Oct 14

Informatika alapjai

Az informatika alapjai

Általános adatok a tantárgyról

Tantárgy neve: Informatika alapjai

Időtartam: 2016/2017 ősz

Szemeszter: első

Év: első

Óraszám: 1+1

Sorszám

Elméleti órák – az oktatási tartalmak

Óraszám

1.

Az informatika alapfogalmai

3

2.

Számítógéptörténet

3

3.

A személyi számítógép

2

4.

Hardverismeretek

3

5.

6.

Szoftverismeretek

  Játékos programozás

2

2

Összesen

15

Sorszám

Gyakorlati órák – az oktatási tartalmak

Óraszám

1.

Operációs rendszer – Microsoft Windows XP

4

2.

Szövegszerkesztés – Microsoft Office Word

5

3.

Táblazatkezelés – Microsoft Office Excel

6

Összesen

15

Sorszám

Pontszámok eloszlása

Legtöbb

1.

Aktivitás az elméleti órákon

6

2.

Aktivitás az elméleti órákon

6

3.

Operációs rendszer – kollokvium (gyakorlati)

16

4.

Szövegszerkesztés – kollokvium (gyakorlati)

16

5.

Táblázatkezelés – kollokvium (gyakorlati)

16

6.

Záróvizsga – összegző felmérés az elméleti és a gyakorlati tartalmakból + Játékos programozás

30+10

Összesen

100

Ajánlott szakirodalom

Egyéb pontgyűjtési lehetőség:

Részvétel a kijelölt eseményeken hallgatóként (2), részvétel a kijelölt eseményeken szervezőként (5), szemináriumi munka elkészítése és prezentálása (5), online kurzus befejezése és prezentálása (10)

 

Nyomtatott szakirodalom (a kötetek megtalálhatóak a kar könyvtárában)

  • FARKAS, Csaba: Windowa Vista és Office 2007. felhasználoknak, Bp.: Jedlik Oktatási Stúdió, 2007
  • DR., Kovácsné Cohner: Office 2000, Bp.: Computer Books, 2002
  • KUNTNER, Gábor: Micrisoft Office 2003, Bp.: Szerzői Kiadás, 2004

Nyomtatott szakirodalom (a kötetek nem találhatóak meg a kar könyvtárában)

  • Đorđe Nadrljanski-Dragan Soleša (2004): Informatika u obrazovanju; Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet u Somboru, Sombor
  • Bármely ECDL szabvány szerint készült könyv, amely a 2003. után jelent meg

On-line szakirodalom

.

Vizsgák, kollokviumok

 Oktatásinformatika záróvizsga: 

Aktuális hallgatói listák

Letölthető segédanyagok

Elmélet

Az informatika alapfogalmai

Számítógép-történet

A személyi számítógép

Hardverismeretek

Szoftverismeretek

Gyakorlat

Operációs rendszerek

Microsoft Word

Microsoft Excel