Oktatásinformatika

Általános adatok a tantárgyról

Tantárgy neve: Oktatásinformatika

Időtartam: 2014/2015 tavasz

Szemeszter: második

Év: első

Óraszám: 1+1

Sorszám

Elméleti órák – az oktatási tartalmak

Óraszám

1.

Az oktatásinformatika alapfogalmai

3

2.

A pedagógusok megváltozott szerepköre az információs társadalomban

2

3.

A hagyományos és a digitális írás-olvasás

1

4.

A hatásos prezentáció technikai és tartalmi elemei, előadói tippek

2

5.

Az internet fogalma, kialakulása és fejlődési irányvonalai

2

6.

Információkeresés és kommunikáció az interneten

2

7.

E-learning

2

8.

Internet az oktatásban: pro és contra (önálló- és csoportmunka)

1

Összesen

15

Sorszám

Gyakorlati órák – az oktatási tartalmak

Óraszám

1.

Microsoft PowerPoint (prezi)

9

2.

Internet: információkeresés és kommunikáció (google drive)

5

3.

Tartalmak másolása a különböző programablakokból

1

Összesen

15

Sorszám

Pontszámok eloszlása

Legtöbb

1.

Aktivitás az elméleti órákon (online környezetben)

6

2.

Aktivitás az gyakorlati órákon (részvétel)

6

3.

Prezentációkészítés – kollokvium (gyakorlati)

16

4.

Internet – szemináriumi munka (feladatsor + prezi)

16

5.

Oktatási segédanyag készítése PowerPointban – szemináriumi munka (gyakorlati)

16

6.

Záróvizsga – összegző felmérés az elméleti és a gyakorlati tartalmakból (írásbeli)

40

Összesen

100

Ajánlott szakirodalom

Nyomtatott szakirodalom (a kötetek megtalálhatóak a kar könyvtárában)

 • Námesztovszki Zs. (2013): Oktatásinformatika. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka.
 • FARKAS, Csaba: Windowa Vista és Office 2007. felhasználóknak, Bp.: Jedlik Oktatási Stúdió, 2007
 • DR., Kovácsné Cohner: Office 2000, Bp.: Computer Books, 2002
 • KUNTNER, Gábor: Micrisoft Office 2003, Bp.: Szerzői Kiadás, 2004

Nyomtatott szakirodalom (a kötetek nem találhatóak meg a kar könyvtárában)

 • Đorđe Nadrljanski-Dragan Soleša (2004): Informatika u obrazovanju; Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet u Somboru, Sombor
 • Bármely ECDL szabvány szerint készült könyv, amely a 2003. után jelent meg

On-line szakirodalom

 • Fehér Péter (1999): A számítógép az oktatásban a harmadik évezred küszöbén. Új Pedagógiai Szemle, Budapest. Download
 • Fehér Péter (1999): Milyen legyen az Internet-pedagógus? Új Pedagógiai Szemle, Budapest. Download
 • Námesztovszki Zs. (2013): Oktatásinformatika. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. Download

A sikeresen elvégzett MOOC tanfolyam (oktatás vagy informatika témakörben) a Coursera rendszerben (alternatívák: edX, Udacity), az eredmények és a portfólió bemutatása esetén legtöbb +20 pont adható. Megjegyzés: a tanulás megkezdéséről értesíteni kell a kurzusvezető tanárt.

A kutatást tartalmazó elfogadott és előadott szemináriumi munkákért +5 pont adható:

Kutatási témák:

 • Ismeretlen emberek a Google és a Facebook szemüvegén keresztül
 • Tutatos és biztonságos internethasználat alapjai
 • Hangouts bemutató
 • Kincskeresés QR-kódok segítségével
 • Filmelemzés (Facebookos buktatók, Frei)
 • Blogelemzés
 • Könyvbemutató
 • Plakátszerkesztés
 • Egyéb téma

Vizsgák, kollokviumok

Kollokviumok:

Tanítók

Óvók

Szemináriumi munka 1.

A PowerPointban készített oktatási segédanyag követelményei

Minták:

Bognar Renata: Hangszerek

Lehocki Magdolna: Az állatok élete, életműködései

Börcsök Andrea: Szerbia

Kulcsár Sarolta: Az emberi érzékszervek

Tóth Izabella: A négy évszak

A munka leadási határideje (CD + fénymásolt oldalak a tankkönyvből): 

Szemináriumi munka 2.

 Bemutató készítése a www.prezi.com felületen (üres prezentációból):

 • téma tetszőleges (akár más tantárgy is)
 • 10 elkülönülő rész (egység – “slide”)
 • szöveg kiegészítése háttérképpel, képpel, hanggal és videóval
 • animáció (útvonal) alkalmazása (ajánlott a “trükkök” alkalmazása lekicsinyített és elforgó hatás is)

Minták:

Mácsai Máté: A legismertebb szerzetesrendek

Forgó Andrea: Andersen mesék

Károly Adrienn: Slipknot

Huttyai Ágnes: Óvodai nevelés – szocializáció

Nagy Lilla: Gének, ikrek

A munka leadási határideje (a link bemásolása a facebook csoportban található dokumentumba):

Szemináriumi munka 3. Internetes feladatsor

 • töltse le a feladatsort itt
 • másolja a dokumentum tartalmát egy felhőalapú dokumentumszerkesztő felületre (Google Drive, SkyDrive)
 • végezze el a feladatokat, illetve válaszoljon feltett kérdésekre
 • ossza meg a dokumentumot az oktinformatika@gmail.com felhasználóval, úgy hogy lehetséges legyen a szerkesztés az említett felhasználó részéről

A munka leadási határideje (dokumentum megosztása): 

Aktuális hallgatói listák

Letölthető segédanyagok

Elmélet:

Oktatásinformatika tankönyv: Download

Gyakorlat

PowerPoint

One thought on “Oktatásinformatika

 1. Pingback: Az első hetek tapasztalatai az új szemeszterben | Námesztovszki Zsolt blogja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA *