Projektoktatás IKT segítségével

Általános adatok a tantárgyról

Tantárgy neve: Projektoktatás IKT segítségévelIdőtartam: 2021/2022 tavasz
Szemeszter: másodikÉv: elsőÓraszám: 1+1
SorszámElméleti órák – az oktatási tartalmakÓraszám
1.A projektoktatás elméleti alapjai3
2.LEGO EV3 Mindstorms robotok összeépítése4
3.LEGO EV3 Mindstorms robotok programozásának alapjai (motorvezérlés)2
4.LEGO EV3 Mindstorms robotok programozásának alapjai (szenzorok)3
5.LEGO EV3 Mindstorms robotok programozásának alapjai (döntések – vonalkövetés, színfelismerés)3
Összesen15
SorszámGyakorlati órák – az oktatási tartalmakÓraszám
1.Projektek gyakorlati megvalósítása15
Összesen15
SorszámPontszámok eloszlásaLegtöbb
1.Aktivitás az elméleti órákon25
2.Aktivitás az gyakorlati órákon25
3.Záróvizsga – Projektek gyakorlati bemutatása50
Összesen100

Elméleti oktatás:

Az elméleti oktatás keretein belül egy olyan projektet kell elkészíteni, ahol több tanuló dolgozik a projektoktatás irányelvei alapján, más-más feladatokon. Ajánlott eszköz: LEGO EV3 Mindstorms. Az elkészített beadandónak tartalmaznia kell a folyamat megvalósításához szükséges teljesen dokumentációt: oktatóanyag, a foglalkozás vázlata és feladatlapok. A projektben legalább 3 csapat kell, hogy együttműködjön.

Minták az IKT-vel támogatott projektoktatásra:

http://blog.namesztovszkizsolt.com/?p=3642

http://blog.namesztovszkizsolt.com/?p=3682

http://blog.namesztovszkizsolt.com/?p=3705

Szükséges szoftver

LEGO EV3 Mindstorms (Teacher Edition)

https://education.lego.com/en-us/downloads/retiredproducts/mindstorms-ev3-lab/software

Gyakorlati oktatás:

A tantárgy gyakorlati keretén belül olyan projektek kerülnek kidolgozásra, amik érintik a digitális világ témaköreit, és melyek közel állnak az általános iskolás korosztályhoz, ilyen pl. a közösségi média és annak veszélyei, az internetbiztonság, a számítógépes játékok, a digitális lábnyom stb.
A hallgatók csoportmunkában dolgoznak.

Ajánlott szakirodalom:

Hunya Márta: Projektmódszer a 21. században I. http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/article_attachments/upsz_2009_11_08.pdf

M. Nádasi Mária: A projektoktatás elmélete és gyakorlata. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest, 2010 65 oldal ISSN:2062-5936 http://tehetseg.hu/konyv/projektoktatas-elmelete-es-gyakorlata

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA *