Beszámoló az I. IKT az oktatásban konferenciáról

A konferencia gondolata először az MTA Domus ösztöndíjam megvalósításának tervezésénél merült fel, emellett folyamatosan jelentkezett az igény egy környező országok IKT témakörben otthonosan mozgó kutatóit és gyakorló pedagógusait összegyűjtő szakmai fórum megszervezésére a Vajdaságban. A tervezés első lépései után, a megvalósítás is elkezdődhetett, amikor az Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Tudományos Oktatói tanácsa és vezetése is támogatta az elképzeléseinket. A gyorsan kialakult szervező csapat elkészítette a rendezvény honlapját és a meghatározott elvek alapján meghirdette a konferenciát, felkérte a programbizottság tagjait, valamint meghívta azokat az előadókat, akik a későbbiekben a konferencia színvolát fogják biztosítani.

Párhuzamosan a tudományos szervezéssel, sikerült akkreditálni a rendezvényt a Vajdasági Pedagógiai Intézetnél, mint pedagógus továbbképzés. Ez lehetővé tette azt, hogy az eseményen részt vevő és előadó pedagógusok pontokat kapjanak a tevékenységükért. Másrészről az újvidéki Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárságnál is eredményesen pályáztunk, amely lehetővé tette, hogy a külföldi előadóinknak szállást és útiköltség-térítést fizessünk ki.

Karunkon először létrehoztuk az elektronikus jelentkezést és a tanulmányok feltöltését biztosító rendszert, valamint a pedagógusok is elektronikusan jelentkeztek a konferenciára. Így jelentős mennyiségű adminisztratív jellegű munkától szabadultunk meg. Emellett a konferencia Facebook oldala is népszerű volt.

Az összefoglalók szakvéleményezése után, elkészültünk a programmal és az időbeosztással is. Külön öröm volt számunkra, hogy a konferenciánkra három ország előadói jelentkeztek be (Magyarország, Szerbia, Szlovákia) és a két legtávolabbról érkező előadó települése (Pozsony – Užice) között 717 kilométer távolság volt :). Emellett nagyszámú (45) pedagógus is regisztrált az eseményre.

Április 12-én, a konferencia napján még két másik rendezvény is megszervezésre került az intézményünkbe, így a terembeosztáshoz és a fordítók elhelyezéséhez is komoly logisztikai tervezés kellett, másrészről pedig biztosan nem keltettünk a résztvevőkben egy üresen tátongó intézmény képét :). Az elsőéves hallgatók segédkeztek a regisztrációban, a vendégek útbaigazításában, a fényképezésben és az egyéb szervezői feladatokban, sokat segítve a szervezőknek, akik így a lényegi dolgokra tudtak összpontosítani. Takács Márta dékán és Buda András megnyitó szavaival és a két plenáris előadónk, Dragana Glušac és Ollé János, előadása a jó kezdést biztosította és az eredményes konferenciát vetítette előre. Külön érdekesség volt a két ország közötti párhuzam megalkotásának lehetősége. Természetesen ezen a konferencián is szimultán fordítás működött, amely lehetőséget adott mindenki számára az előadások követésére és a eszmecserébe történő bekapcsolódásra.

A különböző szekciók előadásai változatosságot mutattak és ki kell emelnem a Jó gyakorlatok bemutatása szekciót, amely a gyakorló pedagógusoknak (is) mutattak be gyakorlati megoldásokat és alkalmazásokat. Számomra a konferencia egyik legkellemesebb meglepetése az innovatív gondolkodású magyartanárok voltak, akik túllépve az egyes magyartanárokra jellemző  “az internet miatt nem olvasnak a gyerekek házi olvasmányokat”  berögződésen, igen innovatív fejlesztéseket és módszereket mutattak be. Másrészről az egyetemisták szekciójában is jelentős tartalmak és módszerek kerültek bemutatásra. A konferencia tanulmánykötetében 24 tanulmány szerepel. A konferencia felvétele továbbra is elérhető az interneten.

Pedagógusok értékelése alapján, amelyben nyolc szempont alapján pontoztak egytől ötig terjedő skálán, a konferencia átlaga: 4,61. Az értékelésből még kiderült az is, hogy a pedagógusok jelentős része az internetről (Facebook csoportok) értesült az eseményről.

A változatos előadások mellett, azonban érezhető volt a tanítóképzés és az alsó osztályok köré csoportosuló tartalmak hangsúlyossága. Ezek a témakörök, már a befogadó intézmény jellegéből és a kapcsolatrendszeréből adódóan is, a továbbiakban is meghatározó része lesz a szabadkai IKT konferenciának, természetesen nem zárva ki azokat a tartalmakat, amely az oktatási folyamat más fokozataira vagy egészére fogalmaz meg igazságokat.

A továbbiakban hagyományossá szeretnénk tenni a szabadkai IKT az oktatásban konferenciát, bővíteni a résztvevők és az országok számát (főleg kelet-nyugat irányban :)), valamint a pedagógusok számára egy workshop-szerű teljesen gyakorlatias csoportot szervezni, amely keretében kipróbálhatják és elsajátíthatják az ismertetett módszereket és alkalmazásokat.

A konferencia másnapjának délelőtti óráiban Czékus Géza tanár úr, intézményünk dékánhelyettese, mutatta be Szabadkát. A részletes és magával ragadó ismertetésért külön hálával tartozunk Tanár Úrnak.

Kapcsolódó tartalmak:

Fényképalbum 1Fényképalbum 2

Szeverényi Irma beszámolója

Vajdaság MA tudósítása

Magyar Szó tudósítása

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA *