I. Lego-WRO Olimpiai Edzőtábor

Kezdhetném úgy a bejegyzésemet, hogy réges régen, amikor még nem rettegett mindenki a vírustól és nem korlátozták a zárt helységben egyidőben tartózkodók számát, és még amikor senki se gondolkodott a maszkokról, kesztyűkről és a gyakori kézmosásról. Ebben az időben szerveztük meg az I. Lego-WRO Olimpiai Edzőtábort, idén február 21-től 23-ig.

A tábor alapötlete 2019. novemberéből származik. Miután a csapataink megpihentek a győri világdöntő izgalmai után, Kőrösi Gábor, kiváló kollégánk vetette fel az ötletet, hogy néhány napra Zentára költözhetne a vajdasági WRO csapat, a diákokkal együtt. A zentai kollégáknak nagy tapasztalata van a különböző táborok szervezésében, én régebben sok pingpongtábort szerveztem, de ugye az teljesen más téma. Kicsit nagy falatnak tűnt a sok gyerek, főleg az alsós (WeDo) kategória.

Miután január 8-án és 9-én megtörtént a csapatvezetők képzése a WeDo és a Mindstorms kategóriákra az MTTK Téli Egyetemének keretein belül, az MNT támogatásával, logikus folytatása volt a tábor ennek a történetnek.

Továbbképzés az MTTK Téli Egyetemének keretein belülhttp://magister.uns.ac.rs/Teli-egyetem-20200108-10/galeria/169/

Posted by WRO Vajdaság on Monday, January 27, 2020

 

A tábor megszervezésével párhuzamosan két fontos folyamat bontakozott ki:

  1. A tábor szervezése előtt, január 15-én, publikussá váltak a 2020-as versenyszabályok, amelyek a tavalyi okos városok után a klímaváltozás témakör köré épültek fel. A világdöntőt szervező ország (Kanada) szakemberei kiváló feladatokat és a hozzá tartozó story-t építettek fel, így a tanulók által épített robotok erdőtüzet oltanak, embereket evakuálnák a veszélyzónából, újrafásítanak, homokzsákokat helyeznek el a megemelkedett vízszint miatt, áramellátást biztosítanak, szélvihar következményeit hárítják el, valamint hóviharban segítenek a lakosságnak stb.
  2. Emellett a táborban részt vevő csapatoknak szetteket sikerült biztosítani, amelyet a tábor megnyitója után kiosztottunk. Ezt részben az MTTK saját készleteiből, részben az Edutus Egyetem-ről érkezett szettekből tudtuk teljesíteni.

Azt láttuk, hogy a WRO kezdeményezés sikere továbbra is töretlen, ami számomra azért (is) fontos, mert így a tanulóink ki tudják magukat próbálni egy műszaki tudományterületen, amely játékos feladatmegoldással párosul. Emellett csapatban dolgoznak, informatikai kompetenciákat, kreativitást, térlátást és algoritmikus gondolkodást fejlesztenek.

Az előzőetes igényfelmérés során 82 csapatvezető jelezte, hogy indítana idén csapatot a WRO versenyen. Ez a szám vajdasági magyar viszonylatban is számottevő, ha tudjuk, hogy 3 tanuló alkot egy csapatot. Természetesen a tömbmagyarság iskolái és a települések nagyon erőteljesen képviselik magukat, így 17 csapat jelentkezett Topolyáról és 11 Szabadkáról, de külön öröm számunkra, hogy  Temerinből, Kúláról, Maradékról, Szenttamásról, Szerbittabéről és Bajmokról is jelentkeztek csapatok. Külön ki kell emelni, hogy az informatika tanárok mellett más tantárgyak oktatói is vállaltak csapatvezetést és dícséret illeti a számos osztálytanítót, akik alsós diákokat hoztak (a környező régiókkal összehasonlítva nálunk nagyon népszerű a WeDo kategória, amit valószínűleg az MTTK kapcsolatrendszere is tovább fokoz). Emellett számos olyan pedagógus vállalt csapatvezetést, aki kisegítőként dolgozik vagy tehetséggondozó műhelyet vezet az adott iskolában. További színfoltja ennek a kezdeményezésnek, hogy az iskolai csapatok mellett megjelentek az olyan csapatok, amelyeket egy-egy cég mérnöke vezet, valamint családi és/vagy baráti közösségből felépülő csapatok (WRO csak annyi követelményt állít a csapatvezetők kapcsán, hogy legyenek idősebbek 18 évnél).

A táborra ezekből a csapatokból 43 jelentkezett. Az érdeklődés akkora volt, hogy a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium teljes rendelkezésre álló kapacitását kihasználva (107 fő), a zentai és a környékből érkező csapatokat megkértük, hogy utazzanak a táborra. Így végül a tábor összlétszáma 127 tanuló és 41 pedagógus lett.

Tábor szakmai vezetőinek Gazdag Csabát (Horgos) és Kőrösi Gábort (Zenta) kértük fel. Ők a csapataikkal képviselték Szerbiát tavaly a Győrben megrendezett világversenyen.

A szekciók vezetői

Senior kategória: Harkai Ákos (Topolya), aki tavaly csapatával megnyerte az elementary kategóriát,

Junior kategória: Vörös Csaba (Topolya) a Coder Club vezetője,

Elementary kategória: Göblös Péter (Ada), aki már hosszú ideje használja a LEGO-t az oktatásban

WeDo kategória: Námesztovszki Zsolt

Ahogy látható, a szakmai vezetők nemi aránya nem reprezentatív, de ami külön dícséretes, hogy nagyon sok Kolléganő vezetett csapatot és volt (nem kevés) olyan tanulói csapat, amelyeket kizárólag kislányok alkották.

Sok alsós számára ez volt az első olyan bennalvásos tábor, amelyben részt vehettek, így a tudás mellett egy nagyon komoly szocializációs tényező is jelen volt. A pedagógusok jelenléte természetesen hatalmas segítség volt, a 2-3 tanulóra jutó egy pedagógus pedig egy nagyon komoly tanári jelenlétet eredményezett, így semmiféle fegyelmezés vagy rendbontás nem történt a tábor ideje alatt. Az egész tábort az a légkör jellemezte, amely a kollégák szerint is egyedülálló Vajdaságban, egy teljesen stresszmentes, baráti/családi segítőkész légkör. Így attól függetlenül, hogy a tábort versennyel zártuk, csak segítőkészséget véltem felfedezni a versenytársak és a csapatvezető pedagógusok között is.

Számomra a legkellemesebb meglepetést, azok a pedagógus kollégák által önkéntesen felvállalt programok voltak, amelyeket eredetileg nem terveztünk. Ilyen volt például a reggeli tornaóra Cirok Csilla vezetésével, az élőben közvetített drónos bejelentkezés Göblös Pétertől, valamint az egész

Élőbe Zentáról

Posted by Göblös Péter on Saturday, February 22, 2020

tábor videós összefoglalója Göblös Pétertől és Kőrösi Gábortól.

Összfoglaló videók:

LEGO ROBOTIKA TÁBOR (Kőrösi Gábor)

Korzó – Lego-WRO olimpiai edzőtábor Zentán (Göblös Péter)

Úgy gondolom, hogy a tábor programját sikerült úgy kialakítani, hogy a diákok sokat dolgozzanak (egyébként az alapelképzelés is ez volt, hogy a 45 perces órák helyett hosszabb időt szánjunk a munkára és mindez közösségben történjen). Az a generáció képviselő, akiket sokan kezelhetetlennek és motiválatlannak tartanak, hatalmas kreativitással és energiabefektetéssel álltak a problémák megoldásához. A tábor napjai alatt éjszaka 1 után és hajnalban 5 órakor is láttam gyerekeket dolgozni (a napi több mint 5 óra építés és programozás után) és az ebédkor a szenzor, érézkelő, emelő és motor szófoszlányokat hallottam minden irányból.

Mindent összevetve, a tanulók és a pedagógusok véleményét meghallgatva szerintem kijelenthető, hogy a tábor egy kiválóan sikerült rendezvény volt. A teljes WRO vajdasági szervezése, de ez a tábor is egy nagy csapat munkájának eredménye. Külön köszönetet kell mondani Pásztor István elnök úrnak, aki megtette az első lépéseket a vajdasági WRO-val kapcsolatosan, Vicsek Annamáriának, aki az elejétől kezdve támogatja és koordinálja a programot, Magyarország Kormányának és a Magyar Nemzeti Tanácsnak, akik támogatják a programot (külön köszönet Jerasz Anikónak, aki a helyszínen üdvözölte a táborlakókat), az Edutus Egyetemnek a szerbia nemzeti döntő szervezőjének, akik szettekkel és regisztrációs csomaggal támogatták a vajdasági folyamatokat (a WRO-s tetkó hatalmas sikert aratott a gyerekek körében), a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Karrierépítő Központjának (MTTK KÉK), akik segítettek a szervezésnél, a regisztrációnál és a szettek kiosztásában. Külön köszönet Kőrösi Gábornak az ötletért és a munkatervért, amelyet szinte változtatások nélkül meg tudtunk valósítani, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumnak a minőséges szállásért és a finom falatokért, a bolyais és az MTTK-s önkénteseknek, a szekcióvezetőknek és a pedaógusoknak is, akik saját szabadidejüket áldozták fel.

Médiavisszhang:

Magyar Szó 1

Magyar Szó 2

Pannon RTV

A tábor után következő helyzet már sajnos nem ennyire rózsás. A kanadi világdöntőt lemondták, ugyanúgy, mint a nemzetközi rendezvényeket is. Mi szerettünk volna vajdasági csapatokat delegálni az olaszországi nemzetközi versenyre is, de ez sajnos nem lesz idén lehetséges. A június 13-ra tervezett szerbiai döntőt is töröltük, talán őszre tudunk akár egy regionális döntőt szervezni.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA *