Oktatástechnológia

Általános adatok a tantárgyról

Tantárgy neve: Oktatástechnológia
Évfolyam: II. Szemeszter: IV. (nyári) Tanév: 2022/2023
Óraszám hetente: 1 (elmélet) +1 (gyakorlat)
Sorszám Elméleti órák – az oktatási tartalmak Óraszám (max. 12)
1. Az oktatástechnológia alapjai (E-learning, Digitális átállás) 3
2.  Az interaktív tábla (keresztrejtvény, szófelhők) 5
3. Robotok az oktatásban és micro:bit 7
Sorszám Gyakorlati órák – az oktatási tartalmak Óraszám (max. 11)
1. Konkrét szoftverek alkalmazása az oktató/nevelő munka során 8
2. Online tesztek 2
3. Multimédia 5
Sorszám Pontszámok eloszlása Maximum
1. Aktivitás az elméleti órákon 5
2. Aktivitás a gyakorlati órákon 5
3. I. feladat: EdPuzzle 20
4. II. feladat: Óravázlat 30
5. Záróvizsga –1. Google JamBoard

2. Mikrotanítás

40 (20+20)
Összesen 100

Google JamBoard

A szemináriumi munka egy interaktív és multimédiákkal kiegészített oktatási segédanyag, amely alkalmasnak kell hogy legyen az interaktív táblán történő bemutatásra. Az oktatási segédanyag egy téma köré felépülő (ajánlatos konkrét alsós/óvodai oktatási témák választása), változatos médiákkal kiegészített tanegység, amely igazodik a célcsoport szintjéhez is (óvoda – auditív anyag információközvetítés). A segédanyag a következő követelményeknek kell hogy megfeleljen:

Szemináriumi munka és bemutatása:

 • legalább 10 diából(oldalból) álljon és egy olyan szoftverben készüljön amely támogatja a multimedialitást és az interaktivitást (ajánlott: Jamboard)
 • rögzíteni kell a nem átmozgatásra szánt elemeket
 • tartalomhoz igazodóan, gazdagítsuk a segédanyagot statikus keresztrejtvénnel (EcdlipseCrossword) vagy html alapú dinamikus keresztrejtvénnyel (Hot Potatoes)
 • tartalmazzon térképeket és útvonalakat
 • tartalmazzon címkefelhőket (Tagxedo)
 • tartalmazzon interaktív elemeket és játékokat (pl. learningapps.com)
 • tartalmazzon (lehetőleg saját készítésű) multimédiákat

Minták a teljes szemináriumi munka elkészítéséhez:

Hauk Ivett: https://edpuzzle.com/media/60844b10dac5d3413d5b0c03

Bartus Rebeka: https://edpuzzle.com/media/60a51b7e0c990d41420382a0

Ozsvár Petra: https://edpuzzle.com/media/60a51be0bd636f4150ef4b7c

Minták – beadandók:

Homolya Enikő: https://docs.google.com/document/d/1tYEgPSeiuiPbyGJ-j-LVcyWyQHX1R5GnKanJHgd2FWk/edit?usp=sharing

Törtei Petra:

https://drive.google.com/file/d/1GaLEzTXNuv4-lqxDkGEx3uTy0MGG8bwU/view?usp=drivesdk

Mikrotanítás/Óravázlat

Egy oldalas óravázlat, hogyan is képzelték el a megvalósítást!

Kötelező elemek

Tanítók:

 • Interaktív tábla tananyag ( Comment start jamboard vagy learningapps min. 2 tankockával ) +

 • Micro:bit, robot vagy más alkalmazás (sorsolva) +

 • online teszt (Socrative, Mentimeter, Kahoot vagy Redmenta) +

 • Multimédia (videó)

Óvók (fontos, hogy olyan témákat/alkalmazásokat válasszanak, ahol nem feltétel az olvasás):

 • Interaktív tábla tananyag ( Comment start jamboard vagy learningapps min. 2 tankockával ) +

 • Micro:bit, robot vagy más alkalmazás (sorsolva) +

 • online teszt (Socrative, Mentimeter, Kahoot vagy Redmenta) +

 • Multimédia (videó)

Alkalmazások:

Oktatástechnológia 2.0 műhely: https://www.youtube.com/watch?v=13yv0fZdPso&t=54s

Az Oktatástechnológia 2.0 online kurzus elvégzése kiváltja a kontaktórákat

https://www.kmooc.uni-obuda.hu/course/69

A munka leadási határideje(a link bemásolása a facebook csoportban található dokumentumba):

Letölthető segédanyagok

SMART Notebook 10.6 oktatói szoftver – Felhasználói kézikönyv

Námesztovszki Zsolt: Interaktív panorámaképek készítése és ezek közzététele 

One thought on “Oktatástechnológia

 1. Pingback: Az első hetek tapasztalatai az új szemeszterben | Námesztovszki Zsolt blogja

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA *