Jun 05

Innovációs törekvéseim az oktatástechnológia kurzus keretén belül

Az MTTK negyedik szemeszterében oktatott oktatástechnológia kurzus gyakorlati foglalkozásain belül számos innovációt vezettem be, sajnos az átfogó újításokhoz meg kell várni a következő akkreditációs kört. A módszertani gyakorlatokra, illetve a vizsgatanításokban résztvevő, felsőbb évfolyamok visszajelzéseit követve, még több órát különítettem el az interaktív táblák szoftvereinek megismerésére (SMART, mimio).

Emellett a szoftverekbe beépíthető külső tartalom létrehozásával, illetve letöltésével is részletesen foglalkoztunk. Ezek:

 • flash animációk (swf) , interaktív tartalmak letöltése
 • multimédiák készítése/feltöltése, videók letöltése (youtube)
 • online dokumentumszerkesztés alapjai (Google Drive)
 • panorámaképek készítése, összeillesztése (Panorama Studio szoftverrel) és megosztása (www.360cities.net)
 • statikus (EcdlipseCrossword) vagy html alapú dinamikus keresztrejtvények (Hot Potatoes) készítése

Emellett érintettük a Google Earth, Google Maps és a Google Street View szolgáltatások felhasználási lehetőségeit az oktatásban. A kiterjesztett valóság újszerűsége és motivációs hatása miatt a korszerű oktatástechnológia részéve válik. A Microsoft számítógépeken az  ARSights, android okostelefonokon az Augment alkalmazást használtuk és különböző 3D-s modellek oktatási folyamatba történő alkalmazását vizsgáltuk.

Videó az ARSights szoftver használatáról

Az asztalon megjelenő római Szent Péter-bazilika a Szent Péter térrel (ARSight szoftver segítségével)

Az ELTE PPK-n szerzett pozitív tapasztalatot az MTTK-n felhasználva, a hallgatókat mikrotanítások megtartartására ösztönöztem, amelyen bemutatják az interaktív táblára készített segédanyagaikat (kivétel nélkül a SMART Notebook 10 szoftvert választották). Ez lehetőséget nyújtott az interaktív táblák működésének részletesebb megismerésére, valamint az alkalmazásukhoz szükséges módszertani ismeretek rendszerezésére és kipróbálására. Nagy örömömre szolgált, hogy a hallgatók aktívan részt vettek egy-egy mikrotanításban, az óvópedagógusoknak itt nehezebb dolguk volt, mivel olyan segédanyagat kellett készíteniük, amelyben a szövegek nem szerepelhettek, így képek segítségével, hanganyaggal és személyes magyarázattal ismertették a feladatokat.

Mivel a hallgatók a SMART szoftvert választották, így a SMART TanyagPiac közösség (a tervezéstől a megosztásig) a kurzus részét képezte. A tanananyag tervezésénél elsősorban az interaktivitás, a változatos tartalmak, az esztétikus és részletes kidolgozás szerepeltek a szempontok között (a tartalom tetszőleges volt).

Legsikeresebb SMART munkák (megnyitásukhoz SMART Notebook szoftver szükséges):

Szalma Izabella: Háziállatok + keresztrejtvény
Sóti Lívia: Zenta
Kapás Mónika: Állatok
Árokszállási Tímea: Gyümölcsök

Fényképalbum a mikrotanításokról:

Mar 05

Az első hetek tapasztalatai az új szemeszterben

Az első hetek tapasztalata, néhány nagyobb horderejű projektum befejezése és az első tavaszi napsugarak megérkezése engem is arra ösztönzött, hogy leírjam a tapasztalataimat az első néhány hétről a tavaszi szemeszterben.

MTTK

Az általános informatikai teendőim keretében elkészítettem egy elektronikus Felvételi tájékoztatót, amely segítségével az érdeklődők részletes információkat kapnak a Karról, valamint a közösségi oldalakon is egyszerűen meg tudjuk osztani. Az intézményt először próbáljuk meg így népszerűsíteni, annak ellenére hogy már  tavaly is túljelentkezés volt, idén a felvételizők tudásának a minőségi javulásában bízunk. A hallgatók felkészülését az előző évek online(osított) felvételi tesztjei is segítik, általános műveltségből és tájékozottságból.

A felvételi tájékoztató részeként elkészült az intézmény Virtuális körsétája, amelyet Bús Kornélia, Bognár Renáta, Kiss Krisztina, Juhász Dániel, Kovács Cintia és Kurcinák Melissza harmadéves hallgatóink készítettek el a tavalyi évben az oktatástechnológia kurzusom keretén belül. Ezt a munkát átdolgozva töltöttük fel a honlapunkra a körsétát, amely érdekes lehetőséget kínál a külső érdeklődőknek, de a Kar hallgatóinak is, ugyanis közelebbről szemügyre tudják venni az intézmény olyan irodáit, amelyekbe a belépés csak külön engedéllyel vagy megfelelő indokkal lehetséges (Dékáni iroda).

Oktatásinformatika

Az oktatásinformatika kurzusom elméleti tartalmai közé az online tanulási terek és az interaktív taneszközök elméleti elemei kerültek be jelentősen több óraszámmal, mint ez az előző években volt tapasztalható. Az elméleti oktatás kiegészítéseként egy facebook zárt csoportot hoztam létre, amely igazán közkedvelt a hallgatóim körében és nagy aktivitás tapasztalható itt egész héten. Az elsőéves hallgatók mellé felvettem ide néhány innovatív hozzáállású kollégát és néhány oktatásinformatikában járatos és lelkes hallgatót a felső évfolyamokról. Ez a felület sokkal népszerű mint a MOODLE alapú rendszerünk volt (habár ez is párhuzamosan működik), mivel a hallgatóink a nap jelentős részében elérhetők és hozzászólnak és linkelnek a számukra érdekes témákban. Nem mellékes az sem, hogy ez a környezet számukra már ismert és a regisztrációra sem kell időt fordítani. Ezekben a csoportokban aktívak az olyan hallgatók, akik az offline környezetben nem (akarnak vagy mernek) hozzászólni az egyes témákhoz. A számos pozitívum mellett említést kell tenni az egyes hallgatók trágár és illetlen hozzászólásairól, amelyeket egyszerűen nem tudok megérteni, mivel ez a környezet is az MTTK egy oktatási felülete, még ha nem formális is. Valószínűleg ez is privát szféra és a tanulás multitaszking összemosódásának az eredménye. Én ezeket a posztokat lelkesen gyűjtögetem, remélhetőleg tudatosítani tudom ezekkel az egyetemistákkal a digitális lábnyom és a gondolkodj mielőtt posztolnál fogalmak és szabályok alapelveit.

A közösségi média mellett elkezdtem az előadásaim rögzítését itthoni körülmények között, mivel úgy gondoltam, hogy ha ezt az egyetemi oktatóteremben tenném meg, akkor elveszítené az előadás a spontanitását és nem tudnék elég teret és időt biztosítani a hallgatók hozzászólásainak, valamint az előadásom az interaktivitása is csökkenne.

A kurzus gyakorlati tartalmai a prezentációs szoftverek közül a PowerPoint mellett a prezi nyer egyre nagyobb teret (a valós helyzet az óraszák számábam is megnyilvánul). A prezi segítségével egyszerűen teljesül a hallgatóink azon igénye az online tartalmak egyre jelentősebb megjelenítésére (amely a PowerPoint szoftver segítségével igen nehézkes, még akkor is ha a 2010-es verzióban történtek előrelépések).

Oktatástechnológia

Gyakorlati oktatásban az elektronikus keresztrejtvényeket emeltem be a tartalmak közé: (EcdlipseCrossword) és html alapú dinamikus keresztrejtvény (Hot Potatoes), valamint a panorámaképek készítését és publikálását. A honlapszerkesztés és az online tanulási környezetek telepítését és testreszabását egy választható kurzus (E-learning környezetek telepítés és testreszabása) oktatási tartalmai közé illesztettem be.

ELTE PPK

Oktatásinfromatika rendszerek

Az új rendszerben és az új szakirányon (andragógia) történő tanítás érdekes és egyben izgalmas kihívások elé állítottak. Egyelőre boldogan tapasztalom, hogy a honlapkészítés folyamatában a hallgatók nagy része kézzelfogható és a későbbiekben is felhasználható felületeket hoz létre, amelyek témaköre az idegen nyelv tanításától a gasztronómiág terjed. Az első órán megtartott egyeztetés után, úgy döntöttem, hogy a tartalmakat a lehető legkisebb lépésekre osztom fel és részletes tutorial jellegű szövegekkel támogatom a folyamatot. A kurzus alatt a fő célom az, hogy mindenki elsajátítsa a szükséges ismereteket, folyamatos feladatmegoldás visszacsatolásával, és hogy elkerüljem a szemináriumok alkalmával gyakori jelenséget, amikor is a hallgatók megkérnek valakit, hogy készítse el a munkájukat. Külön sikerként élem meg a hallgatók által támasztott igényt az újabb szövegek feltöltésére és azt, hogy néhányan a másik kurzusról is bejárnak a panorámakép-szerkesztő óráimra.

A más rendszerek közötti különbség megnyilvánul az órák terjedelmében (Szerbiában 45, Magyarországon 90 percesek az órák), valamint az érdemjegyek számában és magasságában (Szerbiában 5 és 10 közötti érdemjegyek vannak). A hallgatók előtudása itt is igen változó képet mutat, talán a legszembetűnőbb különbség a magyarországi hallgatók gyakorlati készsége az online környezetekbe történő regisztrálására, amely (szerintem) betudható az online ügyintézés fejlettségének (a szerbiai viszonyokhoz képest).

A másik igen kellemes meglepetés a magyarországi előadó kollégák nagyszámú és naprakész blogja volt, amely a szerbiai akadémiai életre még egyáltalán nem jellemző. Ezáltal az internet tudásanyaga is gazdagodik, valamint szakemberek gondolatai és tapasztalatai válnának hozzáférhetővé a világhálón.

Az oktatási feladataim mellett frissítettem a blogomat, amely már nagyon web 1-es képet mutatott, valamint elvégeztem a Coursera E-learning and Digital Cultures e-learning kurzusát, amelyhez a   “vizsgamunkámat” a közösségi oldalakon megvalósuló tanulási alternatíva témával készítettem el.

May 14

Oktatástechnológia – Távhallgatók

Általános adatok a tantárgyról

Tantárgy neve: Oktatástechnológia

Időtartam: 2009/2010 tél

Szemeszter: negyedik

Év: második

Óraszám:

Sorszám

Elméleti órák – az oktatási tartalmak

Óraszám

1.

Az oktatástechnológia alapjai

2.

A taneszközök, és felosztásuk

3.

Kétdimenziós taneszközök

4.

Háromdimenziós taneszközök

5.

Fényképek az iskolai órán

6.

Audiovizuális tanszerek és taneszközök (multimédia)

7.

Vetítéstechnikai és prezentációs eszközök

8.

Az interaktív tábla

9.

A honlapkészítés alapjai

10.

Szakdolgozatok formai és technikai követelményei

Összesen


Sorszám

Gyakorlati órák – az oktatási tartalmak

Óraszám

1.

Iskolai feladatlapok szerkesztése OCR programok, képszerkesztő program, Microsoft Word és PDF converter segítségével

2.

Multimédiák letöltése, szerkesztése és bemutatása Google Chrome, YouTube Downloader, Virtual Dub, Audicity és Microsoft PowerPoint programok segítségével

3.

Microsoft FrontPage

4.

Mimio Studio

5.

Mimio Notebook

Összesen


Sorszám

Pontszámok eloszlása

Legtöbb

1.

Interaktív táblára alkalmazott segédanyag elkészítése – kollokvium (gyakorlati) 30

2.

Szemináriumi munka – Taneszközök (elmélet)

30

3.

Záróvizsga – összegző felmérés az elméleti és a gyakorlati tartalmakból (szóbeli + írásbeli)

40

Összesen

100

Ajánlott szakirodalom

Nyomtatott szakirodalom (a kötetek megtalálhatóak a kar könyvtárában)

 • Czékus G. (1998): Az audiovizuális eszközök alkalmazása az oktató-nevelő munkában.  Egyetemi tankönyv. Tanítóképző Kar, Zombor.

On-line szakirodalom

Szemináriumi munka témák – tanítók

Oktatatástechnológia szemináriumi munka témák – tanítók

Név

1.

Tankönyv, munkafüzet, feladatlap, szótár

2.

A hagyomántos tábla, fehértábla és az interaktív tábla

3.

Térképek, faliképek, aplikációs képek

4.

Modellek és makettek

5.

Fényképek az iskolai órán

6.

Fénymásoló és lapolvasó

7.

Írásvetítő, episzkóp és projektor

8

Auditív taneszközök (magnetofon, cd-lejátszó, számítógép)

9.

Vizuális taneszközök (diavetítő, dvd-lejátszó, számítógép)

10.

Körző, vonalzó, sablonok, számológép (digitron)

11.

Számítógép mint taneszköz

12.

Az internetes kommunikáció

13.

Információkeresés az interneten

14.

Élő szervezetek (élősarok, akvárium, terrárium)

15.

Kísérletek

16.

Történelmi objektumok és gyűjtemények

17.

A képzőművészet óra taneszközei

18.

A testnevelés óra taneszközei

19.

A zeneóra taneszközei

Szemináriumi munka témák – óvók

Oktatatástechnológia szemináriumi munka témák – óvók

Név

1.

Tankönyv, munkafüzet, feladatlap, képeskönyv

2.

Faliképek, aplikációs képek

3.

Fényképek az óvodai foglalkozásokon

4.

Fénymásoló és lapolvasó

5.

Írásvetítő, episzkóp és projektor

6.

Auditív taneszközök (magnetofon, cd-lejátszó, számítógép)

7.

Vizuális taneszközök (diavetítő, dvd-lejátszó, számítógép)

8.

Körző, vonalzó, sablonok, számológép (digitron)

9.

Számítógép mint taneszköz

10.

Élő szervezetek (élősarok, akvárium, terrárium)

11.

Lego-szerű játékok

12.

Játékok

13.

A játszótér elemei

1. Szemináriumi munka

a) Taneszköz leírása

Taneszközről szóló munka a következő részekből épül fel:

 • A taneszköz általános jellemzői, csoportosítása
 • A taneszköz karbantartása, meghibásodása, javításának lehetőségei (pótalkatrészek beszerzése)
 • A taneszköz alkalmazásának lehetséges veszélyei (balesetmegelőzés)
 • Terepi gyakorlat: a taneszköz alkalmazása a lakóhely általános iskolájában, beszélgetés egy tanítóval (tapasztalatok)

Megjegyzés: a terepi gyakorlatokról digitális fényképet kell készíteni (a taneszközről, tárolásáról, esetlegesen a felhasználásáról a gyakorlatban)

b) Felmérés a számítógépes tudásszintről és az IKT elemek meglétéről

A felmérés a következő elemekből áll (számítógép és tudásszint):

 • A kitöltött kérdőívekből – a kérdőív letölthető itt
 • Kitöltött táblázatból – a táblázat letölthető itt
 • Rövid beszámoló a felmérés lebonyolításáról – a felmérés ideje, a tanítók és a tanulók véleménye a felmérésről – fogadtatás, egyéb tapasztalatok…

Az következő iskolákban már elvégezték a felmérést:  Ada – Cseh Károly Általános Iskola, Bácskossuthfalva – Idős Kovács Gyula Általános Iskola, Csantavér – Hunyadi János Általános Iskola, Hajdújárás – Petőfi Sándor Általános Iskola, Horgos – Október 10 Általános Iskola, Kelebia – Gróf Széchenyi István Általános Iskola, Királyhalom – Petőfi Sándor Általános Iskola, Kispiac – Október 10 Általános Iskola, Kupuszina – József Attila Általános Iskola, Szabadka – Majsai Úti Általános Iskola, Szentmihály – Sonja Marinković Általános Iskola, Nagybecskerek – Sonja Marinković Általános Iskola, Topolya – Nikola Tesla Általános Iskola, Tornyos – Tömörkény István Általános Iskola,

c) Felmérés a számítógép a kisdiákok számítógép használati szokásairól

 • A kitöltött kérdőívekből – a kérdőív letölthető itt
 • Rövid beszámoló a felmérés lebonyolításáról – a felmérés ideje, a tanítók és a tanulók véleménye a felmérésről – fogadtatás, egyéb tapasztalatok…

2. Szemináriumi munka

Interaktív táblára alkalmazott segédanyag elkészítése

Követelmények:

 • a munka első oldalának (címoldal) tartalmaznia kell az intézmény, a kurzus, a munka, a jelölt és a mentor nevét, valamint az elkészítés dátumát és helyét
 • a munka témája lehet bármely általános iskolai, alsós táma
 • a munka legalább 10 oldalas kell, hogy legyen, tartalmaznia kell: multimédiákat, hyperlinkeket, interaktív elemeket (letakarásokat, beépített eszközöket)


Vizsgák, kollokviumok

Vizsga: 2010.szeptember 10., 9 óra

A munkák beadási határideje: szeptember 3., 12 óra (a tanulmányi osztályon vagy a portán)

Letölthető segédanyagok

Elmélet

http://edutech.elte.hu/multiped/ címről:

Fehér Péter: Multimédia és pedagógia – konstruktív tanulás

Kárpáti Andrea: Multimédia az iskolában “sulinet pedagógia” világszerte

Fehér Péter-Gocsál Ákos-Gocsál Klára: Internet az oktatásban – taneszközök a Hálón

Tarcsi Ádám: Hagyományos szemléltető eszközök

Badi Attila: Hagyományos fényképezés

Pethő Balázs: Digitális fényképezés, digitális képalkotás

Szabó Sóki László – Maros Gábor: Film és videotechnika az oktatásban

Fejér Péter: Prezentáció és grafika

Tarcsi Ádám: Vetítéstechnika, és prezentációs eszközök

A számítógép és az interaktív tábla alkalmazásának módszertani alapelvei az általános iskolában

Helyzetkép – interaktív táblák a Vajdaság iskoláiban

Gyakorlat

Interaktív tábla az oktatásban