Nov 22

Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola 50 éve – Díszülés

Az egykori gimnázium 50 éves fennállásának alkalmából megrendezett ünnepség számomra megható, de egyben tartalmas volt. A szervezők egy olyan multietnikus műsort állítottak össze, amelyben egyenlő arányban kaptak helyet a szerb és a magyar tannyelvű tanulók és tartalmak, valamint Vajdaság, mint régió, is hangsúlyosan megjelent. Számomra talán az volt az egyik legszebb gesztus, amikor a szerb anyanyelvű pedagógusok magyarul szóltak az egybegyűltekhez és amikor az iskola kórusa (szerb és magyar tanulókból állt) szerb és magyar nyelvű dalokat is énekelt.

Az ünnepségen a következő beszédet mondtam el:

Tisztelt Ünneplő Közösség!

Igazán megtisztelő számomra, hogy felkértek arra, hogy megosszam a gondolataimat ezen a jelentős évfordulón, habár úgy gondolom, hogy nagyon sok sikeres ember járt az egykori Dositej Obradović Gimnáziumba, majd a későbbi Dositej Obradović Gimnáziumba és Közgazdasági Iskolába. Elegendő csak visszagondolni az én évfolyamomra, a 2000-ben érettségizett diákokra, ahonnan többünknek is sikerült megszerezni, valamely tudományterületről, a doktori címet.

Ma már biztosan állíthatom, hogy azzal az útravalóval, amelyet itt, a topolyai gimnáziumban, kaptunk könnyebb volt ezt az utat bejárni, elsősorban azért, mert igazán széles látókör alakult ki bennünk, valamint azért mert elsősorban megtanultunk hatékonyan tanulni és jól teljesíteni a versenyhelyzetekben. Ezért a mai napig hálával tartozom az akkori tanáraimnak. Másrészről örömmel látom, hogy ez a hagyomány nem szakad meg, folyamatosan kiváló hallgatók érkeznek a Tanítóképző Karra az Önök intézményéből. Örömmel látom, hogy a fiatalabb oktatói gárda is igazán lelkes és tehetséges.

Ha végignézem az érettségi tablónkat, örömmel állapítom meg, hogy az osztályom nagy része a mai napig itthon maradt. Azt hiszem, hogy ez is egy igazán jelentős eredmény a mai helyzetben.

A tanulás mellett természetesen részünk volt azokban a dolgokban, amelyek hozzátartoznak a középiskolás léthez. A 18. születésnapok, az osztálykirándulások és közösen átélt jó és rossz dolgok után életre szóló barátságok alakultak ki.

Természetesen magam is tapasztalom, hogy a helyzet közel sem rózsás a rendszerünkben, sokszor magam is úgy érzem, hogy a pedagógusok körül bezáródik a pénzügyi megszorítások, a jogi szabályozások és a különböző ellenőrző szervek köre. Azonban a tanulóink sikerére, az elsajátított tudásukra és a hálájukra szerencsére nem hathatnak ezek a tényezők. Mindenesetre kitartást ebben a helyzetben és remélem, hogy az én és a hozzám hasonló emberek életpályája igazolták Önöket abban a meggyőződésben, hogy érdemes és érdemes volt.

Végül gratulálok az évfordulóhoz, köszönöm a felejthetetlen négy évet és azt is hogy ma meghallgattak.

Topolyán, 2015.november 20-án

a kép forrása: https://goo.gl/z1lFL7

Nov 20

Tudatos és biztonságos internethasználat 4.0 – Felhívás

Szeretettel meghívjuk a Tudatos és biztonságos internethasználat elnevezésű online kurzusunkra.

A kurzusunk a manapság népszerű MOOC (Massive Open Online Courses) rendszerek mintájára jött létre. A kurzus ingyenes és magyar nyelvű. Ebben a tanulási környezetben is a tanulók aktivitását és multimédiákat helyeztük előtérbe.

A kurzus vezetője: Námesztovszki Zsolt

Közreműködők: Árpás Attila, Esztelecki Péter, Kovács Cintia, Kőrösi Gábor, Muhi Renáta, Nagy Dávid, Vörös Flóra

A kurzus terjedelme: 3 hét (2017. december 9. – 2017. december 30.)

A képzés a harmad- és negyedéves középiskolások részére ingyenes

Tanulásra fordítandó idő: heti 2-3 óra (eddigi átlag a sikeresen teljesítő tanulók csoportjában: 387 perc)

Előtudás: nem szükséges

Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont

A teljesítéshez szükséges legalacsonyabb pontszám: 75 pont

Pontszámok eloszlása (legtöbb):

  • 20 pont teszt az első héten
  • 20 pont teszt második héten
  • 20 pont teszt harmadik héten
  • 40 pont a fórumok felületén kifejtett aktivitásért

Elismervény: a kurzust sikeresen teljesítő tanulóknak elismervényt készítünk, a tanárok aláírásával (elektronikus formában).

Az akkreditációban elismert órák száma: 12

Jelentkezés (határidő: 2017. december 7.): https://goo.gl/ICSwBP

Nov 16

Hogyan készül/változik egy online kurzus? – TÉBIA 2.0

Az MTA által támogatott DOMUS szülőföldi kutatási ösztöndíj keretén belül (E-learning eszközök alkalmazása a vajdasági magyar informatikai tehetséggondozásban) elkészültek az online kurzusok módszertanára, valamint a platformra vonatkozó követelményrendszerünk és irányelveink. A kísérleti kurzusok segítségével statisztikailag is megvizsgáltuk a résztvevők eredményeit és feltártuk a tanulók eredményességére és motivációjára ható tényezőket, amely az online tanulási környezetekben jelentkeznek. Ezeket az irányelveket és az empirikus eredményeinket felhasználva visszacsatolva a tervezési folyamatokba, építettük fel újra az online képzésünket, amelyet Tudatos és biztonságos internethasználat 2.0 névre kereszteltünk. A felmérés során megállapítottuk, hogy a különböző korcsoportok, a lakhely és az ország nem befolyásolja a tanulás sikerességét, de a számítógép előtt eltöltött (online) idő viszont igen. Ezt a faktort nem tudjuk befolyásolni, azonban szintén pozitívan hat a külső motiváció (az offline képzési rendszerbe beszámítható tartalom – jutalom ötös, pontok a felsőoktatási rendszerekben). Erre a faktorra tudunk, illetve megpróbálunk hatni, azzal hogy az informatika tanároknál megpróbáljuk elérni a külső motiváció megvalósulását az egyes iskolákban.

Ezt a kurzusunkat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pénzügyi támogatásával szervezzük meg. Célcsoportunk a középiskolás tanulók és az online meghirdetés mellett, az iskolákban is meghirdetjük a kurzusokat.

A tartalmakon és az a pontszámok eloszlásán nem változtattunk jelentősebben. Néhány új külső videó került linkelésre az egyes fejezeteknél. Emellett készült egy teljesen új videó, amelyen a közoktatásban dolgozó kollégák (Árpás Attila, Muhi Renáta, Vörös Flóra) Kovács Cintia kérdéseire válaszoltak és egy igazán jól sikerült kerekasztal-beszélgetés készült el. Így a résztvevőkkel, az elméleti tartalmak mellett, egy teljesen gyakorlatorientált példát osztunk meg, hiszen ezen a videón a kollégák arról beszélnek, hogy milyen változásokat vettek észre a tanulókon az intenzív eszközhasználat következtében, milyen online és offline zaklatások történtek és milyen globális és lokális megoldás lehetséges ezekre.

Másik jelentősebb változás, két kollégánk (Esztelecki Péter és Kőrösi Gábor) szegedi doktori tanulmányához kötődően, olyan feltételeket illesztettünk be, amelyek a videók hosszát 15 percben korlátozzuk egy jelentős nemzetközi publikáció következtetéseire építve, valamint objektív (feleletválasztós tesztsor) értékelést alkalmaztunk, a különböző beadandók helyett. Ezekhez a tesztekhez külső felületeket fogunk használni, valószínűleg a Redmenta alkalmazást.

Emellett, mivel a felhasználók a legtöbb időt a különböző videók segítségével tanulnak (szintén egy irányelvünk), a saját készítésű videókat jelentősen átalakítottuk. Nagy Dávid  szakmai tudását hozzáadva, úgynevezett GreenBox videókat készítettünk, amelyből egy látványos oktatóvideó készül, mivel az előadó háttere eltüntethető és tetszőleges (mi esetünkben a prezentáció) illeszthető be helyette.

 A képzésnek a www.webuni.hu platformot fogjuk használni, a MOODLE keretrendszer helyett. A kurzus tematikájának egy része az MTTK-n működő Informatikai Hallgatói Kutatóműhely keretén belül készült el.

A megalkotott online kurzust, akkreditálni fogjuk pedagógus-továbbképzésként, mivel az általunk közvetített tartalmak naprakészek és felhasználhatók és ezzel a nemformális képzéssel próbáljuk meg áthidalni azt a szakadékot, amely a lassabban változó oktatási tartalmak (programok és tankönyvek), valamint a sokkal gyorsabban változó informatikai rendszerek és kommunikációs lehetőségek, elsősorban a közösségi oldalak (Facebook) között keletkezett. Egy körvonalazódó együttműködés keretén belül, valószínűleg a Szegedi Tudományegyetem egyes hallgatói is felveszik ezt az online kurzust.