Oktatásinformatika – Távhallgatók

Általános adatok a tantárgyról

Tantárgy neve: Oktatásinformatika

Időtartam: 2009/2010 tél

Szemeszter: második

Év: első

Óraszám:

Sorszám

Elméleti órák – az oktatási tartalmak

Óraszám

1.

Az oktatásinformatika alapfogalmai

2.

A tanítók megváltozott szerepköre az információs társadalomban

3.

A hagyományos és a digitális írás-olvasás

4.

A hatásos PowerPoint prezentáció technikai és tartalmi elemei, előadói tippek

5.

Az internet fogalma, kialakulása és fejlődési irányvonalai

6.

Az internet szolgáltatásai: információkeresés és kommunikáció

7.

E-learning

8.

Internet az oktatásban: pro és contra

Összesen

Sorszám

Gyakorlati órák – az oktatási tartalmak

Óraszám

1.

Táblazatkezelés – Microsoft Office Excel

2.

Microsoft PowerPoint

3.

Internet: információkeresés és kommunikáció

4.

Tartalmak másolása a különböző programablakokból

Összesen

Sorszám

Pontszámok eloszlása

Legtöbb

1.

Táblazatkezelés – Microsoft Office Excel (gyakorlati)

30

2.

Prezentációkészítés – kollokvium (gyakorlati)

30

3.

Záróvizsga – összegző felmérés az elméleti és a gyakorlati tartalmakból (szóbeli + írásbeli)

40

Összesen

100

Ajánlott szakirodalom

Nyomtatott szakirodalom (a kötetek megtalálhatóak a kar könyvtárában)

  • FARKAS, Csaba: Windowa Vista és Office 2007. felhasználoknak, Bp.: Jedlik Oktatási Stúdió, 2007
  • DR., Kovácsné Cohner: Office 2000, Bp.: Computer Books, 2002
  • KUNTNER, Gábor: Micrisoft Office 2003, Bp.: Szerzői Kiadás, 2004

Nyomtatott szakirodalom (a kötetek nem találhatóak meg a kar könyvtárában)

  • Đorđe Nadrljanski-Dragan Soleša (2004): Informatika u obrazovanju; Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet u Somboru, Sombor
  • Bármely ECDL szabvány szerint készült könyv, amely a 2003. után jelent meg

On-line szakirodalom

Előadások:

Vizsgák, kollokviumok

Vizsga: 2010.szeptember 10., 9 óra

A munkák beadási határideje: szeptember 3., 12 óra (a tanulmányi osztályon vagy a portán)

Aktuális hallgatói listák

Letölthető segédanyagok

Elmélet

Az oktatásinformatika alapfogalmai

A tanítók megváltozott szerepe az információs társadalomban

A hatásos PowerPoint prezentáció technikai és tartalmi elemei, előadói tippek

Gyakorlat

Microsoft Excel 2003

PowerPoint

One thought on “Oktatásinformatika – Távhallgatók

  1. Pingback: Námesztovszki Zsolt blogja , Archive » Távhallgatók

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA *