Dec 28

Projektpedagógia micro:bit segítségével 1.

Többször hangoztattuk, hogy a micro:bit (az eszköz alapjait bemutató saját videó) eszközökkel kiváló projekteket lehet létrehozni, mivel az eszköz kompakt, micro USB segítségével (az okostelefonokon található csatlakozó) csatlakozik a számítógéphez, több érzékelőt tartalmaz (hőmérő, fényerősség mérő, gyorsulásérzékelő, mágnesesség érzékelő), rendelkezik kijelzővel, a csatlakozókra pedig további eszközöket tudunk csatlakoztatni (motor, LED-ek, hangszóró stb.), valamint két programozható nyomógombot tartalmaz és az eszközök rádiós kapcsolattal is kommunikálhatnak a másik eszközzel. Mindez egy izgalmas fejlesztési környezetet és eszközt eredményez, amely segítségével tanulóink elkezdhetnek programozni és látványos tartalmakat hoznak létre, interaktív módon. Eközben elsajátítják egyes parancsok lényegét (HA feltételek, ciklusok stb.), amely a későbbiekben szükséges lesz a programozáshoz. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy-egy projekt felvillantásán túl, nem valósítottuk meg a tanulóinkkal közösen projekteket. Ezen változtattunk december 19-én a horgosi Kárász Karolina Általános Iskolában, amikor is felkészültünk egy projekt kidolgozásához. A tanulók 7. és 8. osztályos tanulók voltak és automata növényöntözőt építettünk meg.

A szakirodalom szerint (Nádasi, 2010) azonban ez az oktatási forma inkább a projekt orientált (projekt szellemű) csoportban tartozik, mivel nem a tanulók problémafelvetésére épül fel, hanem a pedagógus határozta meg a témát, azonban a további megvalósítás a projektoktatás kritériumai szerint történt:

 1. A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése legyen, a tervezés közösen történjék.
 2. A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódjon a valóságos helyzetekhez.
 3. Adjon módot individualizált munkára.
 4. Adjon módot csoport munkára.
 5. Kidolgozása összefüggő, hosszabb időtartamra nyúljon el.
 6. A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy megváltoztatására vonatkozzék.
 7. Interdiszciplinaritás jellemezze.
 8. A pedagógusok és a tanulók egyenrangú, ám különböző kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgozzanak együtt.
 9. A tanulók önállóan döntsenek, és legyenek felelősek saját döntéseikért.
 10. A pedagógus vonuljon vissza stimuláló, szervező, tanácsadó funkcióba.
 11. A tanulók közötti kapcsolatok erősek, kommunikatívak legyenek (Nádasi, 2010)

Fontos kiemelni, hogy az ilyen jellegű munka illeszkedik az olyan trendekhez és irányelvekhez, mint a kódolás és a programozás oktatása és fejlesztése, az informatikai kompetenciák fejlesztése, valamint az inter- és multidiszciplináris oktatás. Ebben a projektben például megjelent a Fizika (elektromos vezető, elektromos vezetés), a matematika (átlagszámítás, kerekítés, szögmérés), biológia (életfeltételek), elektrotechnika (kábelek csatlakoztatása) stb. A végeredmény pedig egy kész produktum, amelyet a tanulók bemutatnak. Való igaz, hogy ez nem egy tömeggyártásra szánt növényöntöző, de maga a folyamat és a vezérlő programozása egy nagyon izgalmas kihívást jelent.

A munkafolyamat megtervezésénél szem előtt tartottuk a pedagógiai projekt fő szakaszait:

 1. a projekt gondolatának érlelése, inkubációs szakasz,
 2. a projekt indítása: a projekt definiálása, a projekt megtervezése
 3. a projekt végrehajtása
 4. a projekt lezárása: prezentáció, értékelés (Nádasi, 2010)

Emellett a tervezésénél figyelembe vettük az üzleti világból átvett “soft skills” vagy puha készségeket, amelyek egyre inkább kerülnek a figyelem fókuszába. Nap mint nap találkozhatunk olyan szakemberekkel, akik kiválóak a saját területükön, de ezt nem tudják eladni, kommunikálni vagy egyszerűen képtelenek csapatban dolgozni. A csapatmunka-készség, kommunikációs készség, kreativitás, valamint az analitikus és logikus gondolkodás kapott kulfcsfontosságú szerepet a projektben (Bővebben a soft skill-ekről itt és itt)

Az automata növényöntöző projektnél a következő csapatokat láttuk elő:

 • Összeszerelés végző csapat
 • Programozó 1. csapat
 • Mérést végző csapat
 • Programozó 2. csapat

A csapatok folyamatos kommunikáltak egymással, segítették egymás munkáját, továbbadták az eredményeket. Ez a fajta munka feltételezte a pontos számításokat és kódolást, mivel a feladatok egymásra épültek, így a hibajavítás folyamata is jelentős szerepet kapott. A projekt megvalósításának ideje alatt (körülbelül 60 perc) a csapatok (2 fő/csapat) folyamatosan aktívak voltak és csatlakoztak azokhoz a tanulókhoz, ahonnan az eredményeket várták. A feladatlap letölthető itt.

A feladatlapon elérhető volt egy YouTube videó, ahol bemutatták az összeszerelés folyamatát. A tanulók néhány perces hatásszünet után előkapták az okostelefont és megnyitották a videót. Tény, hogy ezen a videómegosztó portálon rengeteg videó van a különböző folyamatokról, így a barkácsolástól a kisállatgondozásig használjuk ezeket a lehetőségeket és szerintünk nincs komolyabb akadálya, hogy az oktatásban is helyet kapjon az ilyen jellegű ellenőrzött tartalom. Érdekes volt megfigyelni azonban, hogy a rövidített linket (https://goo.gl/KqRXLi) mindig a google keresőmezőjébe írták be, amely nem adott eredményt, valamint azt, hogy bármennyire is fókuszba került a STEM (Science, technology, engineering, and mathematics) terület fejlesztése a lányok körében, szinte minden esetben lányok voltak az összeszerelő csapatban és sosem programoztak – tény, hogy az összeszerő csapatot kezelhetjük mérnöki diszciplínaként :).

A projektet sikeresen megvalósították és szinte lélegzetvisszafojtva figyelték, hogy a szívószálon lefolyik-e a néhány csepp víz és folyamatosan javították a hibát (várakozási idő) és a szögeket, majd nagy ováció kísérte, amikor elkezdte öntözni a növényt a motor.

Természetesen tudatában vagyunk, hogy az egyik legnagyobb akadály az eszközök beszerzésre lesz, habár ezen eszközök ára nem túl magas. A problémát úgy próbáljuk áthidalni, hogy a szabadkai Téli Egyetem  keretein belül meghirdetett kurzusunk jelentkezői igényelhetnek egy hetes ingyenes “vándorcsomagot” és így további izgalmas projekteket tudnak megvalósítani.

Néhány kép a folyamatról:

További micro:bit szakirodalom:

Abonyi-Tóth Andor (2018): Programozzunk micro:biteket!

Boros Orsolya: A programozás oktatása az általános iskola alsó tagozatában micro:bit segítségével

Nov 28

Multimédia

Általános adatok a tantárgyról

Tantárgy neve: Multimédia (az oktatásban) Időtartam: 2022/2023 ősz
Szemeszter: első Év: első Óraszám: 30+45
Sorszám Elméleti órák – az oktatási tartalmak Óraszám

1.

Bevezető 5

2.

Képek, hangok alkalmazása az oktatásban, szerkesztésük és felasználhatóságuk 5

3.

Multmédiák alkalmazása az oktatásban, szerkesztésük és felhasználhatóságuk 5

4.

Kutatási projektek és bemutatásuk 15
Összesen 30
Sorszám Gyakorlati órák – az oktatási tartalmak Óraszám

1.

Hangok rögzítése és szerkesztése 5

2.

Képszerkesztés és retusálás alapjai 5

3.

Arcképek készítése, szerkesztése és retusálása 5

4.

Digitális történetmesélés, konkrét témák kidolgozása 5

5.

Reklámfilmek elkészítése 5

6.

Videók rögzítése GreenBox technológiával 5

7.

Videók szerkesztése és feltöltése 5

6.

Egyéb alkalmazások 10
Összesen 45
Sorszám Pontszámok eloszlása Legtöbb

1.

Aktivitás az elméleti órákon 5

2.

Aktivitás gyakorlati órákon 5

3.

Szemináriumi munka 1 10

4.

Szemináriumi munka 2 10

5.

Szemináriumi munka 3 10

6.

Szemináriumi munka 4 10

7.

Szemináriumi munka 5 10

8.

Szemináriumi munka 6 10

9.

Szóbeli vizsga 30
Összesen 100
       

A szemináriumi munka vagy a megadott feladatok segítségével kerül beadásra vagy az MTTK-t népszerűsítő tartalmakkal. Az MTTK-t népszerűsítő tartalmaknál a következő tartalmakat ajánlatosak: 

Miért jó az MTTK-n?

Miért jó itthon tanulni?

MTTK – a Te utad!

Szemináriumi munka 1. – Audacity

Hang rögzítése, szerkesztése és ennek minőségének javítása különböző hatásokkal, valamint egy tetszőleges háttérzene alkalmazása. Ajánlott terjedelem: 1 perc, ajánlott téma: életrajz.

MTTK-t népszerűsítő tartalmak

Szemináriumi munka 2. – Photoshop

Plakát készítése egy fiktív iskolai eseményre (gyereknap, iskola nyílt napja, beíratkozás stb.) vagy saját tervezésű névjegykártya elkészítése.

MTTK-t népszerűsítő tartalmak

Szemináriumi munka 3. – Photoshop

Digitális portré készítése, szerkesztése és retusálása (háttér eltüntetése és másik alkalmazása, bőrhibák eltüntetése stb.). Az eredmény bemutatása “előtte és utána” párhuzammal, egy képen.

MTTK-t népszerűsítő tartalmak

Szemináriumi munka 4. – Windows Video Editor

2-3 perces oktatóvideó vagy rajzfilm készítése a digitális történetmesélés követelményeinek megfelelően. Az oktatóvideót feliratozni kell!

MTTK-t népszerűsítő tartalmak

Szemináriumi munka 5. – Kizoa, PowToon vagy Biteable

Reklámfilm készítése egy tetszőleges iskolai eseményre. Ajánlott hossz: 1 perc.

MTTK-t népszerűsítő tartalmak

Szemináriumi munka 6. – Camtasia

Bemutatkozó videó készítése GreenBox technológia segítségével. Ajánlott hossz: 1 perc.

A videót feliratozni kell!

MTTK-t népszerűsítő tartalmak

Nov 12

Korszerű (mobil) oktatástechnológia

Szeretettel meghívjuk a Korszerű (mobil) oktatástechnológia teljesen online kurzusunkra.

A program általános célja, hogy a résztvevők megismerjék a legkorszerűbb oktatatástechnológiai eszközöket, mint amilyenek a mobil alkalmazások és az online eszközök.

A program legfontosabb specifikus célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az összes szükséges tudást a korszerű oktatástechnológia alkalmazásához, kezdve az alapbeállításoktól, egészen az interaktív oktatási tartalmak kidolgozásáig. Az informatikai tudás mellett, a résztvevőknek lehetőségük lesz megismerni az alkalmazások lehetőségeit az egyes tantárgyak keretein belül. Az elsajátított technikai és módszertani tudás az egyes modulok végén kerül alkalmazásra, amikor a pedagógusok egy oktatási egységhez fognak tartalmakat létrehozni, a bemutatott lehetőségek segítségével.

Feldolgozandó témák:

 • Bevezető előadás,
 • Online tesztek,
 • Online prezentációk vagy honlapszerkesztés,
 • Online dokumentumok,
 • Virtuális osztályteremek,
 • Mobil alkalmazások,

A kurzus vezetője: Námesztovszki Zsolt és Kovács Cintia

A kurzus terjedelme: 3 hét (2018. december 22. – 2019. január 13.)

Tanulásra fordítandó idő: 19 óra

Előtudás: nem szükséges

Az akkreditációban elismert órák száma: 19

Ár: 3000 din

Jelentkezés (határidő: 2018. december 15.): Jelentkezési űrlap

Képzésismertető videó

További részletek a ZUOV katalógusában

Részletek:

A tananyag célja

A tantárgy célja, hogy felkészítse a pedagógusjelölteket a különböző (techikai) eszközök tanteremben történő felhasználására. Ez a tudás kiterjed a taneszközök megválasztására, működtetésükre és a felhasználáshoz kötődő módszertani ismeretekre.

Az információs társadalom kiteljesedése és a technika gyors fejlődének következtében szükséges, hogy az oktatástechnológiában is paradigmaváltás játszódjon le. Ez a kurzus ezt segíti elő, részletes tecnikai és módszertani tudást szolgáltatva az online eszközök, a virtuális terek és a okostelefonok oktatásban történő felhasználásához.

A tananyag rövid ismertetése

Már a kurzus címében hordozott (szoftverfejlesztésből ismert) 2.0 szám jelzi, hogy itt egy továbbfejlesztett, továbbgondolt, letisztultabb és korszerűbb oktatástechnológiáról van szó, amely a következő témakörökből áll:

 • Bevezető az oktatástechnológia 2.0-ba
 • Prezi – Webkettes prezentációk
 • WordPress – Honlapok az oktatásban
 • Google Drive – Online dokumentumszerkesztés
 • Online tesztek
 • Szófelhők az oktatásban
 • Kódolt tanítás (QR-kódok)
 • Panorámaképek hagyományos képek helyett
 • Virtuális körséták
 • Face Swap
 • Hogyan boncoljunk embert okostelefonnal (Curiscope)?
 • Kiterjesztett valóság az oktatásban
 • Virtuális csillagvizsgálás
 • Quiver (Virtuális kifestő)

A tartalmak kidolgozása és bemutatása a másodéves pedagógusjelöltekkel, valamint doktorandusz hallgatókkal közösen történik meg, akik saját perspektívájukból szemlélve, hatékony és pontos segítséget adhatnak a pedagógusoknak, az óvodától egészen a felsőoktatásig.

A kurzus követelményei, a félévzárás, az értékelés módja

 • A kurzus nem kötött előtudáshoz és a következő tevékenységeket látjuk elő:
 • Aktivitás az online környezetben
 • Tartalmak létrehozása és bemutatása az ismertetett környezetekben
 • Kurzust záró online teszt
Milyen teljesítményekből tevődik össze a félévi jegy
 1. Aktivitás az online környezetben
 2. Tartalmak létrehozása és bemutatása az ismertetett környezetekben
 3. Kurzust záró online teszt


Milyen súllyal szerepelnek az egyes elemek

 • A felsorolt tevékenységek a következő súllyal jelennek meg:
 • 15 – Aktivitás az online környezetben (kötelező fórumaktivitás) – Bevezetés az oktatástechnológia 2.0-ba
 • 15 – Online teszt  – Bevezetés az oktatástechnológia 2.0-ba
 • 70 – Tartalmak létrehozása és bemutatása az ismertetett környezetekben – Prezi (10), WordPress (10), Google Drive (10), Online tesztek (10), szófelhők (10), tetszőlegesen választott alkalmazás a modul 1 (10) és modul 2 (10) csoportból