Egy alakuló vajdasági MOOC körvonalai

A Magyar Tudományos Akadémia által támogatott kutatási projektunk keretében (E-learning eszközök alkalmazása a vajdasági magyar informatikai tehetséggondozásban) az igények felmérése és az elméleti modellalkotás után eljutottunk az empirikus/operatív részhez, amikor a konkrét tehetséggondozással kell foglalkozunk.

A tematika e-learning részről történő megvizsgálása után megalkottunk egy ideális oktatási keretrendszer felé támasztott követelményrendszert, amelynek fejlesztési folyik, azonban a különböző határidők miatt már meglévő keretrendszert (MOODLE) fogunk használni.

Másrészről a módszertani és a tanulásszervezési kérdéseket megvizsgálva, többször is rámutattunk a MOOC tulajdonságaira és előnyeire. Habár a szűkebb értelemben vett meghatározás a MOOC a résztvevők tömegességére, ingyenességére épül fel, azonban ez a meghatározás szerintünk úgy teljes (ugyanúgy mint a webkettes eszközöknél), ha a meglévő eszközöket újszerűen használjuk. Sajnos egyre többször találkozunk olyan MOOC-nak nevezett, általában MOODLE alapú, kurzusokkal amelyek abban merülnek ki, hogy az oktató megosztja a prezentációit vagy a szöveges dokumentumait. Szerintünk az ilyen kurzusok lényege a tanulói aktivitás, a videó alapú oktatás, az intenzív és interaktív kommunikáció és az elsajátított tartalmak alkalmazása új környezetekben vagy a tanulói aktivitás során.

Ezekre megállapításokra és irányelvekre építettük fel a két kurzusunkat, amelyeket februárban hirdetünk meg és elsősorban a középiskolások a célcsoport, de természetesen szeretettel várunk pedagógusokat, szülőket, de más munkakörben tevékenykedő érdeklődőt.

A kurzusaink címe:

  • A tudatos és biztonságos internethasználat alapjai
  • PHP programozás alapjai

A választásunk azért esett erre a két témakörre, mert a tudatos és biztonságos internethasználatról egyre több szó esik, de iskolák tantervében még nem szerepel és a szülők sem igazán tudnak megfelelő forrásokból tájékozódni.

A programozás, de mindenek előtt az internetes felületek programozása, egyre népszerűbb, keresett és az érdeklődés is egyre nagyobb.

A kurzusok időtartama 3 hét lesz és heti 3-4 óra tanulás és aktivitás szükséges a sikeres elvégzésükhöz. Természetesen az ilyen nem formális képzéseknél nagyon fontos a tanulók motiválása. Több középiskolai tanárral egyeztetve, sikerült elérni, hogy a képzés eredményeit beszámítsák kiegészítő aktivitásként, valamint néhány egyetemi kar kurzusában is helyet kapnak.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA *