Oktatásinformatika

Általános adatok a tantárgyról

Tantárgy neve: Oktatásinformatika

Időtartam: 2018/2019 tnyár

Szemeszter: második

Év: első

Óraszám: 1+1

Sorszám

Elméleti órák – az oktatási tartalmak

Óraszám

1.

Az oktatásinformatika alapfogalmai

3

2.

A pedagógusok megváltozott szerepköre az információs társadalomban

2

3.

A hagyományos és a digitális írás-olvasás

1

4.

A hatásos prezentáció technikai és tartalmi elemei, előadói tippek

2

5.

Az internet fogalma, kialakulása és fejlődési irányvonalai

2

6.

Tudatos és biztonságos internethasználat

3

7.

E-learning

1

8.

Legjobb és legrosszabb dolgok az interneten (hallgatói beszámolók)

1

Összesen

15

Sorszám

Gyakorlati órák – az oktatási tartalmak

Óraszám

1.

Microsoft PowerPoint (prezi)

9

2.

Internet: információkeresés és kommunikáció (google drive)

5

3.

Tartalmak másolása a különböző programablakokból

1

Összesen

15

Sorszám

Pontszámok eloszlása

Legtöbb

1.

Aktivitás az elméleti órákon (online környezetben)

6

2.

Aktivitás az gyakorlati órákon (részvétel)

6

3.

Prezentációkészítés – kollokvium (gyakorlati)

16

4.

Internet – szemináriumi munka (feladatsor + prezi)

Internet – Legjobb és legrosszabb dolgok az interneten (szöveg + előadás)

8+8

5.

Oktatási segédanyag készítése PowerPointban – szemináriumi munka (gyakorlati)

16

6.

Záróvizsga – összegző felmérés az elméleti és a gyakorlati tartalmakból (írásbeli)

40

Összesen

100

Ajánlott szakirodalom

Nyomtatott szakirodalom (a kötetek megtalálhatóak a kar könyvtárában)

 • Námesztovszki Zs. (2013): Oktatásinformatika. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka.
 • FARKAS, Csaba: Windowa Vista és Office 2007. felhasználóknak, Bp.: Jedlik Oktatási Stúdió, 2007
 • DR., Kovácsné Cohner: Office 2000, Bp.: Computer Books, 2002
 • KUNTNER, Gábor: Micrisoft Office 2003, Bp.: Szerzői Kiadás, 2004

Nyomtatott szakirodalom (a kötetek nem találhatóak meg a kar könyvtárában)

 • Đorđe Nadrljanski-Dragan Soleša (2004): Informatika u obrazovanju; Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet u Somboru, Sombor
 • Bármely ECDL szabvány szerint készült könyv, amely a 2003. után jelent meg

On-line szakirodalom

 • Fehér Péter (1999): A számítógép az oktatásban a harmadik évezred küszöbén. Új Pedagógiai Szemle, Budapest. Download
 • Fehér Péter (1999): Milyen legyen az Internet-pedagógus? Új Pedagógiai Szemle, Budapest. Download
 • Námesztovszki Zs. (2013): Oktatásinformatika. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. Download

A sikeresen elvégzett MOOC tanfolyam (oktatás vagy informatika témakörben) a Coursera rendszerben (alternatívák: edX, Udacity), az eredmények és a portfólió bemutatása esetén legtöbb +20 pont adható. Megjegyzés: a tanulás megkezdéséről értesíteni kell a kurzusvezető tanárt.

A kutatást tartalmazó elfogadott és előadott szemináriumi munkákért +5 pont adható:

Kutatási témák:

 • Részvétel az iskolákban megrendezendő oktatásinformatikai műhelyeken
 • Ismeretlen emberek a Google és a Facebook szemüvegén keresztül
 • Tutatos és biztonságos internethasználat alapjai
 • Hangouts bemutató
 • Kincskeresés QR-kódok segítségével
 • Filmelemzés (Facebookos buktatók, Frei)
 • Blogelemzés
 • Könyvbemutató
 • Plakátszerkesztés
 • Egyéb téma

Vizsgák, kollokviumok

Kollokviumok:

Tanítók

Óvók

Szemináriumi munka 1.

A PowerPointban készített oktatási segédanyag követelményei

Minták:

Bognar Renata: Hangszerek

Lehocki Magdolna: Az állatok élete, életműködései

Börcsök Andrea: Szerbia

Kulcsár Sarolta: Az emberi érzékszervek

Tóth Izabella: A négy évszak

A munka leadási határideje (CD + fénymásolt oldalak a tankkönyvből): 

Szemináriumi munka 2.

 Bemutató készítése egy online prezentációs felületen (üres prezentációból):

 • téma tetszőleges (akár más tantárgy is)
 • 10 elkülönülő rész (egység – “slide”)
 • szöveg kiegészítése háttérképpel, képpel, hanggal és videóval
 • animáció (útvonal) alkalmazása (ajánlott a “trükkök” alkalmazása lekicsinyített és elforgó hatás is)

Minták:

Mácsai Máté: A legismertebb szerzetesrendek

Forgó Andrea: Andersen mesék

Károly Adrienn: Slipknot

Huttyai Ágnes: Óvodai nevelés – szocializáció

Nagy Lilla: Gének, ikrek

A munka leadási határideje (a link bemásolása a facebook csoportban található dokumentumba):

Szemináriumi munka 3. Internetes feladatsor

 • töltse le a feladatsort itt
 • másolja a dokumentum tartalmát egy felhőalapú dokumentumszerkesztő felületre (Google Drive, SkyDrive)
 • végezze el a feladatokat, illetve válaszoljon feltett kérdésekre
 • ossza meg a dokumentumot az oktinformatika@gmail.com felhasználóval, úgy hogy lehetséges legyen a szerkesztés az említett felhasználó részéről

Szemináriumi munka 4. Internetes feladatsor (határidő: március 20.)

 • 2 x 250 szavas beadandó és a hozzá tartozó kiselőadás (szöveges tartalmat a következő címmel kell megosztani/elküldeni: namesztovszkizsolt@gmail.com)
 • 1. mi a legrosszabb, ami történhet velem az interneten – mire vigyázzak az online eltöltött időben
 • 2. mi a legjobb, ami történhet velem az interneten – hogyan tudok hasznos lenni az online eltöltött időben

Szemináriumi munka 5. Online prezentációkészítés

…vagy bármelyik másik, feltétel: online legyen!

Feladat:

Online prezentáció készítése egy választott online felületen:

 • téma tetszőleges
 • maximum 10 diát tartalmazzon
 • szöveg kiegészítése háttérképpel, képpel, hanggal és videóval (amennyiben lehetséges)
 • animáció alkalmazása  (amennyiben lehetséges)

Ezen kívül:

 • a prezentáció 11. diáján feltüntetni, milyen pozitívumait és negatívumait emelné ki az adott prezentációkészítő alkalmazásnak (prezi esetében ez bárhová elhelyezhető)
 • a prezentáció első diájára kerüljön az alábbi dokumentum linkje:

hozzon létre a saját drive meghajtóján egy üres online, bárki által megtekinthető dokumentumot, majd töltse le ezt https://bit.ly/2UYchKH és   másolja a letöltött dokumentum tartalmát a most létrehozott online dokumentumába és válaszolja meg a kérdéseket! (prezi esetében ezt kérem külön linkelni a táblázat B oszlopába)

A prezentáció értékelési szempontjai:

Diák olvashatósága, rendezettsége Illusztrációk, multimédia, szemléltetés minősége Stílusosság és kreativitás mértéke Vélemények az alkalmazásról

Aktuális hallgatói listák

Letölthető segédanyagok

Elmélet:

Oktatásinformatika tankönyv: Download

Gyakorlat

PowerPoint

One thought on “Oktatásinformatika

 1. Pingback: Az első hetek tapasztalatai az új szemeszterben | Námesztovszki Zsolt blogja

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA *