Oktatásinformatikai rendszerek – ANDM-128 és ANDM-128L (ELTE PPK, tavaszi szemeszter)

                Az előzetes egyeztetések és az előző években használt tematikák áttanulmányozása után kikristályosodott számomra, hogy a kurzus a honlapkészítésre és az e-learning keretrendszerekre fog felépülni. A tematikát (http://bit.ly/13lQS8h) ezután úgy módosítottuk, hogy az inkább mélységében merítse ki a két legismertebb ilyen jellegű alkalmazást a WordPress-t és a MOODLE-t,  ahelyett hogy felületesen foglalkozzunk nagyobb számú környezettel. Ezekhez a környezetekhez kapcsolódtak az egyes kisebb egységek, mint az interaktív panorámaképek készítése és közzétele, valamint a SMART Notebook szoftver segítségével elkészített segédanyag. A követelményeket próbáltuk minél pontosabban meghatározni (widgetek száma, bővítmények száma, bejegyzések száma, tananyagok száma és típusa stb.), elsősorban az értékelési kritériumok tudatosításának céljából.

                A hallgatókkal történő kommunikáció fogadóórák keretében, e-mail segítségével és zárt facebook csoportban valósult meg. Természetesen a Facebookon történő kommunikáció volt a legközkedveltebb :).

                A kis lépésekben történő haladás és folyamatos feladatmegoldással egybekötött tanulás az alacsonyabb előtudással érkezett hallgatókat is motiválta. Sajnos a levelező csoportban, elsősorban a kevés kontaktóra, valamint az időhiány következtében kevésbé részletező kontaktórákon gyakrabban tapasztaltam lemaradást. Emellett a levelezők közül nehezen pótolták a hallgatói hiányzások következtében kimaradt tartalmakat és nehezen oldották meg az erre épülő feladatokat. Ezzel ellentétben a nappali képzés hallgatói, akik hiányoztak az előző órán, az óra elején/előtt megtartott összefoglaló után hatékonyan tudták folytatni a keretrendszerek építését és tevékenyen tudták követni az előadásomat.

                Habár egy MA képzésben a források önálló felkutatása kell(ene), hogy domináljon, mégis folyamatos követelményként jelent meg a saját készítésű PDF-ek létrehozására. Így a szemeszter végére az elkészült szövegek és a néhány más szerzőtől ajánlott munka teljes mértékben lefedi a szeminárium gyakorlati elemeit (is).

  • Námesztovszki Zsolt (2013): A WordPress telepítésének lépései. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Oktatásinformatikai rendszerek – egyetemi szöveggyűjtemény. Letölthető: http://bit.ly/13Mfpcv
  • Námesztovszki Zsolt (2013): A WordPress testreszabása. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Oktatásinformatikai rendszerek – egyetemi szöveggyűjtemény. Letölthető: http://bit.ly/15B7qdT
  • Námesztovszki Zsolt (2013): Bejegyzések, oldalak létrehozása és szerkesztése WordPress-ben. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Oktatásinformatikai rendszerek – egyetemi szöveggyűjtemény. Letölthető: http://bit.ly/14VK8kb
  • Námesztovszki Zsolt (2013): Bővítmények telepítése és szerkesztése WordPress-ben. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Oktatásinformatikai rendszerek – egyetemi szöveggyűjtemény. Letölthető: http://bit.ly/13MfsVK
  • Námesztovszki Zsolt (2013): Interaktív panorámaképek készítése és ezek közzététele. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Oktatásinformatikai rendszerek – egyetemi szöveggyűjtemény. Letölthető: http://bit.ly/17JhHa2
  • Námesztovszki Zsolt (2013): A MOODLE telepítése és testreszabása. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Oktatásinformatikai rendszerek – egyetemi szöveggyűjtemény. Letölthető: http://bit.ly/1489zkL

                Mindkét rendszert a telepítéstől kezdődően építettük fel, azonban az ingyenes tárhelyek (www.000webhost.com) megbízhatatlan és korlátozott működésének eredményeként váltottunk a www.wordpress.com online felületre, valamint a http://www.andm-128.namesztovszkizsolt.com/ saját tárhelyre. A panorámaképek megosztásánál is népszerűbb volt az online web 2.0-ás környezet (http://www.360cities.net/), mint az FTP csatlakozással feltölthető HTML alapú rendszer.

                Habár a honlapok és az e-learning kurzus témája szabadon választható volt és ez jelentősen motiválta a hallgatókat, a kontaktórákon egy képzeletbeli honlapot (andragógia) és MOODLE kurzust (egészséges életmód) építettünk és adtuk hozzá az ismertetett tartalmakat, funkciókat és alkalmazásokat. Az interaktív panorámaképeket, egy bemutató feladat elvégzése utána, saját készítésű képekből alkottuk meg. A beadandók időben, mivel digitális bennszülöttekről van szó, sokszor éjfél előtt néhány perccel, érkeztek meg. A csoportokban azonban nem volt elhanyagolható a hiányzások száma, amely jelentősen befolyásolta a munkák minőségét és a követelmények teljesítésének a sikerességét. Azt tapasztaltuk, hogy a honlapkészítés igénye és szándéka megvolt már a hallgatókban, mivel a témaválasztás igen gyorsan megtörtént és létező szervezetek, egyesületek vagy kedvtelések honlapjai kezdtek el épülni. Külön elismerés az is, hogy néhány hallgató jelezte, hogy további felkérései érkeztek, szervezetek illetve magánszemélyek honlapjának elkészítésére :).

                A két beadandó mellett (honlap és e-learning kurzus), ezek bemutatása (szerkesztési folyamat, tapasztalat a keretrendszerekről, nehézségek, technikai problémák, stb.) is  szerepelt a követelmények között, 35 + 15 arányban. A honlapok címét a hallgatók egy online dokumentumba másolták, ahova a későbbiekben, a visszajelzések és az esetleges hiányosságok és hibák jegyzéke került.

                Az élőszavas bemutatás mellett a podcastok is népszerűek voltak, amelyeket szintén a Facebook csoportban kellett megosztani és a visszajelzések és kérdések is itt jelentek meg. A podcastek szinte kivétel nélkül a http://www.screencast-o-matic.com/ alkalmazás segítségével készültek el. A bemutató mellett, a teljes munkafolyamatot rögzítő podcast készült (http://bit.ly/15A5j8C).

                 A tematika további fejlesztésénél ajánlatos lenne webergonómiai irányelvek beiktatása, mivel néhány honlapnál tapasztaltam a túl kicsi, nehezen olvasható betűket, a minőségtelen (háttér)képeket és a tartalmak nehezen áttekinthető struktúráját. A szerekesztéssel kapcsolatos tapasztalatok pedig online munkanapló segítségével lenne szerencsésebb megoldani, az egyes munkafolyamatok befejezése után, meghatározott karakterszámú terjedelemben.

A legsikeresebb munkák (a készítők jóváhagyásával):

Podcast:

http://bit.ly/14fDpVl

http://bit.ly/15SS07F

Honlapok

http://bit.ly/15SSTwV

http://bit.ly/18zt5TW

http://bit.ly/15SUXFe

http://bit.ly/1e9XpdX

http://bit.ly/17n6zg0

http://bit.ly/14fF519

http://bit.ly/18ztfuA

http://bit.ly/14UOfP2

http://bit.ly/1fw7y2r

Körképek

HTML alapú:

http://bit.ly/17BbhsJ

http://bit.ly/15A3vws

360cities felületen:

http://bit.ly/1dCtigy

http://bit.ly/14mQI15

http://bit.ly/15uGv8P

Moodle kurzusok

http://bit.ly/17n2XdR

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA *