Nov 28

Multimédia

Általános adatok a tantárgyról

Tantárgy neve: Multimédia Időtartam: 2018/2019 ősz
Szemeszter: első Év: első Óraszám: 30+45
Sorszám Elméleti órák – az oktatási tartalmak Óraszám

1.

Bevezető 5

2.

Képek, hangok alkalmazása az oktatásban, szerkesztésük és felasználhatóságuk 5

3.

Multmédiák alkalmazása az oktatásban, szerkesztésük és felhasználhatóságuk 5

4.

Kutatási projektek és bemutatásuk 15
Összesen 30
Sorszám Gyakorlati órák – az oktatási tartalmak Óraszám

1.

Hangok rögzítése és szerkesztése 5

2.

Képszerkesztés és retusálás alapjai 5

3.

Arcképek készítése, szerkesztése és retusálása 5

4.

Digitális történetmesélés, konkrét témák kidolgozása 5

5.

Reklámfilmek elkészítése 5

6.

Videók rögzítése GreenBox technológiával 5

7.

Videók szerkesztése és feltöltése 5

6.

Egyéb alkalmazások 10
Összesen 45
Sorszám Pontszámok eloszlása Legtöbb

1.

Aktivitás az elméleti órákon 5

2.

Aktivitás gyakorlati órákon 5

3.

Szemináriumi munka 1 10

4.

Szemináriumi munka 2 10

5.

Szemináriumi munka 3 10

6.

Szemináriumi munka 4 10

7.

Szemináriumi munka 5 10

8.

Szemináriumi munka 6 10

9.

Szóbeli vizsga 30
Összesen 100

 

Szemináriumi munka 1. – Audacity

Hang rögzítése, szerkesztése és ennek minőségének javítása különböző hatásokkal, valamint egy tetszőleges háttérzene alkalmazása. Ajánlott terjedelem: 1 perc, ajánlott téma: életrajz.

Szemináriumi munka 2. – Photoshop

Plakát készítése egy fiktív iskolai eseményre (gyereknap, iskola nyílt napja, beíratkozás stb.) vagy saját tervezésű névjegykártya elkészítése.

Szemináriumi munka 3. – Photoshop

Digitális portré készítése, szerkesztése és retusálása (háttér eltüntetése és másik alkalmazása, bőrhibák eltüntetése stb.). Az eredmény bemutatása “előtte és utána” párhuzammal, egy képen.

Szemináriumi munka 4. – PowToon vagy Windows Movie Maker

2-3 perces oktatóvideó vagy rajzfilm készítése a digitális történetmesélés követelményeinek megfelelően.

Szemináriumi munka 5. – Kizoa vagy Biteable

Reklámfilm készítése egy tetszőleges iskolai eseményre. Ajánlott hossz: 1 perc.

Szemináriumi munka 6. – Camtasia

Bemutatkozó videó készítése GreenBox technológia segítségével. Ajánlott hossz: 1 perc.

Nov 12

Korszerű (mobil) oktatástechnológia

Szeretettel meghívjuk a Korszerű (mobil) oktatástechnológia teljesen online kurzusunkra.

A program általános célja, hogy a résztvevők megismerjék a legkorszerűbb oktatatástechnológiai eszközöket, mint amilyenek a mobil alkalmazások és az online eszközök.

A program legfontosabb specifikus célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az összes szükséges tudást a korszerű oktatástechnológia alkalmazásához, kezdve az alapbeállításoktól, egészen az interaktív oktatási tartalmak kidolgozásáig. Az informatikai tudás mellett, a résztvevőknek lehetőségük lesz megismerni az alkalmazások lehetőségeit az egyes tantárgyak keretein belül. Az elsajátított technikai és módszertani tudás az egyes modulok végén kerül alkalmazásra, amikor a pedagógusok egy oktatási egységhez fognak tartalmakat létrehozni, a bemutatott lehetőségek segítségével.

Feldolgozandó témák:

 • Bevezető előadás,
 • Online tesztek,
 • Online prezentációk vagy honlapszerkesztés,
 • Online dokumentumok,
 • Virtuális osztályteremek,
 • Mobil alkalmazások,

A kurzus vezetője: Námesztovszki Zsolt és Kovács Cintia

A kurzus terjedelme: 3 hét (2018. december 22. – 2019. január 13.)

Tanulásra fordítandó idő: 19 óra

Előtudás: nem szükséges

Az akkreditációban elismert órák száma: 19

Ár: 3000 din

Jelentkezés (határidő: 2018. december 15.): Jelentkezési űrlap

Képzésismertető videó

További részletek a ZUOV katalógusában

Részletek:

A tananyag célja

A tantárgy célja, hogy felkészítse a pedagógusjelölteket a különböző (techikai) eszközök tanteremben történő felhasználására. Ez a tudás kiterjed a taneszközök megválasztására, működtetésükre és a felhasználáshoz kötődő módszertani ismeretekre.

Az információs társadalom kiteljesedése és a technika gyors fejlődének következtében szükséges, hogy az oktatástechnológiában is paradigmaváltás játszódjon le. Ez a kurzus ezt segíti elő, részletes tecnikai és módszertani tudást szolgáltatva az online eszközök, a virtuális terek és a okostelefonok oktatásban történő felhasználásához.

A tananyag rövid ismertetése

Már a kurzus címében hordozott (szoftverfejlesztésből ismert) 2.0 szám jelzi, hogy itt egy továbbfejlesztett, továbbgondolt, letisztultabb és korszerűbb oktatástechnológiáról van szó, amely a következő témakörökből áll:

 • Bevezető az oktatástechnológia 2.0-ba
 • Prezi – Webkettes prezentációk
 • WordPress – Honlapok az oktatásban
 • Google Drive – Online dokumentumszerkesztés
 • Online tesztek
 • Szófelhők az oktatásban
 • Kódolt tanítás (QR-kódok)
 • Panorámaképek hagyományos képek helyett
 • Virtuális körséták
 • Face Swap
 • Hogyan boncoljunk embert okostelefonnal (Curiscope)?
 • Kiterjesztett valóság az oktatásban
 • Virtuális csillagvizsgálás
 • Quiver (Virtuális kifestő)

A tartalmak kidolgozása és bemutatása a másodéves pedagógusjelöltekkel, valamint doktorandusz hallgatókkal közösen történik meg, akik saját perspektívájukból szemlélve, hatékony és pontos segítséget adhatnak a pedagógusoknak, az óvodától egészen a felsőoktatásig.

A kurzus követelményei, a félévzárás, az értékelés módja

 • A kurzus nem kötött előtudáshoz és a következő tevékenységeket látjuk elő:
 • Aktivitás az online környezetben
 • Tartalmak létrehozása és bemutatása az ismertetett környezetekben
 • Kurzust záró online teszt
Milyen teljesítményekből tevődik össze a félévi jegy
 1. Aktivitás az online környezetben
 2. Tartalmak létrehozása és bemutatása az ismertetett környezetekben
 3. Kurzust záró online teszt


Milyen súllyal szerepelnek az egyes elemek

 • A felsorolt tevékenységek a következő súllyal jelennek meg:
 • 15 – Aktivitás az online környezetben (kötelező fórumaktivitás) – Bevezetés az oktatástechnológia 2.0-ba
 • 15 – Online teszt  – Bevezetés az oktatástechnológia 2.0-ba
 • 70 – Tartalmak létrehozása és bemutatása az ismertetett környezetekben – Prezi (10), WordPress (10), Google Drive (10), Online tesztek (10), szófelhők (10), tetszőlegesen választott alkalmazás a modul 1 (10) és modul 2 (10) csoportból

 

Oct 11

Tabletek és okostelefonok alkalmazása az oktatásban

Általános adatok a tantárgyról

Tantárgy neve: Tabletek és okostelefonok alkalmazása az oktatásban Időtartam: 2018/2019 ősz
Szemeszter: első Év: első Óraszám: 15+15
Sorszám Elméleti órák – az oktatási tartalmak Óraszám
1. Bevezető 3
2. A mobil eszközök alkalmazásának és a BYOD előnyei és hátrányai 3
3. Tabletek és okostelefonok alkalmazhatósága a szerbiai tanterv keretein belül 3
4. Konkrét projektek bemutatása 6
Összesen 15
Sorszám Gyakorlati órák – az oktatási tartalmak Óraszám
1. Alapvető beállítások és szükséges szoftverek/alkalmazások telepítése 3
2. Tantárgyfüggetlen alkalmazások ismertetése (tesztek, szavazások, QR-kódok, Aurasma) 3
3. Magyar nyelvű alkalmazások 1
4. Alsós tanulóknak készült alkalmazások 2
5. Természettudományokban használatos alkalmazások 2
6. Nyelvtanuláshoz kifejlesztett alkalmazások 1
7. Földrajzhoz kötődő alkalmazások 1
6. Egyéb alkalmazások 2
Összesen 15
Sorszám Pontszámok eloszlása Legtöbb
1. Aktivitás az elméleti órákon 5
2. Aktivitás az elméleti órákon 5
3. Szemináriumi munka 1 20
4. Szemináriumi munka 2 10
5. Mikrotanítás 30
6. Írásbeli vizsga 30
Összesen 100

Szemináriumi munka 1.

Az MTTK formai és tartalmi követelményeinek megfelelő elektronikus/online óravázlat, amelyben leírásra kerül mind a 3 csoportból legalább 1 megismert alkalmazás,  (a mobil eszköz alkalmazásánál részletező, dialógusokat tartalmazó).

Szemináriumi munka 2.

Az alkalmazásokkal kapcsolatos tapasztalatok összegzése elektronikus/online dokumentum segítségével (legalább 100 szó + képek).

Mikrotanítás

A konkrét oktatási folyamat szimulálása a csoporttársak körében (az óravázlatban leírtak alapján), kiemelt figyelmet és időt szánva a mobilos alkalmazásokra, az interaktivitásra és a tanulók bevonására (legfeljebb 10 perc).

Letölthető segédanyagok
.

Abonyi-Tóth Andor, Turcsányi-Szabó Márta (2015): A mobiltechnológiával támogatott tanulás és tanítás módszerei

Ismertetésre kerülő alkalmazások listája

Elméleti bevezető Prezentáció

Alkalmazások csoportja 1

Okostelefon képernyőjének megjelenítése a számítógépen/kivetítőn  Vysor (Windows/Chrome)Vysor (Android), Vysor (Help)

Okostelefon képernyőjének megjelenítése a számítógépen/kivetítőn  AirDroid (Android)AirDroid (Windows/Chrome)

Alkalmazások csoportja 2

Tananyagok okostelefonra, magyar nyelven – Mozaik Education,Kétéltű- és hüllőhatározó

Csillagvizsgálás okostelefon segítségével – Star Chart,Sky Map

Oktatás virtuális földgömb segítségével + tartalomlétrehozás (kirándulások tervezése) – Google Earth, Google Street ViewGoogle MapsGPX Viewer

Angol Tanulás –  6000 Szavak

Kiterjesztett valóság – Sárkány

Kiterjesztett valóság – Aurasma (Andorid),Aurasma (Windows)

Térlátás és problémamegoldás fejlesztése – Blue-Bot

Mérések és kísérletek az okostelefon szenzorainak segítségével – Science Journal

Nagyító/Mikroszkóp – Magnifier Flashlight

Boncolás okostelefonnal – Virtuali-Tee-Curiscope

Oktatás kiterjesztett valósággal – Photomath, AR FlashardsSolar Walk Lite

Virtuális kifestő – Quiver – Honlap, Mobilalkalmazás

Nyelvtanulás okostelefon segítségével – Translate

Oktatás QR-kódok segítségéve – QR Stuff 

Alkalmazások csoportja 3

Tesztek – Mentimeter (Andorid),Mentimeter (Chrome)

Tesztek – Socrative, Kahoot

Egyéb:

Prezentáció vezérlése okostelefonról  Presentation Remote (Andorid),Presentation Remote (Windows)

Prezentáció vezérlése okostelefonról  Remote Link (Andorid)Remote Link (Windows)