Oct 16

Kedvezményes ECDL tanfolyam

Kedvezményes ECDL tanfolyamot indítunk a Magyar Tanyelvű Tanítóképző Kar hallgatói számára. Az elsőéves tanulók esetében a vizsgák követik az informatikai tantárgyak menetét (1. és 2. szemeszter), és 2010. októbere és 2011. áprilisa között kerül sor a vizsgákra. A többi hallgató esetében a csoportok indulnak a megfelelő számú jelentkező felíratkozásával. Ebben az esetben a tanfolyam hossza (az intenzitástól függően) 1-2 hónap. A tanfolyam a kar épületében lesz megtartva (informatika terem). A csoportok létszáma 12 és 18 fő között fog mozogni, és a következő egységeket foglalja magába:

1. Operációs rendszerek (Windows XP)

2. Szövegszerkesztés (Word)

3. Táblázatkezelés (Excel)

4. Prezentáció (PowerPoint)

A képzés ára 10500 dinár, amely a következő költségeket fedi:

 • ECDL index (amelybe a későbbiekben felvehetőek a többi modul vizsgái)
 • a tesztelés előtti gyakorlás, amely hossza 4 óra, és próbateszt megírásával végződik
 • 4 vizsga
 • ECDL diploma

Jelentkezés: a Hallgatói Önkormányzat képviselőinél, illetve Námesztovszki Zsoltnál (namesz@stcable.rs)

Megjegyzések:

 • a képzés díját lehetséges részletekbe fizetni: 1. részlet az első vizsgáig (5500 din), 2. részlet a képzés ideje alatt (2500 din) 3. a diplomaosztás előtt (2500 din)
 • amennyiben a hallgató sikertelenül vizsgázik egy modulból – a második vizsga már nem foglalt bele a részvételi díjba, és 10500 dinárba kerül
Oct 14

Informatika alapjai

Az informatika alapjai

Általános adatok a tantárgyról

Tantárgy neve: Informatika alapjai

Időtartam: 2016/2017 ősz

Szemeszter: első

Év: első

Óraszám: 1+1

Sorszám

Elméleti órák – az oktatási tartalmak

Óraszám

1.

Az informatika alapfogalmai

3

2.

Számítógéptörténet

3

3.

A személyi számítógép

2

4.

Hardverismeretek

3

5.

6.

Szoftverismeretek

  Játékos programozás

2

2

Összesen

15

Sorszám

Gyakorlati órák – az oktatási tartalmak

Óraszám

1.

Operációs rendszer – Microsoft Windows XP

4

2.

Szövegszerkesztés – Microsoft Office Word

5

3.

Táblazatkezelés – Microsoft Office Excel

6

Összesen

15

Sorszám

Pontszámok eloszlása

Legtöbb

1.

Aktivitás az elméleti órákon

6

2.

Aktivitás az elméleti órákon

6

3.

Operációs rendszer – kollokvium (gyakorlati)

16

4.

Szövegszerkesztés – kollokvium (gyakorlati)

16

5.

Táblázatkezelés – kollokvium (gyakorlati)

16

6.

Záróvizsga – összegző felmérés az elméleti és a gyakorlati tartalmakból + Játékos programozás

30+10

Összesen

100

Ajánlott szakirodalom

Egyéb pontgyűjtési lehetőség:

Részvétel a kijelölt eseményeken hallgatóként (2), részvétel a kijelölt eseményeken szervezőként (5), szemináriumi munka elkészítése és prezentálása (5), online kurzus befejezése és prezentálása (10)

 

Nyomtatott szakirodalom (a kötetek megtalálhatóak a kar könyvtárában)

 • FARKAS, Csaba: Windowa Vista és Office 2007. felhasználoknak, Bp.: Jedlik Oktatási Stúdió, 2007
 • DR., Kovácsné Cohner: Office 2000, Bp.: Computer Books, 2002
 • KUNTNER, Gábor: Micrisoft Office 2003, Bp.: Szerzői Kiadás, 2004

Nyomtatott szakirodalom (a kötetek nem találhatóak meg a kar könyvtárában)

 • Đorđe Nadrljanski-Dragan Soleša (2004): Informatika u obrazovanju; Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet u Somboru, Sombor
 • Bármely ECDL szabvány szerint készült könyv, amely a 2003. után jelent meg

On-line szakirodalom

.

Vizsgák, kollokviumok

 Oktatásinformatika záróvizsga: 

Aktuális hallgatói listák

Letölthető segédanyagok

Elmélet

Az informatika alapfogalmai

Számítógép-történet

A személyi számítógép

Hardverismeretek

Szoftverismeretek

Gyakorlat

Operációs rendszerek

Microsoft Word

Microsoft Excel