Oct 11

Tabletek és okostelefonok alkalmazása az oktatásban

Általános adatok a tantárgyról

Tantárgy neve: Tabletek és okostelefonok alkalmazása az oktatásban Időtartam: 2018/2019 ősz
Szemeszter: első Év: első Óraszám: 15+15
Sorszám Elméleti órák – az oktatási tartalmak Óraszám
1. Bevezető 3
2. A mobil eszközök alkalmazásának és a BYOD előnyei és hátrányai 3
3. Tabletek és okostelefonok alkalmazhatósága a szerbiai tanterv keretein belül 3
4. Konkrét projektek bemutatása 6
Összesen 15
Sorszám Gyakorlati órák – az oktatási tartalmak Óraszám
1. Alapvető beállítások és szükséges szoftverek/alkalmazások telepítése 3
2. Tantárgyfüggetlen alkalmazások ismertetése (tesztek, szavazások, QR-kódok, Aurasma) 3
3. Magyar nyelvű alkalmazások 1
4. Alsós tanulóknak készült alkalmazások 2
5. Természettudományokban használatos alkalmazások 2
6. Nyelvtanuláshoz kifejlesztett alkalmazások 1
7. Földrajzhoz kötődő alkalmazások 1
6. Egyéb alkalmazások 2
Összesen 15
Sorszám Pontszámok eloszlása Legtöbb
1. Aktivitás az elméleti órákon 5
2. Aktivitás az elméleti órákon 5
3. Szemináriumi munka 1 20
4. Szemináriumi munka 2 10
5. Mikrotanítás 30
6. Írásbeli vizsga 30
Összesen 100

Szemináriumi munka 1.

Az MTTK formai és tartalmi követelményeinek megfelelő elektronikus/online óravázlat, amelyben leírásra kerül mind a 3 csoportból legalább 1 megismert alkalmazás,  (a mobil eszköz alkalmazásánál részletező, dialógusokat tartalmazó).

Szemináriumi munka 2.

Az alkalmazásokkal kapcsolatos tapasztalatok összegzése elektronikus/online dokumentum segítségével (legalább 100 szó + képek).

Mikrotanítás

A konkrét oktatási folyamat szimulálása a csoporttársak körében (az óravázlatban leírtak alapján), kiemelt figyelmet és időt szánva a mobilos alkalmazásokra, az interaktivitásra és a tanulók bevonására (legfeljebb 10 perc).

Letölthető segédanyagok
.

Abonyi-Tóth Andor, Turcsányi-Szabó Márta (2015): A mobiltechnológiával támogatott tanulás és tanítás módszerei

Ismertetésre kerülő alkalmazások listája

Elméleti bevezető Prezentáció

Alkalmazások csoportja 1

Okostelefon képernyőjének megjelenítése a számítógépen/kivetítőn  Vysor (Windows/Chrome)Vysor (Android), Vysor (Help)

Okostelefon képernyőjének megjelenítése a számítógépen/kivetítőn  AirDroid (Android)AirDroid (Windows/Chrome)

Alkalmazások csoportja 2

Tananyagok okostelefonra, magyar nyelven – Mozaik Education,Kétéltű- és hüllőhatározó

Csillagvizsgálás okostelefon segítségével – Star Chart,Sky Map

Oktatás virtuális földgömb segítségével + tartalomlétrehozás (kirándulások tervezése) – Google Earth, Google Street ViewGoogle MapsGPX Viewer

Angol Tanulás –  6000 Szavak

Kiterjesztett valóság – Sárkány

Kiterjesztett valóság – Aurasma (Andorid),Aurasma (Windows)

Térlátás és problémamegoldás fejlesztése – Blue-Bot

Mérések és kísérletek az okostelefon szenzorainak segítségével – Science Journal

Nagyító/Mikroszkóp – Magnifier Flashlight

Boncolás okostelefonnal – Virtuali-Tee-Curiscope

Oktatás kiterjesztett valósággal – Photomath, AR FlashardsSolar Walk Lite

Virtuális kifestő – Quiver – Honlap, Mobilalkalmazás

Nyelvtanulás okostelefon segítségével – Translate

Oktatás QR-kódok segítségéve – QR Stuff 

Alkalmazások csoportja 3

Tesztek – Mentimeter (Andorid),Mentimeter (Chrome)

Tesztek – Socrative, Kahoot

Egyéb:

Prezentáció vezérlése okostelefonról  Presentation Remote (Andorid),Presentation Remote (Windows)

Prezentáció vezérlése okostelefonról  Remote Link (Andorid)Remote Link (Windows)

Sep 21

Gyakorlati példák a számítógépes vezérlésre (mikrovezérlők programozása)

Általános adatok a tantárgyról

Tantárgy neve: Gyakorlati példák a számítógépes vezérlésre (mikrovezérlők programozása) Időtartam: 2018/2019 ősz
Szemeszter: első Év: első Óraszám: 15+15
Sorszám Elméleti órák – az oktatási tartalmak Óraszám
1. A micro:bit eszköz bemutatása 3
2. A micro:bit eszköz felhasználása a projektpedagógiában 3
3. A micro:bit eszköz alkalmazhatósága a szerbiai tanterv keretein belül 3
4. Konkrét projektek bemutatása 6
Összesen 15
Sorszám Gyakorlati órák – az oktatási tartalmak Óraszám
1. Micro:bit alapok és a kijelző programozása 1
2. Kimenetek (LED) és változók 2
3. Fényerő beállításai és hőmérséklet 1
4. Ciklusok és a kijelző LED-ek felkapcsolása 1
5. Mic:Robi (BBC micro:bit vezérelt) oktató robot 4
6. Konkrét projektek elkészítése 6
Összesen 15
Sorszám Pontszámok eloszlása Legtöbb
1. Aktivitás az elméleti órákon 5
2. Aktivitás az gyakorlati órákon 5
3. Micro:bit programozási feladatok megoldása a valós időben 30
4. Egy kiválasztott projekt beadása teljes dokumentációval micro:bit segítségével (forráskóddal és óravázlattal) 30
5. Záróvizsga – a projekt prezentálása 30
Összesen

100

.

Megjegyzés: A projekt nem lehet egy olyan feladat vagy feladatsor, amely az órán került ismertetésre.
Letölthető segédanyagok

 

Námesztovszki Zsolt (2018): micro:bit alapok

Abonyi-Tóth Andor (2018): Programozzunk micro:biteket!

Boros Orsolya: A programozás oktatása az általános iskola alsó tagozatában micro:bit segítségével

A Micro:Robi (BBC micro:bit vezérelt) oktató robot kézikönyve (forrás: Vígvári Rendszerház) személyi számítógép

Gyakorlat

Feladatok listája

Feladatok megoldásai

Jan 12

Osnovna škola “Nikola Tesla”, Bačka Topola: 28-29 decembar 2017

Organizator: Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica

Autor-koordinator: Dr Žolt Namestovski

Predavači:  Prof. dr Geza Cekuš, Prof. dr Marta Takač, Dr Žolt Namestovski,

Mesto: Osnovna škola “Nikola Tesla”, Bačka Topola

Datum: 28-29 decembar 2017.

Broj časova: 12 (2 dana: 6+6)

Raspored predavanja

Broj učesnika: 25

Radna mesta učesnika: nastavnici razredne nastave, nastavnici predmetne nastave

Učesnici su zaposleni:

  1. Osnovna škola “Nikola Tesla”, Bačka Topola

Učesnici: 1. Elvira Benčik 2. Erna Georgina Vituška 3. Izabela Červenak Kančar 4. Kiš Terezia 5. Andrea Takač 6. Aniko Kovač 7. Tamara Drljača 8. Eva Đurič 9. Duško Vidić 10. Valerija Čagalj 11. Ilić Đenđi 12. Milica Božić 13. Maja Damnjanović 14. Andor Furo 15. Ljiljana Milisavljević 16. Kinga Balaž Horvat 17. Vera Provči 18. Csilla Panić 19. Ágnes Bellányi 20. Petar Stojaković 21. Zsiga Davidhazi Judit 22. Ranka Žilić 23. LJiljana Jovanic 24. Andrea Takač 25. Čila Cirok

Evaluacija programa

Materijali za preuzimanje

Prezentacija – Hardver

Prezentacija – Kviz simetrije

Prezentacija – Razlomci

Prezentacija – Niži razredi

SMART Exchange – Prezentacije za SMART tablu (na engleskom jeziku)

Tananyagpiac – Prezentacije za SMART tablu (na mađarskom)

Galerija slika