Feb 12

E-learning környezetek telepítése és testreszabása

Általános adatok a tantárgyról

Tantárgy neve: E-learning környezetek telepítése és testreszabása Időtartam: 2020/2021 tavasz
Szemeszter: második Év: harmadik Óraszám: 1+1
Sorszám Oktatási tartalmak Óraszám
1. Bevezetés, a tantárgy céljának és a követelmények ismertetése 1
2. Google Drive és Prezi 4
3. Honlapszerkesztés WordPress segítségével + Wikipédia szócikk elkészítése 10
4. E-learning kurzus készítése MOODLE/Google Classroom segítségével 10
5. Médiafájlok (kép, hang, videó) készítése, szerkesztése és megosztása 5
Összesen 30
Sorszám Pontszámok eloszlása Legtöbb
1. Aktivitás az órákon 10
2. E-learning tartalom kritikus elemzése 10
3. Munkanapló a WordPress felülettel + Wikipédia szócikkel kapcsolatban 5
4. Munkanapló a MOODLE/Google Classroom felülettel kapcsolatban 5
5. Honlap 20
6. MOODLE/Google Classroom kurzus 20
7. A honlap és a MOODLE/Google Classroom kurzus bemutatása segítségével 30
Összesen 100

Kötelező szakirodalom:

.

Námesztovszki Zsolt: A WordPress telepítésének lépései

Námesztovszki Zsolt: A WordPress testreszabása

Námesztovszki Zsolt: Bejegyzések, oldalak létrehozása és szerkesztése WordPress-ben

Námesztovszki Zsolt: Bővítmények telepítése és szerkesztése WordPress-ben

Námesztovszki Zsolt: A MOODLE telepítése és testreszabása

Lévai Dóra: Iskolapad oktatóvideók

Marton Mátyás – Marton Péter: Tanári kézikönyve a MOODLE e-oktatási keretrendszer használatához

Vizsga:

MOODLE kurzus és a munkanapló leadási határideje: 2014. június 1.

Aktuális hallgatói listák

Követelmények:

1. Egy honlap létrehozása WordPress tartalomkezelő rendszerben, amely a következő elemeket
tartalmazza:

 • egy tetszőleges sablont
 • legalább 3 widgetet
 • menüsort
 • kialakított fejrészt (960×250)
 • egyéni hátteret
 • legalább 3 tetszőleges bővítményt
 • legalább 4 oldalt és az ezekhez tartozó képeket, interaktív panorámaképeket és külső
 • forrásokat (YouTube, Google dokumentumok és egyéb linkek)
 • legalább 4 bejegyzést

A honlap legyen esztétikus, technikailag hibátlan és feleljen meg a webergonómia elveinek.

2. Egy kurzus létrehozása MOODLE rendszerben, amelynél a tartalom tetszőleges, tíz témábó áll és a
következő elemekből alkotják:

 • jogosultságok pontos meghatározását 
 • a kurzus szövegének kiegészítését PDF fájlokkal, táblázatokkal, képekkel, videókkal 
 • és egyéb forrásokkal 
 • a kurzus kiegészítése címkékkel, feladatokkal, fogalomtárral, csevegéssel, fórummal, teszttel, stb. 

3. A honlap és a MOODLE kurzus bemutatását tartalmazó prezentáció, Prezi felületén, a következő
követelményekkel:

 • legyen áttekinthető és jól olvasható (megfelelő színek és kontraszt alkalmazása) 
 • tartalmazzon képernyőképeket (screenshot) és videókat 
 • a tartalmakat áttekinthetőségét megfelelő animációk segítsék
 • térjen ki egy vagy több csoporttárs kurzusának elemzésére, tanulói szemszögből

4. Három online munkanapló elkészítése és megosztása a namesztovszkizsolt@gmail.com címmel (Google Drive). A munkanaplók terjedelme legalább 100 szó és a WordPress, Wikipédia és a MOODLE  felületekkel kapcsolatos tapasztalatokat, meglátásokat, esetleges technikai nehézségeket kell, hogy tartalmazza.

Minták – Honlapok:

http://bit.ly/2lfthX4

http://bit.ly/2lxS6jj 

http://bit.ly/1XGEpsT

http://bit.ly/1oCDuy2

http://bit.ly/24l8Vxg

http://bit.ly/15SSTwV

http://bit.ly/18zt5TW

http://bit.ly/15SUXFe

http://bit.ly/1e9XpdX

http://bit.ly/17n6zg0

http://bit.ly/14fF519

http://bit.ly/18ztfuA

http://bit.ly/14UOfP2

http://bit.ly/1fw7y2r

Minták – Moodle kurzusok:

http://bit.ly/17n2XdR

Feb 10

Srpski CV – ćirilica

Жолт Наместовски је рођен 14. августа 1981. године у Суботици. Основну школу је завршио у Бајши, као вуковац. После основне школе је завршио гимназију Доситеј Обрадовић у Бачкој Тополи са одличним успехом. 2000. године је уписао Учитељски Факултет у Суботици. 2004. године је дипломирао на факултету са просечном оценом 8,73. Дипломски рад је одбранио у октобру 2004. године. Тема дипломског рада је била: Примена рачунара у наставно-образовном раду у основним школама Војводине. Комисија је оценила рад са оценом 10 (десет). 2004. године је уписао магистарске студије на Техничком Факултету “Михајло Пупин” у Зрењанину, на смеру Информатика у образовању. Магистарску тезу је одбранио 08.07.2008. године, под називом: „Утицај примене савремених наставних средстава на повећање ефикасности наставе у основној школи”. Ментор рада је била др Драгана Глушац. 12.11.2008. године је пријавио докторску тезу на Универзитету у Новом Саду са темом: Анализа ефеката примене образовних софтвера на мотивисаност наставника и ученика у нижим разредима основне школе. Докторску дисертацију је одбранио 09.07.2013. године на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину, пред комисијом: проф. др Драгица Радосав (председник), проф. др Оливера Гајић (члан), доц. др Дијана Каруовић (члан), проф. др Марта Такач (члан), проф. др Драгана Глушац (члан, ментор).

Од школске 2006/2007. године је стручни сарадник у настави из предмета Основи информатике (вежбе), Информатика у образовању (вежбе) и Образовна технологија (вежбе) на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици. Од 24.02.2009. године је асистент на факуктету. Од 2008. године је акредитован предавач и испитивач на ECDL курсевима. Од 2009. godine је аутор и предавач на семинарима за наставнике: Обучавање наставника за коришћења електронске, Могућности примене веб 2.0 алата у настави (Google Drive dokumenti, Prezi prezentacije, WordPress veb-sajtovi). Од зимског семестра 2012/2013 школске године предаје и на Педагошком психолошком факултету Универзитета „Eötvös Loránd“ у Будимпешти (2013. 02. 04.), где је изабран за предавача године у зимском семестру 2013. године. Од 09.10.2013. године је члан спољног јавног тела Мађарске академије наука.

 

Feb 10

Srpski CV – latinica

Žolt Namestovski je rođen 14. avgusta 1981. godine u Subotici. Osnovnu školu je završio u Bajši, kao vukovac. Posle osnovne škole je završio gimnaziju Dositej Obradović u Bačkoj Topoli sa odličnim uspehom. 2000. godine je upisao Učiteljski Fakultet u Subotici. 2004. godine je diplomirao na fakultetu sa prosečnom ocenom 8,73. Diplomski rad je odbranio u oktobru 2004. godine. Tema diplomskog rada je bila: Primena računara u nastavno-obrazovnom radu u osnovnim školama Vojvodine. Komisija je ocenila rad sa ocenom 10 (deset). 2004. godine je upisao magistarske studije na Tehničkom Fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, na smeru Informatika u obrazovanju. Magistarsku tezu je odbranio 08.07.2008. godine, pod nazivom: „Uticaj primene savremenih nastavnih sredstava na povećanje efikasnosti nastave u osnovnoj školi”. Mentor rada je bila dr Dragana Glušac. 12.11.2008. godine je prijavio doktorsku tezu na Univerzitetu u Novom Sadu sa temom: Analiza efekata primene obrazovnih softvera na motivisanost nastavnika i učenika u nižim razredima osnovne škole. Doktorsku disertaciju je odbranio 09.07.2013. godine na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, pred komisijom: prof. dr Dragica Radosav (predsednik), prof. dr Olivera Gajić (član), doc. dr Dijana Karuović (član), prof. dr Marta Takač (član), prof. dr Dragana Glušac (član, mentor).
Od školske 2006/2007. godine je stručni saradnik u nastavi iz predmeta Osnovi informatike (vežbe), Informatika u obrazovanju (vežbe) i Obrazovna tehnologija (vežbe) na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici. Od 24.02.2009. godine je asistent na fakuktetu. Od 2008. godine je akreditovan predavač i ispitivač na ECDL kursevima. Od 2009. godine je autor i predavač na seminarima za nastavnike: Obučavanje nastavnika za korišćenja elektronske, Mogućnosti primene veb 2.0 alata u nastavi (Google Drive dokumenti, Prezi prezentacije, WordPress veb-sajtovi). Od zimskog semestra 2012/2013 školske godine predaje i na Pedagoškom psihološkom fakultetu Univerziteta „Eötvös Loránd“ u Budimpešti (2013. 02. 04.), gde je izabran za predavača godine u zimskom semestru 2013. godine. Od 09.10.2013. godine je član spoljnog javnog tela Mađarske akademije nauka.