Srpski CV – ćirilica

Жолт Наместовски је рођен 14. августа 1981. године у Суботици. Основну школу је завршио у Бајши, као вуковац. После основне школе је завршио гимназију Доситеј Обрадовић у Бачкој Тополи са одличним успехом. 2000. године је уписао Учитељски Факултет у Суботици. 2004. године је дипломирао на факултету са просечном оценом 8,73. Дипломски рад је одбранио у октобру 2004. године. Тема дипломског рада је била: Примена рачунара у наставно-образовном раду у основним школама Војводине. Комисија је оценила рад са оценом 10 (десет). 2004. године је уписао магистарске студије на Техничком Факултету “Михајло Пупин” у Зрењанину, на смеру Информатика у образовању. Магистарску тезу је одбранио 08.07.2008. године, под називом: „Утицај примене савремених наставних средстава на повећање ефикасности наставе у основној школи”. Ментор рада је била др Драгана Глушац. 12.11.2008. године је пријавио докторску тезу на Универзитету у Новом Саду са темом: Анализа ефеката примене образовних софтвера на мотивисаност наставника и ученика у нижим разредима основне школе. Докторску дисертацију је одбранио 09.07.2013. године на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину, пред комисијом: проф. др Драгица Радосав (председник), проф. др Оливера Гајић (члан), доц. др Дијана Каруовић (члан), проф. др Марта Такач (члан), проф. др Драгана Глушац (члан, ментор).

Од школске 2006/2007. године је стручни сарадник у настави из предмета Основи информатике (вежбе), Информатика у образовању (вежбе) и Образовна технологија (вежбе) на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици. Од 24.02.2009. године је асистент на факуктету. Од 2008. године је акредитован предавач и испитивач на ECDL курсевима. Од 2009. godine је аутор и предавач на семинарима за наставнике: Обучавање наставника за коришћења електронске, Могућности примене веб 2.0 алата у настави (Google Drive dokumenti, Prezi prezentacije, WordPress veb-sajtovi). Од зимског семестра 2012/2013 школске године предаје и на Педагошком психолошком факултету Универзитета „Eötvös Loránd“ у Будимпешти (2013. 02. 04.), где је изабран за предавача године у зимском семестру 2013. године. Од 09.10.2013. године је члан спољног јавног тела Мађарске академије наука.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA *