Oktatástechnológia – Távhallgatók

Általános adatok a tantárgyról

Tantárgy neve: Oktatástechnológia

Időtartam: 2009/2010 tél

Szemeszter: negyedik

Év: második

Óraszám:

Sorszám

Elméleti órák – az oktatási tartalmak

Óraszám

1.

Az oktatástechnológia alapjai

2.

A taneszközök, és felosztásuk

3.

Kétdimenziós taneszközök

4.

Háromdimenziós taneszközök

5.

Fényképek az iskolai órán

6.

Audiovizuális tanszerek és taneszközök (multimédia)

7.

Vetítéstechnikai és prezentációs eszközök

8.

Az interaktív tábla

9.

A honlapkészítés alapjai

10.

Szakdolgozatok formai és technikai követelményei

Összesen


Sorszám

Gyakorlati órák – az oktatási tartalmak

Óraszám

1.

Iskolai feladatlapok szerkesztése OCR programok, képszerkesztő program, Microsoft Word és PDF converter segítségével

2.

Multimédiák letöltése, szerkesztése és bemutatása Google Chrome, YouTube Downloader, Virtual Dub, Audicity és Microsoft PowerPoint programok segítségével

3.

Microsoft FrontPage

4.

Mimio Studio

5.

Mimio Notebook

Összesen


Sorszám

Pontszámok eloszlása

Legtöbb

1.

Interaktív táblára alkalmazott segédanyag elkészítése – kollokvium (gyakorlati) 30

2.

Szemináriumi munka – Taneszközök (elmélet)

30

3.

Záróvizsga – összegző felmérés az elméleti és a gyakorlati tartalmakból (szóbeli + írásbeli)

40

Összesen

100

Ajánlott szakirodalom

Nyomtatott szakirodalom (a kötetek megtalálhatóak a kar könyvtárában)

 • Czékus G. (1998): Az audiovizuális eszközök alkalmazása az oktató-nevelő munkában.  Egyetemi tankönyv. Tanítóképző Kar, Zombor.

On-line szakirodalom

Szemináriumi munka témák – tanítók

Oktatatástechnológia szemináriumi munka témák – tanítók

Név

1.

Tankönyv, munkafüzet, feladatlap, szótár

2.

A hagyomántos tábla, fehértábla és az interaktív tábla

3.

Térképek, faliképek, aplikációs képek

4.

Modellek és makettek

5.

Fényképek az iskolai órán

6.

Fénymásoló és lapolvasó

7.

Írásvetítő, episzkóp és projektor

8

Auditív taneszközök (magnetofon, cd-lejátszó, számítógép)

9.

Vizuális taneszközök (diavetítő, dvd-lejátszó, számítógép)

10.

Körző, vonalzó, sablonok, számológép (digitron)

11.

Számítógép mint taneszköz

12.

Az internetes kommunikáció

13.

Információkeresés az interneten

14.

Élő szervezetek (élősarok, akvárium, terrárium)

15.

Kísérletek

16.

Történelmi objektumok és gyűjtemények

17.

A képzőművészet óra taneszközei

18.

A testnevelés óra taneszközei

19.

A zeneóra taneszközei

Szemináriumi munka témák – óvók

Oktatatástechnológia szemináriumi munka témák – óvók

Név

1.

Tankönyv, munkafüzet, feladatlap, képeskönyv

2.

Faliképek, aplikációs képek

3.

Fényképek az óvodai foglalkozásokon

4.

Fénymásoló és lapolvasó

5.

Írásvetítő, episzkóp és projektor

6.

Auditív taneszközök (magnetofon, cd-lejátszó, számítógép)

7.

Vizuális taneszközök (diavetítő, dvd-lejátszó, számítógép)

8.

Körző, vonalzó, sablonok, számológép (digitron)

9.

Számítógép mint taneszköz

10.

Élő szervezetek (élősarok, akvárium, terrárium)

11.

Lego-szerű játékok

12.

Játékok

13.

A játszótér elemei

1. Szemináriumi munka

a) Taneszköz leírása

Taneszközről szóló munka a következő részekből épül fel:

 • A taneszköz általános jellemzői, csoportosítása
 • A taneszköz karbantartása, meghibásodása, javításának lehetőségei (pótalkatrészek beszerzése)
 • A taneszköz alkalmazásának lehetséges veszélyei (balesetmegelőzés)
 • Terepi gyakorlat: a taneszköz alkalmazása a lakóhely általános iskolájában, beszélgetés egy tanítóval (tapasztalatok)

Megjegyzés: a terepi gyakorlatokról digitális fényképet kell készíteni (a taneszközről, tárolásáról, esetlegesen a felhasználásáról a gyakorlatban)

b) Felmérés a számítógépes tudásszintről és az IKT elemek meglétéről

A felmérés a következő elemekből áll (számítógép és tudásszint):

 • A kitöltött kérdőívekből – a kérdőív letölthető itt
 • Kitöltött táblázatból – a táblázat letölthető itt
 • Rövid beszámoló a felmérés lebonyolításáról – a felmérés ideje, a tanítók és a tanulók véleménye a felmérésről – fogadtatás, egyéb tapasztalatok…

Az következő iskolákban már elvégezték a felmérést:  Ada – Cseh Károly Általános Iskola, Bácskossuthfalva – Idős Kovács Gyula Általános Iskola, Csantavér – Hunyadi János Általános Iskola, Hajdújárás – Petőfi Sándor Általános Iskola, Horgos – Október 10 Általános Iskola, Kelebia – Gróf Széchenyi István Általános Iskola, Királyhalom – Petőfi Sándor Általános Iskola, Kispiac – Október 10 Általános Iskola, Kupuszina – József Attila Általános Iskola, Szabadka – Majsai Úti Általános Iskola, Szentmihály – Sonja Marinković Általános Iskola, Nagybecskerek – Sonja Marinković Általános Iskola, Topolya – Nikola Tesla Általános Iskola, Tornyos – Tömörkény István Általános Iskola,

c) Felmérés a számítógép a kisdiákok számítógép használati szokásairól

 • A kitöltött kérdőívekből – a kérdőív letölthető itt
 • Rövid beszámoló a felmérés lebonyolításáról – a felmérés ideje, a tanítók és a tanulók véleménye a felmérésről – fogadtatás, egyéb tapasztalatok…

2. Szemináriumi munka

Interaktív táblára alkalmazott segédanyag elkészítése

Követelmények:

 • a munka első oldalának (címoldal) tartalmaznia kell az intézmény, a kurzus, a munka, a jelölt és a mentor nevét, valamint az elkészítés dátumát és helyét
 • a munka témája lehet bármely általános iskolai, alsós táma
 • a munka legalább 10 oldalas kell, hogy legyen, tartalmaznia kell: multimédiákat, hyperlinkeket, interaktív elemeket (letakarásokat, beépített eszközöket)


Vizsgák, kollokviumok

Vizsga: 2010.szeptember 10., 9 óra

A munkák beadási határideje: szeptember 3., 12 óra (a tanulmányi osztályon vagy a portán)

Letölthető segédanyagok

Elmélet

http://edutech.elte.hu/multiped/ címről:

Fehér Péter: Multimédia és pedagógia – konstruktív tanulás

Kárpáti Andrea: Multimédia az iskolában “sulinet pedagógia” világszerte

Fehér Péter-Gocsál Ákos-Gocsál Klára: Internet az oktatásban – taneszközök a Hálón

Tarcsi Ádám: Hagyományos szemléltető eszközök

Badi Attila: Hagyományos fényképezés

Pethő Balázs: Digitális fényképezés, digitális képalkotás

Szabó Sóki László – Maros Gábor: Film és videotechnika az oktatásban

Fejér Péter: Prezentáció és grafika

Tarcsi Ádám: Vetítéstechnika, és prezentációs eszközök

A számítógép és az interaktív tábla alkalmazásának módszertani alapelvei az általános iskolában

Helyzetkép – interaktív táblák a Vajdaság iskoláiban

Gyakorlat

Interaktív tábla az oktatásban

One thought on “Oktatástechnológia – Távhallgatók

 1. Pingback: Námesztovszki Zsolt blogja , Archive » Távhallgatók

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA *