Feb 25

Informatika alapjai – Távhallgatók

Általános adatok a tantárgyról

Tantárgy neve: Informatika alapjai

Időtartam: 2008/2009 ősz

Szemeszter: első

Év: első

Óraszám:

Sorszám

Elméleti órák – az oktatási tartalmak

Óraszám

1.

Az informatika alapfogalmai

2.

Számítógéptörténet

3.

A személyi számítógép

4.

Hardverismeretek

5.

Szoftverismeretek

Összesen

Sorszám

Gyakorlati órák – az oktatási tartalmak

Óraszám

1.

Operációs rendszer – Microsoft Windows XP

2.

Szövegszerkesztés – Microsoft Office Word

Összesen

Sorszám

Pontszámok eloszlása

Legtöbb

3.

Operációs rendszer – kollokvium (gyakorlati)

30

4.

Szövegszerkesztés – kollokvium (gyakorlati)

30

6.

Záróvizsga – összegző felmérés az elméleti és a gyakorlati tartalmakból (szóbeli + írásbeli)

40

Összesen

100

Ajánlott szakirodalom

Nyomtatott szakirodalom (a kötetek megtalálhatóak a kar könyvtárában)

 • FARKAS, Csaba: Windowa Vista és Office 2007. felhasználoknak, Bp.: Jedlik Oktatási Stúdió, 2007
 • DR., Kovácsné Cohner: Office 2000, Bp.: Computer Books, 2002
 • KUNTNER, Gábor: Micrisoft Office 2003, Bp.: Szerzői Kiadás, 2004

Nyomtatott szakirodalom (a kötetek nem találhatóak meg a kar könyvtárában)

 • Đorđe Nadrljanski-Dragan Soleša (2004): Informatika u obrazovanju; Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet u Somboru, Sombor
 • Bármely ECDL szabvány szerint készült könyv, amely a 2003. után jelent meg

On-line szakirodalom

Előadások:

Vizsgák, kollokviumok

Hiányzó kollokviumok: 2012. október 1., 9 óra

Vizsga: 2012. október 2., 9 óra

Aktuális hallgatói listák

Letölthető segédanyagok

Elmélet

Az informatika alapfogalmai

Számítógép-történet

A személyi számítógép

Hardverismeretek

Szoftverismeretek

Gyakorlat

Operációs rendszerek

Microsoft Word 2003

Oct 29

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka: 2009.09.07.-2009.10.17.

Időtartam: 2009. szeptember 07. – 2009. október 17.

Helyszín: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar

Előadó: Mgr. Námesztovszki Zsolt

Előadás nyelve: magyar

Óraszám: 80 (20 – operációs rendszer, 20 – szövegszerkesztés, 20 – táblázatkezelés, 20 – prezentációkészítés)

Résztvevők: Biró Denisz, Csanádi Smich Teréz, Faragó Sándor, Flajsman Lékó Anikó, Horvát Tímea, Katona Róbert, Marković Aleksandra, Paracki Teodóra, Ronyec Mirjana, Szalma Baksi Tamara, Tumbász Rumi Rozália.

Résztvevők státusza: eMagyar pont képviselői

A tanfolyam időbeosztása

Vizsgák eredményei (frissítve: 2009.10.20.)

Oct 16

Kedvezményes ECDL tanfolyam

Kedvezményes ECDL tanfolyamot indítunk a Magyar Tanyelvű Tanítóképző Kar hallgatói számára. Az elsőéves tanulók esetében a vizsgák követik az informatikai tantárgyak menetét (1. és 2. szemeszter), és 2010. októbere és 2011. áprilisa között kerül sor a vizsgákra. A többi hallgató esetében a csoportok indulnak a megfelelő számú jelentkező felíratkozásával. Ebben az esetben a tanfolyam hossza (az intenzitástól függően) 1-2 hónap. A tanfolyam a kar épületében lesz megtartva (informatika terem). A csoportok létszáma 12 és 18 fő között fog mozogni, és a következő egységeket foglalja magába:

1. Operációs rendszerek (Windows XP)

2. Szövegszerkesztés (Word)

3. Táblázatkezelés (Excel)

4. Prezentáció (PowerPoint)

A képzés ára 10500 dinár, amely a következő költségeket fedi:

 • ECDL index (amelybe a későbbiekben felvehetőek a többi modul vizsgái)
 • a tesztelés előtti gyakorlás, amely hossza 4 óra, és próbateszt megírásával végződik
 • 4 vizsga
 • ECDL diploma

Jelentkezés: a Hallgatói Önkormányzat képviselőinél, illetve Námesztovszki Zsoltnál (namesz@stcable.rs)

Megjegyzések:

 • a képzés díját lehetséges részletekbe fizetni: 1. részlet az első vizsgáig (5500 din), 2. részlet a képzés ideje alatt (2500 din) 3. a diplomaosztás előtt (2500 din)
 • amennyiben a hallgató sikertelenül vizsgázik egy modulból – a második vizsga már nem foglalt bele a részvételi díjba, és 10500 dinárba kerül