbbiekben is felhasználható felületeket hoz létre, amelyek témaköre az idegen nyelv tanításától a gasztronómiág terjed. Az első órán megtartott egyeztetés után, úgy döntöttem, hogy a tartalmakat a lehető legkisebb lépésekre osztom fel és részletes tutorial jellegű szövegekkel támogatom a folyamatot. A kurzus alatt a fő célom az, hogy mindenki elsajátítsa a szükséges ismereteket, folyamatos feladatmegoldás visszacsatolásával, és hogy elkerüljem a szemináriumok alkalmával gyakori jelenséget, amikor is a hallgatók megkérnek valakit, hogy készítse el a munkájukat. Külön sikerként élem meg a hallgatók által támasztott igényt az újabb szövegek feltöltésére és azt, hogy néhányan a másik kurzusról is bejárnak a panorámakép-szerkesztő óráimra.

A más rendszerek közötti különbség megnyilvánul az órák terjedelmében (Szerbiában 45, Magyarországon 90 percesek az órák), valamint az érdemjegyek számában és magasságában (Szerbiában 5 és 10 közötti érdemjegyek vannak). A hallgatók előtudása itt is igen változó képet mutat, talán a legszembetűnőbb különbség a magyarországi hallgatók gyakorlati készsége az online környezetekbe történő regisztrálására, amely (szerintem) betudható az online ügyintézés fejlettségének (a szerbiai viszonyokhoz képest).

A másik igen kellemes meglepetés a magyarországi előadó kollégák nagyszámú és naprakész blogja volt, amely a szerbiai akadémiai életre még egyáltalán nem jellemző. Ezáltal az internet tudásanyaga is gazdagodik, valamint szakemberek gondolatai és tapasztalatai válnának hozzáférhetővé a világhálón.

Az oktatási feladataim mellett frissítettem a blogomat, amely már nagyon web 1-es képet mutatott, valamint elvégeztem a Coursera E-learning and Digital Cultures e-learning kurzusát, amelyhez a   “vizsgamunkámat” a közösségi oldalakon megvalósuló tanulási alternatíva témával készítettem el.