Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica: 29-30 avgust 2011

Organizator: Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica

Autor-koordinator: Mr Žolt Namestovski

Predavači: Dr Geza Cekuš, Dr Marta Takač, Dr Josip Ivanović, Mr Žolt Namestovski

Mesto: Svečana sala i informatički kabinet fakulteta, Štrosmajerova 11 (Žuta kuća)

Datum: 2011. avgust 29 i 30

Broj časova: 12 (2 dana: 6+6)

Broj učesnika: 16

Radna mesta učesnika: učitelji, nastavnici, roditelji

Učesnici su zaposleni:

  1. Osnovna Škola “Sonja Marinković” Subotica

Učesnici: 1. Andrea Milinković, 2. Bojan Lazarević, 3. Jadranka Mandić, 4. Jelena Dujić, 5. Ljiljana Stojnić, 6. Nataša Šašić, 7. Nataša Vlainić, 8.  Nenad Milanković, 9.  Nenad Miletić, 10. Ružica Rudić, 11. Sič Marica, 12. Slavko Vučetić, 13. Slobodanka Suvajđić,  14. Velimir Ivković Ivan Dekić, 15. Zorica Vuković, 16. Željko Miletić

Tematika seminara

termin

mesto

predavač

 

tema

 

29. avgust (ponedeljak)

8,00-9,30

svečana sala fakulteta

Dr Josip Ivanović

josip.ivanovic@magister.uns.ac.rs

Pedagoške i didaktičke osnove primene elektronske table

9,45-11,15

informatički kabinet fakulteta

Mr Žolt Namestovski

namesz@stcable.rs

Elektronska tabla (hardver)

11,30-13,00

informatički kabinet fakulteta

Mr Žolt Namestovski

namesz@stcable.rs

Elektronska tabla (softver)

30. avgust (utorak)

8,00-9,30

svečana sala

fakulteta

Dr Marta Takač

takacs.marta@nik.uni-obuda.hu

Primena elektronske table u nastavi matematike

9,45-11,15

informatički kabinet fakulteta

Dr Geza Cekuš

czekusg@tippnet.rs

Primena elektronske table u nastavi prirodnih nauka

11,30-13,00

informatički kabinet

fakulteta

Mr Žolt Namestovski

namesz@stcable.rs

Workshop, izrada jedne nastavne jedinice na elektronskoj tabli

.

Pitanja, na koje stručno usavršavanje pronalazi odgovor:
–        Kako se može definisati elektronska tabla?
–        Koji su prednosti primene elektronske table u obrazovnoj-vaspitnom radu?
–        Koji su metodičke i didaktičke osnove kod primene?
–        U kojim nastavnim oblastima se može najefikasnije primeniti elektronska tabla?
–        Gde i kako se mogu preuzeti softveri i šabloni sa interneta za efikasnu primenu?
–        Kako se koriste softveri i kako treba izraditi jednu nastavnu jedinicu na elektronskoj tabli?

Vrednovanje seminara

Materijali za preuzimanje

Softver mimio Notebook ………. Softver SMART Notebok

Mr Žolt Namestovski

Prezentacija

Ideje za SMART i za mimio softver

Dr Geza Cekuš

Primeri

Instrukcije

Rad

Licna karta

Fotosi

Ptice fotografije

Ptice glasovi


Galerija slika

iBoardSonja2011-1 iBoardSonja2011-2 iBoardSonja2011-3 iBoardSonja2011-4 iBoardSonja2011-5 iBoardSonja2011-6 iBoardSonja2011-7 iBoardSonja2011-8 iBoardSonja2011-9 iBoardSonja2011-10 iBoardSonja2011-11 iBoardSonja2011-12 iBoardSonja2011-13 iBoardSonja2011-14 iBoardSonja2011-15

One thought on “Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica: 29-30 avgust 2011

  1. Pingback: Námesztovszki Zsolt blogja , Archive » Intearktív tábla képzés archívum

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA *