Jan 07

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka: 2010. január 4. és 5.

A képzés a Szerb Oktatási Minisztérium által akreditált, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar munkatársai szervezték, valamint a  a mimio Europe ajánlásával kerül megszervezésre.

Előadók: Dr. Czékus GézaDr. Ivanović JosipDr. Takács MártaMgr. Námesztovszki Zsolt

Szervező: Vajdasági Ifjúsági Fórum és a Magyar Tannyelvu Tanítóképzo Kar

Adminisztráció: VIFÓ, Námesztovszki Zsolt

Helyszín: Szabadka, Strossmayer utca 11. (Sárga Ház)

Időpont: 2009. január 4 és 5

Óraszám: 12 (2 nap: 6+6)

Résztvevők száma: 31

1. Kucor Gabriella 2. Mátéffi Katica 3. Lőrik Lajos 4. Bánov Ágnes 5. Kučerka Lenđel Doroća 6. Firstner Robert 7. Pastor Šandor 8. Pecze Tamás 9. Farkas Andor 10. Bacsó Ó. Márta 11. Lovra Sz. Irén 12. Kocsis Éva 13. Faragó Bertalan 14. Tóth Tibor 15. Pecsenka András 16. Kőszegi Mihajlović Ana 17. Krivek Emma 18. Gereg Imre 19. Dunai Attila 20. Svanner Ildikó 21. Gresák Lidija 22. Poljaković Király Gyöngyi 23. Vatai Éva 24. Rogović Nikola 25. Čikoš Timea 26. Süli Szilvia 27. Kovács Elvíra 28. Borsos Éva 29. Petrás Teodóra 30. Vásárhelyi Szilvia 31. Hatala Zoltán

.

Résztvevők foglalkozása: osztálytanítók, általános iskolai tanárok és középiskolai tanárok

A résztvevők munkahelye:

 1. Dózsa György Általános Iskola, Gunaras
 2. Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Szabadka
 3. Hunyadi János Általános Iskola, Csantavér
 4. Mezőgazdasági Középiskola, Topolya
 5. Széchenyi István Általános Iskola, Szabadka

A tanfolyam részletes tematikája

január 4. (hétfő)

időpont

előadó

Az előadás címe

9,00-10,30

Mgr. Námesztovszki Zsolt

Az interaktív tábla (hardverismeret)

10,45-12,15

Mgr. Námesztovszki Zsolt

Az interaktív tábla (szoftverismeret)

12,30-14,00

Mgr. Námesztovszki Zsolt

Workshop, oktatási egység kidolgozása a táblaszoftverben

január 5. (kedd)

9,00-10,30

Dr. Ivanović Josip

Az interaktív tábla alkalmazásának pedagógiai és didaktiaki alapjai

10,45-12,15

Dr. Takács Márta

Az interaktív tábla alkalmazása matematikában

12,30-14,00

Dr. Czékus Géza

Az interaktív tábla alkalmazása a természettudományokban

.

Az előadások alanyagai

Megjegyzés: az interaktív táblára készített segédanyagok megnyitásához szükséges a mimio Notebook program, amely letölthető itt.

Mgr. Námesztovszki Zsolt:

Az előadás teljes szövege (hardver- és szoftverismeret)

A Workshop előtt bemutatott ötletbörze

Dr. Ivanović Josip:

Dr. Takács Márta:

http://www.mikrosuli.hu/digitabla.html

http://edutech.elte.hu/

http://tanszertar.hu

http://xml.inf.elte.hu/~mathdid/szakdolg/viki/summan.html#41fel

http://xml.inf.elte.hu/~mathdid/szakdolg/viki/summan.html#41fel

Dr. Czékus Géza:

A FOTOK mappa letöltése

1. feladat – Életfeltételek

2. feladat – Az erdő fái

3.  feladat – Az erdő cserjéi

4. feladat – Állatok

5. feladat – Táplálékláncok

6. feladat – Igazolványok

7. feladat – Madarak

Az előadók észrevételei

A szeminárium kiértékelése a résztvevők véleménye alapján

Képtár

Picture 023

Oct 22

Publikációim

Eredmények jegyzéke M14 – Monográfiák

 • Námesztovszki Zs. (2013): Oktatásinformatika. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. ISBN: 978-86-87095-36-6. Download

Eredmények jegyzéke M21A – Közlemények a legrangosabb nemzetközi folyóiratokban

 • L. Major, Ž. Namestovski, R. Horák, Á. Bagány, V. Pintér Krekić (2017): Teach it to sustain it! Environmental attitudes of Hungarian teacher training students in Serbia, Journal of Cleaner Production, 154, ISSN: 0959-6526, 255-268. IF: 5,715 Download

Eredmények jegyzéke M22 – Közlemények kiemelkedő nemzetközi folyóiratokban

 • Zs. Námesztovszki, L. Major, C. Kovács, D. Karuović, Gy. Molnár (2020): The Correlations between Health Behaviors and the Use of Health-Preserving Mobile Applications in Young Adults, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 17 No. 2, ISSN: 1785-8860, 115-128. IF: 1.286 Download 

Eredmények jegyzéke M23 – Közlemények nemzetközi folyóiratokban

 • D. Glušac, Ž. Namestovski, V. Pinter-Krekić (2012): Impact of Implementing IT Tools in Elementary Schools on Pupils’ Motivation Level, Metalurgia International, Vol. 17 No. 11, ISSN: 1582-2214, 232-236. IF: 0,134  Download
 • B. Arsović, Ž. Namestovski, L. Gogolak (2013): Improvement of university courses on teachers’ training faculty by using of hypervideo design projects, Metalurgia International, Vol. 18 No. 05, ISSN: 1582-2214, 231-235. IF: 0,134 Download
 • Námesztovszki Zs., Glušac D., Esztelecki P., Kőrösi G., Major L. (2015): Tapasztalatok három saját készítésű MOOC kapcsán – a tervezéstől a kiértékelésig/Design to evaluation: experiences of creating MOOCs, Információs társadalom, Vol. 15 No. 4, ISSN: 1587-8694, 63-84. IF: 0,045 Download
 • Ágyas R., Gruber E., Kovács Sárkány H., Námesztovszki Zs., Szügyi É (2016): Fókuszban a vajdasági magyar civil szféra – önszerveződések sikerei és nehézségei, Civil Szemle,  Vol. 13 No. 1, ISSN: 1786-3341, 77-95. IF: 0,136 Download
 • Námesztovszki Zs., Balázs P. D., Kovács C., Major L., Karuović D. (2016): Tanulói aktivitás mintázatai három MOOC képzés alapján/Tracing learners’ activity patterns in 3 MOOC training, Információs társadalom, Vol. 16 No. 4, ISSN: 1587-8694, 40-60. IF: 0,022 Download
 • Ž. Namestovski, L. Major, Gy. Molnár, Z. Szűts, P. Esztelecki, G. Kőrösi (2018): External Motivation, the Key to Success in the MOOCs Framework,  Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 15 No. 6, ISSN: 1785-8860, 125-142. IF: 1.286 Download
 • Kovács E., Major L.,Námesztovszki Zs., Kovács C., Karuović D. (2018): Iniciális tesztek mint a tanulói teljesítményt prognosztizáló eszközök, Információs társadalom, Vol. 18 No. 3-4, ISSN: 1587-8694, 40-60. IF: 0,02 Download
 • Z. Namestovski, D. Karuovic, C. Kovac, L. Major, Gy Molnar (2019): Making a move: increasing physical activity using smartphones and android applications, BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation 2019, 11, 7, ISSN: 20521847, 4-5, IF: 0.926. Download
 • V. Pinter Krekity, L. Major, Z. Namestovski, R. Horak, A. Baganj (2019): The development of stress relief and problem resolution strategies among pre-service teachers via biological-cultural programs along the River Tisza, BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation 2019, 11, 7, ISSN: 20521847, 5, IF: 0.926. Download
 • D. Karuović,  I. Tasić, V. Vidacek Hains, D. Glušac, Z. Namestovski, Cs. Szabo, M. Kocaleva,  D. Milanov (2020): Students’ habits and competencies for creating virtual learning environments, Computer Applications in Engineering Education, 2020,1-19, DOI: 10.1002/cae.22312, IF: 0,856 Download
 • Námesztovszki Zs., Molnár Gy., Kovács C., Major L., Kulcsár S. (2020) Az információs társadalomban megjelenő online oktatás trendjei, lehetőségei és korlátai, Civil Szemle,  Különszám/Special Issue 2020, ISSN: 1786-3341, 35-56. IF: 0,093

Eredmények jegyzéke M24 – Közlemények nemzetközi jelentőségi folyóiratokban, külön határozattal hitelesítve

 • Esztelecki P., Kőrösi G., Námesztovszki Zs. (2015): M-learning – a jelen vagy a jövő oktatási eszköze?, Új Pedagógiai Szemle, 65, Magyar Pedagógiai Társaság, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, ISSN: 1215–1807, 102-109. Download
 • V. Krekić-Pinter, J. Ivanović, Ž. Namestovski, L. Major (2015): Strategy and Methods for Solving Combinatorial Problems in Initial Instruction of Mathematics, International Journal of Modern Education Research, ISSN: 2375-3781, Vol. 2, No. 6, 2015, 77-87. Download
 • Ž. Namestovski, D. Glušac, B. Arsović (2015): Survey About the Durability of Learnt Contents in Traditional and In Interactive Learning Environments, Život i škola, Vol. 61 No. 2, ISSN: 0044-4855, 69-77. Download

Eredmények jegyzéke M32 – Meghívott előadó nemzetközi összejöveteleken, nyomtatva kivonatosan

 • Námesztovszki Zs. (2020): E-learning fejlesztési tapasztalatok a közoktatásban, a felsőoktatásban és a versenypiacon, Agria Média 2020 – ICI-16 Információ- és Oktatástechnológiai konferencia (Eger, Eszterházy Károly Egyetem) Download

Eredmények jegyzéke M33 – Közlemények nemzetközi összejöveteleken, nyomtatva teljességében

 • G. Cekuš, Ž. Namestovski (2004): Obrazovni softver u nastavi prirode i društva u osnovnoj školi; Zbornik radova: Savremene informatičke i obrazovne tehnologije i novi mediji u obrazovanju, Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet u Soboru, Sombor, ISBN: 86-83097-24-2, 39-54. Download
 • G. Cekuš, Ž. Namestovski (2005): Primena računara na nastavnim časovima; Druga međunarodna naučno-stručna konferencija: Savremene informatičke i obrazovne tehnologije i novi mediji u obrazovanju, Zbornik radova – Knjiga 1, Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet u Soboru, Sombor, ISBN: 86-83097-31-5, 16-29. Download
 • G. Cekuš, Ž. Namestovski (2006):Interdisciplinary education using Digitalized map, The Third International Conference on Informatics, Educational Technology and New media in Education, Sombor, 2006, proceeding of papers, Faculty of Education Sombor, Publishing Centre, ISBN: 86-83097-51-X, 56-62. Download
 • Námesztovszki Zs. (2007): Vajdaság digitalizált térképe elnevezésű szoftver felhasználása az általános iskolák alsó osztályaiban; Tanítóképzés egykor és ma: a nemzetközi tudományos konferencián elhangzott munkák gyűjteménye; Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-01-4, 158-163.  Download
 • D. Glusac, Z. Namestovski (2008):The Role of Digital Educative Material in Effective Teachings; Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on MULTIMEDIA, INTERNET & VIDEO TECHNOLOGIES (MIV ’08) & Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on DISTANCE LEARNING and WEB ENGINEERING (DIWEB ’08); WSEAS Press, Santander, Cantabria, Spain, ISBN ~ ISSN:1790-5109 , 978-960-474-005-5, 97-101. Download
 • Námesztovszki Zs. (2008): A tanítók megváltozott szerepköre az információs társadalomban (Changes in the role of teachers in the information society); Tanítóképzés jövőképe – A II. nemzetközi tudományos konferencián elhangzott munkák gyűjteménye, Forum Könyvkiadó, Újvidék és Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-323-0756-8, 276-284. Download
 • Zs. Námesztovszki, M. Takács (2008): Digital Course Supported Education In Life Long Learning Process; Proceeding of the 9th International Symposium of Hungarian researchers on Computational intelligence and informatics, Budapest Tech Hungary – Hungarian Fuzzy Association; Budapest, Hungary, ISBN: 978-963-7154-82-9, 129-136. Download
 • Glušac D., Namestovski Ž., Tasić I (2009): The possibilities of new technologies in process of education; Mipro 2009, Croatia, Opatija (Elektronikus publikáció). Download
 • Námesztovszki Zs., Takács I. (2009): Az irodalom oktatásának lehetőségei az Integra projektum segítségével; Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban I. Általános kérdések – (Anya)nyelvi oktatás, Nemzetközi tudományos konferencia; Forum Könyvkiadó, Újvidék és Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-323-0753-7, 147-155. Download
 • Jelli J., Námesztovszki Zs. (2009): IKT-kompetenciák és az esélyegyenlőség; Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban III. Integrálás, felzárkóztatás, esélyegyenlőség; Nemzetközi tudományos konferencia; Forum Könyvkiadó, Újvidék és Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-323-0749-0, 82-94. Download
 • V. Pinter Krekić, Ž. Namestovski (2009): Ciljevi i zadaci izgradnje i razvijanja informatičke kompetencije učenika u osnovnoj školi; Obrazovanje i usavršavanje nastavnika – ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada, Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu, ISBN 978-86-80695-88-4, 459-478. Download
 • V. Pinter Krekić, Žolt Namestovski (2009): Computer Modelling in Mathematics Education, SISY 2009 7th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics Proceedings, Budapest Tech (Hungary) – Subotica Tech (Serbia) – University of Novi Sad  (Serbia), Subotica, ISBN: 978-1-4244-5349-8. Download
 • V. Pinter Krekić, Ž. Namestovski (2009): Computer simulation as representation of knowedge in education; International Scientific Publication: Material. Methods & Technologies, Info Ivest Ltd, Bulgaria, Sunny Beach resort, ISSN: 1313-2539, Volume 3,  Part 1,  501-507. Download
 • Námesztovszki Zs. (2010):A számítógép és az interaktív tábla alkalmazásának módszertani alapelvei az általános iskolában; Korszerű módszertani kihívások; Nemzetközi tudományos konferencia; Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-07-6, 577-586. Download
 • Jelli J., Námesztovszki Zs. (2010):Digitális kompetenciák a pedagógusképzésben; VIII. Tantárgy-pedagógiai nemzetközi tudományos konferencia: Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja, ISBN: 978-963-7290-73-2, 509-516. Download
 • Námesztovszki Zs. (2011):Ikt eszközök a Vajdaságban, mint a tehetséggondozás alapfeltételei és mozgatórugói (Ict tools in Vojvodina as basic conditions for and drivers of talent); A tehetségek szolgálatában – III. nemzetközi konferencia, Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ, Magyarkanizsa, ISBN 978-86-88671-00-2. 229-234. Download
 • Ž. Namestovski – J Ivanović (2011): The application of  interactive whiteboards in primary schools of Vojvodina; International Conference on Information Technology and Development of Education, ITRO 2011; Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, ISBN: 978-86-7672-134-4, 312-316. Download
 • D. Glušac – M. Takač – Ž. Namestovski (2011): Aspekti usvajanja informatičkih pojmova i usavršavanje informatičkih veština kod odraslih osoba. Nastava i učenje – stanje i problemi. Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu, ISBN: 978-86-80695-92-1, 801-810. Download
 • Zs. Námesztovszki – M. Takács – D. Glušac (2011): Methodology of Implementing Information Technologies in Education. 12th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics. Budapest Tech Hungary – Hungarian Fuzzy Association; Budapest, Hungary. ISBN: 978-1-4577-0043-9, 427-431. Download
 • Ž. Namestovski – A. Vinko (2012): Assembling interactive panorama pictures for educational purposes instead of static pictures. International Conference on Information Technology and Development of Education, ITRO 2012, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, ISBN: 978-86-7672-167-2, 467-470. Download
 • Ž. Namestovski – M. Takács B. Arsović (2012): Supporting Traditional Educational Process with E-Learning Tools. SISY 2012 10thJubilee International Symposium on Intelligent Systems and Informatics Proceedings, Budapest Tech (Hungary) – Subotica Tech (Serbia) – University of Novi Sad  (Serbia), Subotica, ISBN: 978-1-4673-4750-1, 461-464. Download
 • Takács M. – Pintér Krekić V. – Vinkó A. – Námesztovszki Zs. (2012): Interaktív szoftver mint digitális tananyag-kiegészítő az alsó tagozatos matematikatanításban. KÖNYV – kommunikáció – KOMPETENCIA; VI. nemzetközi tudományos konferencia; Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-20-5, 100-108. Download
 • B. Arsović – Zs. Námesztovszki – Lj. Diković (2012): Social Media In Education – Pedagogical Background. Proceedings/5th International Conference „Science and Higher Education in Function of Sustainable Development” – SED 2012, Section2, 2-9, High business-technical school of Užice, ISBN:  978-86-83573-26-4, 47-49 (Elektronikus publikáció). Download
 • Námesztovszki Zs. (2012): Cybermobbing a kisdiákok körében. Nemzetközi Módszertani Konferencia a tanítók és az óvodapedagógusok minőségesebb oktatására; Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. ISBN: 978-86-87095-28-1., 49-50.  Download
 • Z. Namestovski – B. Arsovic (2013): Possibilities of implementing web 2.0 tools in education. International Conference on Information Technology and Development of Education, ITRO 2013, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, ISBN: 978-86-7672-203-7, 43-45. Download
 • Námesztovszki Zs. (2013): Az IKT eszközökkel támogatott oktatás helyzete a Vajdaságban. Tudás és tanulás, nemzetközi konferencia, Babeş – Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet Doceo Egyesület, Kolozsvár, ISBN: 978-973-0-14736-0 (Elektronikus publikáció). Download
 • Námesztovszki Zs. (2013): A web 2.0-ás tanulási környezetek motiváló hatása. Motiváció – figyelem – fegyelem. VII. nemzetközi tudományos konferencia; Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-38-0, 570-578. Download
 • B. Arsović – Ž. Namestovski (2013): Obrazovni računarski softver – kriterijumi za odabir i za proveru kvaliteta. Nastava i učenje – kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa. Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu, ISBN: 978-86-6191-015-9, 523-530. Download
 • Z. Namestovski – B. Arsovic (2014): Web 2.0 tools in education, the gap between the curriculum and school practice. International Conference on Information Technology and Development of Education, ITRO 2014, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, ISBN: 978-86-7672-225-9, 192-195. Download
 • Námesztovszki Zs., Kőrösi G., Esztelecki P., Vinkó A., Kovács C. (2015): A tudatos és biztonságos internethasználat alapjai online kurzus bemutatása. II. IKT az Oktatásban Konferencia, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-54-0, 112-115. Download
 • Námesztovszki Zs.(2015):  Egy kísérleti MOOC felületén megjelenő kommunikáció jellemzői. II. IKT az Oktatásban Konferencia, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-54-0, 116-120. Download
 • Ž. Namestovski, A. Buda, M. Takács (2015): Application models of computers and educational software for teaching, International Conference on Information Technology and Development of Education, ITRO 2015; Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, ISBN: 978-86-7672-258-7, 309-311. Download
 • Esztelecki P., Kőrösi G., Námesztovszki Zs., Major L. (2016): The comparison of impact offline and online presentation on student achievements: A case study, MIPRO 2016, Croatia, Opatija, ISBN: 978-953-233-087-8, 907-911. Download
 • Námesztovszki Zs. (2016): Az online oktatás módszertani különlegességei, XXII. “Multimédia az Oktatásban” nemzetközi konferencia, Balatoni Múzeum, Keszthely, ISBN 978-615-80204-3-5, 77-80. Download
 • Pintér Krekić V., Major L., Námesztovszki Zs., Bagány Á. (2016): A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar minőségbiztosítási rendszerének eredményessége, A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2016-os tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-71-7, 448-458. Download
 • J. Ollé, Ž. Namestovski (2017): Instructional Design in an Online Environment, International Conference on Information Technology and Development of Education, ITRO 2017; Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, ISBN:  978-86-7672-302-7, 141-142. Download
 • Kovács C., Námesztovszki Zs. (2018): Tevékenységközpontú online oktatástervezés – egy online kurzus tervezésének módszertana, A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-81-6, 397-402. Download
 • Námesztovszki Zs., Kovács C. (2018): IKT az oktatásban jellegű programok és fejlesztések az MTTK-nA Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-81-6, 418-426. Download
 • V. Pinter Krekić, J. Ivanović, Ž. Namestovski, R. Horak, L. Major (2018): Uporedna analiza studijskih programa za  obrazovanje učitelja i vaspitača učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u  Subotici sa odgovarajućim studijskim programima srodnih fakulteta u Republici Srbiji i u regionuA Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-81-6, 285-288. Download
 • Karuović, I. Tasić, C. Szabó, V. Vidaček Hainš, Z. Namestovski, M. Kocaleva, D. Glušac, D. Milanov (2019): Influence of Student Computer Literacy on Qualifications for Creating Virtual Learning Environments, Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO, Rijeka, Croatia, ISSN  1847-3946, 1863-1867. 
Download
 • Horvát K., Pintér Krekić V., Námesztovszki Zs., Kovács E. (2019): Mobilmatematika – a mobil eszközök alkalmazása az alsó osztályos matematikaoktatásban, Mobilitás, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN 978-86-87095-87-8, 580-592. Download
 • Major L., Kovács C., Námesztovszki Zs. (2019): Az egészségmegőrző mobil alkalmazások hatása az egyetemisták egészségmagatartására, Mobilitás, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN 978-86-87095-87-8, 637-645. Download
 • Nagy M., Szabóová T., Hutterer E., Kanczné Nagy  K., Strédl É., Szekedi L., Námesztovszki  Zs. (2019): Természettudományokhoz köthető tanári kompetenciák a biológia szakos és más tanulmányi programokba beiratkozott hallgatóknál, 11th International Conference of J. Selye University Pedagogical Sections, ISBN: 978-80-8122-333-4, 35-43. Download
 • Molnár Gy., Námesztovszki Zs., Szűts Z. (2020): Switching to online education, experiences from Hungary and Serbia, XI International IT and education development conference 2020, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”,University of Novi Sad, Zrenjanin, 978-86-7672-341-6, 55-59.  Download
 • Major L., Horák R., Pintér Krekity V., Námesztovszki Zs., Kalmár L. (2020): Tanítóképzős hallgatók „jelenképe”: elégedettség, életcél, társas kapcsolatok, Az új nemzedékek értékrendje, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN 978-86-87095-98-4, 116-124. Download

Eredmények jegyzéke M34 – Közlemények nemzetközi összejöveteleken, nyomtatva kivonatosan

 • Námesztovszki Zs. (2013): The motivation effects of web 2.0 learning environment. Motivation – Attention – Discipline. 7th Internation Scientific Conference. University of Novi Sad Hungarian Language Teacher Training Faculty, Subotica, ISBN: 978-86-87095-37-3, 74. Download
 • Námesztovszki Zs. (2013): A web 1.0-ás és a web 2.0-ás oktatási környezet lehetőségei a felsőoktatásban. Interdiszciplináris pedagógia és fenntartható fejlődés – VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Kiss Árpád Archívum Könyvtára – Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézete, Debrecen, ISBN: 978-963-472-928-0, 58. Download
 • Námesztovszki Zs. (2013): Inovatív oktatási környezetek. III. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia. Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Budapest, 25. Download
 • Námesztovszki Zs. (2019): Online kurzusok Vajdaságban, I. Szakképzés és Oktatás: Ma – Holnap konferencia. Fejlődés és partnerség, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 97-98. Download
 • Kovács C., Námesztovszki Zs. (2019): A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Informatika és számítástechnika oktatása az általános iskolában képzésének bemutatása, Oktatás-Informatika-Pedagógia Konferencia, Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen, 36. Download

Eredmények jegyzéke M36 – Nemzetközi összejövetelek tanulmánykötetének szerkesztése

 • I. IKT az Oktatásban Konferencia –  IKT u obrazovanju 1. Naučna konferencija (2014), Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar – Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Szabadka – Subotica. ISBN 978-86-87095-43-4.
 • II. IKT az Oktatásban Konferencia –  IKT u obrazovanju 2. Naučna konferencija (2015), Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar – Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Szabadka – Subotica. ISBN 978-86-87095-54-0. Download
 • III. IKT az Oktatásban Konferencia –  IKT u obrazovanju 3. Naučna konferencija (2016), Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar – Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Szabadka – Subotica. ISBN 978-86-87095-71-7.
 • IV. IKT az Oktatásban Konferencia –  IKT u obrazovanju 4. Naučna konferencija (2017), Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar – Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Szabadka – Subotica. ISBN 978-86-87095-76-2.
 • V. IKT az Oktatásban Konferencia –  IKT u obrazovanju 5. Naučna konferencija (2018), Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar – Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Szabadka – Subotica. ISBN 978-86-87095-81-6.
 • VI. IKT az Oktatásban Konferencia –  IKT u obrazovanju 6. Naučna konferencija (2019), Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar – Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Szabadka – Subotica. ISBN 978-86-87095-87-8.

Eredmények jegyzéke M52 – Közlemények nemzeti jelentőségű folyóiratokban

 • Námesztovszki Zs. (2011):Az informatikai tartalmak oktatásának módszertani különlegességei. Módszertani jegyzetek I. Szent István Egyetem Pedagógiai Kar, Kárpát-medencei Magyar Pedagógusok Módszertani és Kutatási Központja, Szarvas, ISBN: 978-963-87735-8-6, 109-118. Download
 • Ž. Namestovski (2011):Primena elektronskih tabli u osnovnim školama Vojvodine. Univerzitet u Kragujevcu Učiteljski fakultet u Užicu, Zbornik radova 13, ISSN: 1450-6718, 335-346. Download
 • B. Arsović – Ž. Namestovski (2012): Novi komunikacioni mediji u obrazovanju. Univerzitet u Kragujevcu Učiteljski fakultet u Užicu, Zbornik radova 14, ISSN: 1450-6718, 319-326. Download
 • Námesztovszki Zs. – Glušac D. – Arsović B. (2013): A tanulók motiváltsági szintje egy hagyományos és egy IKT eszközökkel gazdagított oktatási környezetben. Oktatás-Informatika. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara, ISSN: 2061-1870  (Elektronikus publikáció). Download
 • Csapó M. – Halasi Sz. – Námesztovszki Zs. (2013): Tehetséggondozás az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán. LÉTÜNK, TÁRSADALOM • TUDOMÁNY • KULTÚRA (Virtuális szekció – Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban), Forum Könyvkiadó, Újvidék. ETo: 32+008+81+82. Download
 • B. Arsović – Ž. Namestovski (2014): Cloud programiranje – mogućnosti primene u obrazovne svrhe; Univerzitet u Kragujevcu Učiteljski fakultet u Užicu, Zbornik radova 16, ISSN: 1450-6718, 381-388. Download
 • Szabó B. – Szabó K. – Buda A. – Nagy R. – Námesztovszki Zs. – Paládi V. –  Pšenáková I. (2013): Pedagógusok béreinek összehasonlító elemzése a  Kárpát-medencében. PedActa, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézete (PADI), Kolozsvár. ISSN: 2248-3527, 115-123. Download
 • Námesztovszki Zsolt, Kovács Cintia, Balázs P. Dorottya (2017): Magyar nyelvű online kurzusok Vajdaságban. LÉTÜNK, TÁRSADALOM • TUDOMÁNY • KULTÚRA, Forum Könyvkiadó, Újvidék. ETo: 32+008+81+82, 91-100. Download
 • Major L.  Ivanović, J.  Lepeš, J.  Grabovac B.  Námesztovszki Zs. (2019): A pedagógiai, pszichológiai, módszertani (PPM) képzés hatékonyságvizsgálata, LÉTÜNK, TÁRSADALOM • TUDOMÁNY • KULTÚRA, Vol. XLIX., No. 1., Forum Könyvkiadó, Újvidék. ETo: 32+008+81+82, 7-18. Download

Eredmények jegyzéke M53 – Közlemények tudományos folyóiratokban

 • Námesztovszki Zs., Gordán K. (2003): Egy felmérés a kisdiákok számítógép használatáról; Új Kép VII., Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka, ISSN: 1450-5010, 26-29. Download
 • Námesztovszki Zs., Czékus G. (2004): A multimédiás Tananyagkiegészítő bemutatása; Új Kép VIII., Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka, ISSN: 1450-5010, Tanármelléklet 9-11. Download
 • Námesztovszki Zs. (2004): Ismétlő-rendszerező óra vázlata természet- és társadalomismeretből; Új Kép VIII., Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka, ISSN: 1452-8118, 32-39. Download
 • Námesztovszki Zsolt (2007): Számítógépek az általános iskoláinkban; Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Évkönyve, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISSN: 1452-8118, 139-153. Download
 • Námesztovszki Zs. (2007): PowerPoint 2003 alkalmazása az oktatásban 1. rész; Új Kép XI., Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka, ISSN: 1452-8118,  28-38. Download
 • Námesztovszki Zs. (2007): PowerPoint 2003 alkalmazása az oktatásban 2. rész; Új Kép XI., Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka, ISSN: 1452-8118,  50-62. Download
 • Námesztovszki Zs. (2008): PowerPoint 2003 alkalmazása az oktatásban 3. rész; Új Kép XII., Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka, ISSN: 1452-8118,  30-40. Download
 • Námesztovszki Zs. (2009): Az információs társadalom korszerű taneszközei – A számítógép, az internet, a projektor, a digitális tábla és a prezenter. Új Kép XIII., 2009. Vajdasági Módszertani Központ, ISSN: 1452-8118. (Elektronikus publikáció) Download Link
 • Námesztovszki Zsolt (2009): A digitális oktatóanyagok hatása az oktatás hatékonyságának növekedésére. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Évkönyve, Forum Könyvkiadó, Újvidék és Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISSN: 1452-8118, 179-190. Download
 • Námesztovszki Zsolt (2010): Helyzetkép – interaktív táblák Vajdaság általános iskoláiban. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Évkönyve, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISSN: 1452-8118, 13-25. Download
 • Ž. Namestovski – J Ivanović (2011): The application of  interactive whiteboards in primary schools of Vojvodina; ITRO: a journal for information technology, education development and teaching methods of tehnical and natural sciencies Vol . 1, no. 1; Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Department of Teaching Methods of Science and Educational Technology, ISSN: 2217-7930, 78-82. Download
 • Pintér Krekity V. – Námesztovszki Zs. – Sterbik S. (2012): Az interaktív tábla alkalmazásának hatása a kezdő matematikaoktatásban. MÓDSZERTANI közlöny; Vol. 2, no. 1; Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, ISSN: 2217-4540, 85-94. Download
 • Ž. Namestovski – B. Arsović (2012): Povezanost u posedovanju računara i Internet pristupa sa stepenom informatičkog znanja u nižim razredima osnovne škole; Zbornik Učiteljskog fakulteta na mađarskom jeziku Subotica “Évkönyv”, Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica, vol.7, no.1, ISSN: 2217-8198, pp: 191-200. Download
 • Námesztovszki Zs. (2014): Facebook mint az oktatási folyamat része az általános iskoláktól a felsőoktatásig; Intelligens háló… Fiatal kutatók a Kárpát-medencében, Edutus Főiskola, Tatabánya, ISBN: 978-963-8445-75-9, 225-232. Download
 • Barsy A. – Námesztovszki Zs. (2014): Hogyan alkalmazzuk az interaktív táblákat az oktatásban? Tippek, trükkök, tapasztalatok. Modern Iskola (elektronikus publikáció). Download Link
 • Námesztovszki Zs. (2017): Digitális történetmesélés a nevelési-oktatási folyamatban. Digitális történetmesélés mobil eszközök segítségével; Líceum Kiadó Eger, ISBN: 978-615-5621-61-1, 60-71. Download
 • Kovács C., Major L., Horák R., Námesztovszki Zs., Pintér Krekity V. (2019): Az információs és kommunikációs rendszer működésének hatékonysága: hallgatói elégedettségmérés, Képzés és Gyakorlat: neveléstudományi folyóirat, Training and Practice: Journal of Educational Sciences, A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar neveléstudományi folyóirata Vol. 16 No. 4. ISSN: HU-ISSN 1589-519-x, 59-72.Download
 • B. Orosz, C. Kovács, D. Karuović, Gy. Molnár, L. Major, V. Vass, Z. Szűts, Zs. Námesztovszki (2019): Digital education in digital cooperative environments, Journal of Applied Technical and Educational Sciences, Vol. 9, No. 4, ISSN 2560-5429, 55-69. Download
 • Zs. Námesztovszki, O. Boros (2019):The Implementation of Projects which Develop Both Soft and Interdisciplinary Skills Using Micro:bit, Journal of Applied Technical and Educational Sciences, Vol. 9, No. 2, ISSN 2560-5429, 42-51. 

Eredmények jegyzéke M62 – Meghívott előadó nemzeti összejöveteleken, nyomtatva kivonatosan

 • Námesztovszki Zs. (2017): Mobil eszközök alkalmazása az oktatásban – tapasztalatok és meglátások a Vajdaságból. Mobil eszközök az oktatásban konferencia 2017 (Balatonfűzfő, IKT
  MasterMinds
  )
 • Námesztovszki Zs. (2018): Okos eszközök az oktatásban – ötletek és meglátások a Vajdaságból,
  II. Jelen és jövő: számítógépek és okos eszközök az iskolában konferencia és workshop (Budapest,  Puskás Ferenc Általános Iskola)
 • Námesztovszki Zs. (2018): Digitalizáció, online kurzusok és tananyagok az oktatásban, Versenyképesség, Innováció, Oktatás (Budapest – Zsigmond Király Egyetem)
 • Námesztovszki Zs. (2019): Korszerű oktatástechnológia – tapasztalatok, élmények, meglátások, III. Jelen és jövő: számítógépek és okos eszközök az iskolában konferencia és workshop (Budapest,  Puskás Ferenc Általános Iskola)
 • Ž Namestovski (2019): Savremena obrazovna tehnologija u praksi, međunarodni Sajam obrazovanja“Putokazi“, (Novi Sad).
 • Námesztovszki Zs. (2019): Informatika a mezőgazdaságban, Ötletből Valóság, III. Vajdasági (agrár)vállalkozói konferencia és innovációs verseny (Zenta).
 • Ž Namestovski (2019): Savremena obrazovna tehnologija u praksi, Pedagoški zavod Vojvodine.
 • Námesztovszki Zs. (2019): LEGO robotok alkalmazása az informatika oktatásában, Vajdasági Magyar Mérnökök és Műszakiak Egyesülete (Szabadka)
 • Námesztovszki Zs. (2020): Távoktatás Szerbiában, tapasztalatok és meglátások, X. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia (Budapest, Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ)
 • Námesztovszki Zs. (2020): Solutions, experiences in online education in Serbia related to the situation caused by Covid-19,  NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA, Pedagógiai kihívások a 21. században (Dunaújváros, Dunaújvárosi Egyetem)

Eredmények jegyzéke M63 – Közlemények nemzeti összejöveteleken, nyomtatva teljességében

 • Námesztovszki Zs. (2005): A számítógéppel támogatott környezetismeret-oktatás megvalósulása az általános iskolák alsó osztályaiban; Horizont és tudásmódok – Válogatás a III. Vajdasági Tudományos Diákköri Konferencia humán tárgyú dolgozataiból, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, ISBN: 86-85245-03-6, 264-283. Download
 • Námesztovszki Zs. (2007): Interdiszciplináris oktatás a digitalizált térkép segítségével, VI. Vajdasági Tudmányos Diákköri Konferencia, Újvidék. Download Abstract
 • Glušac D., Namestovski Ž. (2009): Primena digitalnih multidisciplinarnih didaktičkih sredstava u nastavi u osnovnoj školi;  YU INFO 2009, Kopaonik (Elektronikus publikáció). Link
 • Námesztovszki Zs. (2012): Az informatika, az oktatás és az oktatásinformatika helyzete a Vajdaságban; IV. Oktatás-Informatikai Konferencia, ELTE Pedagogikum Központ, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest. ISBN: 978-963-312-086-6, 168-172 (Elektronikus publikáció).. Download
 • Námesztovszki Zs. (2012): IKT eszközök a Vajdaság iskoláiban; II. „Trefort Ágoston” Szakmai Tanárképzési Konferencia, Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Budapest. ISBN: 978-615-5018-39-8, 222-233 (Elektronikus publikáció). Download
 • Námesztovszki Zs. (2013): Az interaktív táblák számának változása 2010 és 2012 között a Vajdaság általános iskoláiban; V. Oktatás-Informatikai Konferencia, ELTE Pedagogikum Központ, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest. ISBN: 978-963-284-316-2, 225-231 (Elektronikus publikáció). Download
 • Námesztovszki Zs. (2013): Innovatív oktatási környezetek; III. „Trefort Ágoston” Szakmai Tanárképzési Konferencia, Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Budapest. ISBN: 978-615-5018-90-9, 183-195 (Elektronikus publikáció). Download
 • Námesztovszki Zs. (2014): A web 1.0-ás és a web 2.0-ás oktatási környezet lehetőségei a felsőoktatásban; Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés – A VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata, Kiss Árpád Archivum Könyvsorozata és a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, ISBN: 978-963-473-730-8, 242-249. Download
 • Bagány Á. Major L., Námesztovszki Zs. Szálas T. Takács M. Vinkó A. (2014):  A nevelési gyakorlat többszempontú megújításának igénye a digitális  társadalomban: IKT- és web 2.0-ás eszközök használata a vajdasági tanárok körében; I. IKT az Oktatásban Konferencia, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. ISBN 978-86-87095-43-4, 264-274. Download
 • Námesztovszki Zs.(2014): A web 2.0-ás eszközök alkalmazásának lehetőségei a szerbiai magyar közoktatási rendszerben I. IKT az Oktatásban Konferencia, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. ISBN 978-86-87095-43-4, 275-286. Download
 • Takács M. Námesztovszki Zs. (2014): IKT helyzetkép a vajdasági magyar oktatásban; XX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5036-09-5, 121-125. Download
 • Námesztovszki Zs., Kőrösi G., Esztelecki P. (2015): Az online tanulás lehetőségei és nehézségei. IV. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia. Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Budapest, ISBN 978-615-5460-05-0, 362-374. Download
 • Námesztovszki Zs., Kőrösi G., Esztelecki P., Vinkó A., Kovács C. (2015): Tapasztalatok és következtetések egy kísérleti MOOC kapcsán, VII. Oktatás-Informatikai Konferencia – ELTE Pedagogikum Központ – ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, ISBN: 978-963-284-598-2, 302-314. Download
 • Námesztovszki Zs. (2016): (Költség)hatékonyabb oktatás online eszközök segítségével, Oktatásmódszertani konferencia, Pro Scientia Naturae Alapítvány, Zenta, ISBN: 978-86-89827-06-4, 117-141. Download
 • Námesztovszki Zs., Kovács C. (2018): IKT az oktatásban jellegű programok és fejlesztések az MTTK-n, Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben, III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia, Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar, Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Nagyvárad, ISBN: 978-963-449-115-6, 694-700. Download
 • Lepes J., Halasi Sz., Námesztovszki Zs., Grabovac B., Hegedűs K., Kovács C., Pintér Krekity V., Major L. (2018): Az óvoda-iskola átmenet kihívásai, Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben, III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia, Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar, Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Nagyvárad, ISBN: 978-963-449-115-6, 23-47. Download
 • Major, J. Ivanović, J. Lepeš, B. Grabovac, Zs. Námesztovszki (2018): A pedagógia-pszichológia-módszertan képzés hatása tanári kompetenciák fejlődésére, X. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete, Selye János Egyetem, Komárom, ISBN: 978-80-8122-252-8, 55-65. Download
 • Námesztovszki Zs., Ivanović J., Lepeš J., Grabovac B., Major L. (2018): Pedagógiai, pszichológiai, módszertani (ppm) képzés keretein belül megvalósuló projektpedagógiai törekvések, Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban, Óbudai Egyetem, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Budapest, ISBN: 978-963-449-024-1, 87-94. Download

Eredmények jegyzéke M66 – Nemzeti összejövetelek tanulmánykötetének szerkesztése

 • I. IKT az Oktatásban Konferencia –  IKT u obrazovanju 1. Naučna konferencija, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar – Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Szabadka – Subotica. ISBN 978-86-87095-43-4. Download

Eredmények jegyzéke M71 – Megvédett doktori értekezés

 • Namestovski, Ž. (2013): Analiza efekata primene оbrazovnih softvera na motivisanost nastavnika i učenika u nižim razredima osnovne škole (doktorska disertacija), Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin. Download

Eredmények jegyzéke M72 – Megvédett magiszteri tézis

 • Namestovski, Ž. (2008): Uticaj primene savremenih nastavnih sredstava na povećanje efikasnosti nastave u osnovnoj školi (magistarska teza), Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin. Download

Eredmények jegyzéke M85 – Technikai megoldások

 • Námesztovszki Zs. (2004): Tananyagkiegészítő természet és társadalomból az általános iskolák második osztálya számára; Multimédiás CD. Topolyai Tájékoztatási Közvállalat.
 • Námesztovszki Zs. (2006): Tananyagkiegészítő – Vajdaság digitalizált térképe – Multimédiás CD. Topolyai Tájékoztatási Közvállalat.

Részvétel különböző kutatásokban és projektumokban:

 • Felmérés az Észak-bácskai alsós tanulók körében a számítógép-használati tudásszintjéről– 1123 tanuló. Mentor: dr. Molnár Gábrity Irén (2003).
 • A számítógépek alkalmazásának a mértéke a tanórákon Észak-Bácskában, dr. Czékus Gézával (2005).
 • Megismételt és összehasonlító felmérés az Észak-bácskai tanulók számítógép-használati tudásszintjéről (2006).
 • A digitális oktatóanyagok hatása az oktatás hatékonyságának növekedésére; Újvidéki Egyetem, Mihajlo Pupin Műszaki Kar, Nagybecskerek (2008).
 • Az elsőéves tanítójelöltek IKT  kompetencia mérése (Szabadka-Vác), dr. Jeli Jánossal (2009).
 • Integra – Tantárgy-korrelációs program; Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka (2008).
 • A tanárok oktatása és továbbképzése az európai irányelvekkel összhangban;  Szerb Köztársaság Tudományügyi és Technológiai Minisztériuma és a Kragujevaci Egyetem, Tanítóképző Kar Užice, regisztrációs szám: 149054 (2009).
 • Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság (2017-2018) 142-451-2723/2017-02: A PPM (Pedagógiai, Pszichológiai és Módszertani képzés) hatása a magyar nyelven oktató résztvevők oktató-nevelő munkájára (Анализа ефеката ППМ (педагошко-психолошко-методичког) програма наставника на мађарском језику на педагошки рад полазника (a projekt vezetője)
 • EFOP-3.6.1-16-2016-00001 (2017): Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen (határon túli kutató)
 • EFOP-3.4.3-16-2016-00023 (2018-2020): Az Óbudai Egyetem komplex intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében A.4. Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása” (a projekt szerbiai koordinátora, határon túli kutató)
 • Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság (2018-2019): Упоредна анализа студијских програма за образовање учитеља и васпитача Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици са одговарајућим студијским програмима сродних факултета у Републици Србији и у региону (Comparative analysis of study programs for the education of teachers and pre-school teachers of the Hungarian Language Teacher Training Faculty’s curriculum with the corresponding contents of related faculties in the Republic of Serbia and its region)
 • Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia (2018-2019): HUSRB/1602/31/0204 Development of water tourism on waterways connecting Hungary and Serbia (WATERTOUR)
 • Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia (2018-2019): HUSRB/1602/41/0167 Cross-border Agrobusiness Development Program (AGRODEV)
 • Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia (2018-2019): HUSRB/1602/41/0214 Competitive sustainability of agricultural enterprises through the development of new products with added value based on alternative plant species (CORNUCOPIA)
 • Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság (2020-2021): 42-451-2825/2020-01: Модел и методе примене учења на даљину на Учитељском факултету на мађарском наставном језику (Model and methods оf implementing distance learning at the Hungarian Language Teacher Training Faculty)(a projekt vezetője)

Szerkesztések

 • Námesztovszki Zsolt (2004): Tananyagkiegészítő természet és társadalomból az általános iskolák második osztálya számára – Multimédiás CD. Topolyai Tájékoztatási Közvállalat.
 • Námesztovszki Zs. (2006): Tananyagkiegészítő – Vajdaság digitalizált térkép – Multimédiás CD. Topolyai Tájékoztatási Közvállalat.
 • Námesztovszki, Czékus (edit.) CD (2008): A tanítóképzés egykor és ma nemzetközi tudományos konferencián elhangzott munkák gyűjteménye.  Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka.
 • Námesztovszki (edit.) CD (2009): MTTK Digitális Tankönyvtár: A negyedéves hallgatók pedagógiai gyakorlatain készült óravázlat és tervezet-válogatás. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. Download
 • Námesztovszki, Czékus-Horák (edit.) CD (2010): Biológia – tankönyv a tanítóképzo kar hallgatói számára. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. ISBN: 978-86-87095-06-9. Download
 • Námesztovszki, Káich-Bene (edit.) CD (2010): Korszerű módszertani kihívások nemzetközi tudományos konferencián elhangzott munkák gyűjteménye. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. ISBN: 978-86-87095-07-6. Download
 • Námesztovszki, Takács-Bene (edit.) CD (2011): A tehetséges tanulókkal való munka módszertana – Metodika rada s talentovanim učenicima – The methodology of working with talented pupils,  Nemzetközi tudományos konferencián elhangzott munkák gyűjteménye. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. ISBN: 978-86-87095-17-5. Download
 • Námesztovszki, Takács-Czékus (edit.) CD (2012): KÖNYV – kommunikáció – KOMPETENCIA – BOOK – communication – COMPETENCE, VI. nemzetközi tudományos konferencián elhangzott munkák gyűjteménye. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-20-5. Download

Recenzens a következő folyóiratoknál

 • Interactive Learning Environment – IF: 1,604 (Abington – Anglia) – 2019-től
 • Computers & Education – IF: 4.538 (Amsterdam – Hollandia) – 2019-től
 • Scientometrics –  IF: 2,173 (Heidelberg – Németország) – 2018-tól
 • The International Review of Research Open and Distributed Learning – IF: 1,244  (Alberta – Canada) – 2015-től
 • Interactive Learning Environments – IF: 1,175 (Schipolweg – Hollandia) – 2016-tól
 • Információs társadalom –  IF: 0,04 (Budapest – Magyarország) – 2016-tól
 • Educational Research and Reviews (ERR) (Kenya) – 2017-től
 • Jampaper (Budapest – Magyarország) – 2015-től
 • Létünk (Újvidék – Szerbia) – M52 – 2017-től
 • Évkönyv (Szabadka – Szerbia) – M53 – 2006-tól
 • Módszertani Közlöny (Szabadka – Szerbia) – 2010-től
 • EDU Szakképzés-pedagógia és Környezetpedagógiai Elektronikus Szakfolyóirat (Sopron, Magyarország) – 2017-től
 • Iskolakultúra (Szeged – Magyarország) – 2020-tól
 • Pannon Digitális Pedagógia (Veszprém – Magyarország) – 2021-től

Szervező, programbizottság, szerkesztőbizottság, recenzens

 • IKT az oktatásban konferencia szervezőbizottságának elnöke és a tanulmánykötet szerkesztője (Szabadka – Szerbia) – 2014-től
 • Az MTTK nemzetközi tudományos konferenciájának tudományos programbizottságának tagja (Szabadka – Szerbia) – 2007-től
 • Mobil eszközök az oktatásban konferencia tudományos programbizottságának tagja (Veszprém – Magyarország) – 2016-tól
 • Létünk (Újvidék – Szerbia) – M52 – 2017-től
 • Oktatás-Informatika-Pedagógia Konferencia (Debrecen – Magyarország) – 2017-től
 • Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban (Budapest – Magyarország) – 2018-tól
 • Pedagógusképzés (Budapest – Magyarország) – 2020-tól
 • International Conference on Cognitive Infocommunications (Győr – Magyarország) – 2021-től
Díjak, kitüntetések
 • „Év oktatója” cím nyertese az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszihológiai Kar Andragógia Tanszékén (2013)
 • Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Multimédia az Oktatásban Szakosztálya “Multimédia az oktatásban gyűrű” – tananyag díj (2016)
 • Magyar Nemzeti Tanács díjazottja, az ösztöndíjprogram eredményes és hatékony megvalósítását segítő egyetemi tanár (2020)

Mentorság

Az egyetemisták tutora a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (Újvidék – Szerbia) szervezet felkérésében – 2013-tól

2007. – 6. Vajdasági Magyar Diákköri Konferencia:

 • Tóth Karolina, Utasi Andrea: A PowerPoint mint multimédiás segédeszköz az oktatásban Download

2010. – 9. Vajdasági Magyar Diákköri Konferencia:

 • Balogh Anikó, Kulcsár Sarolta: A kibertérben élő coca-cola generáció esetében tapasztalt túlsúly és szemkárosodás gyakorisága Download
 • Sterbik Sarolta, Vörös Flóra: A SMART interaktív táblák felhasználásának gyakorlati lehetőségei az általános iskolák osztályaiban Download
 • Szabó Szabolcs, Vass Dorottea: A szabadkai és nagybecskereki község általános iskolásainak szünidei tevékenysége Download

2011. – 10. Vajdasági Magyar Diákköri Konferencia:

 • Balogh Anikó, Kulcsár Sarolta: A tudatalatti beépülése a tudatos cselekedetekbe, azaz a kisiskoláskori szokások függőséggé formálódása Download
 • Bognár Renáta, Kovács Cintia: A digitális bevándorlók és a digitális bennszülöttek a közösségi oldalak veszélyes hálójában (szekcióelső) Download
 • Sterbik Sarolta, Vörös Flóra: A SMART interaktív táblák felhasználásának gyakorlati alkalmazása a hagyományos oktatási környezettel szemben az általános iskolák alsó osztályaiban Download

2012. – 11. Vajdasági Magyar Diákköri Konferencia:

 • Bognár Renáta – Kovács Cintia: A Facebook hatásai a személyiségre és az e-személyiség kialakulása (szekcióelső) Download
 • Szalma Izabella – Tóth Lívia: A „Digitális bilincs” Download

2014. – 13. Vajdasági Magyar Diákköri Konferencia:

 • Kovács Cintia: A közoktatásban előforduló web 2.0-ás eszközök alkalmazásának gyakorisága a szerbiai magyar pedagógusok körében Download
 • Szalma Izabella, Dudás Viktor: online szabadegyetemek (MOOC) – elérhető-e egy átlagos vajdasági magyar egyetemista számára? Download

2015. – 14. Vajdasági Magyar Diákköri Konferencia:

 • Szalma Izabella: A blogrendszerek használata az oktatásban című VMTDK dolgozat köré épülő elméleti és gyakorlati tartalmak Download
 • Szokola Péter: Prezentációs lehetőségek az oktatásban című VMTDK dolgozat köré épülő elméleti és gyakorlati tartalmak Download

2016. – 15. Vajdasági Magyar Diákköri Konferencia:

 • Balázs Piri Dorottya: Az ember és a MOOC Download

2017. – 15. Vajdasági Magyar Diákköri Konferencia:

 • Urbán Dorottya: Online kurzusok- az elmélettől a gyakorlatig Download
 • Horváth Krisztina: Mobilmatematika Download

2018. – 17. Vajdasági Magyar Diákköri Konferencia:

 • Urbán Dorottya: Az online tanulást befolyásoló tényezők (szekcióelső, OTDK-ra továbbjutott munka) Download
 • Boros Orsolya: A programozás oktatása az általános iskola alsó tagozatában micro:bit segítéségével (OTDK-ra továbbjutott munka, 3. helyezés az OTDK-n) Download
 • Horváth Krisztina: Mobilmatematika – A mobileszközök alkalmazásának lehetőségei az alsó osztályos matematikaoktatásban (OTDK-ra továbbjutott munka) Download

 

Egyéb

 • Námesztovszki Zs. (2010): A hatásos PowerPoint prezentáció technikai és tartalmi elemei. Fókusz – Vajdasági ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő portál, Működteti a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete. Link
 • Námesztovszki Zs. (2011): Internet, a kisdiákok virtuális világa. Magyar Szó, Kiadja a Magyar Szó Lapkiadó Kft, Főszerkesztő: Pressburger Csaba, Újvidék,  12. Download
 • Nyilatkozat a Hazaérsz projektum VIP tagjaként (2009) Download
 • Hét Nap: Az asztalitenisztől az informatikáig (2011) Download
 • Magyar Nemzeti Tanács: Felvételi tájékoztató, Példaképek (2012) Download
 • Hét Nap: Feltalálja-e magát? (2012) Download